Bera Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 16,97
 • Değişim :1,8 %
 • Hacim TL :269.476.998
 • Hacim Adet :15.770.832
* SG: 29.06.2022 - 11:21 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • BERA HOLDING Hisse Senedi
 • XU100 : BERA | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.250.573.267
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.250.573.267
 • NAKİT DEĞERLER 1.250.573.267
 • 1.1 Kasa 34.338.414
 • A. Hazır Değerler 34.338.414
 • Kasa 34.338.414
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 603.833.529
 • Acenteler 603.833.529
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 603.833.529
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 39.140.388
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 39.140.388
 • İkrazlar 39.140.388
 • 6.1 Kısa Vadeli 493.375.936
 • E. Stoklar 493.375.936
 • İŞTİRAKLER 493.375.936
 • 6. Diğer Stoklar 68.372.337
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 68.372.337
 • Menkuller 68.372.337
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.239.060.604
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.239.060.604
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.239.060.604
 • 8.1.3 Diğer 11.512.663
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 11.512.663
 • Gayrimenkuller 11.512.663
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.438.924.622
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.438.924.622
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.438.924.622
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 34.871.242
 • Devam Eden Yatırımlar 34.871.242
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 34.871.242
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 18.097
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 18.097
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 18.097
 • 15.2 Menkul Değerlerin 55.115.037
 • C. Finansal Duran Varlıklar 55.115.037
 • Reasürörler Payı (-) 55.115.037
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 13.918.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 13.918.000
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 13.918.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 314.821.575
 • Hayat Matematik Karşılığı 314.821.575
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 314.821.575
 • AKTİF TOPLAMI 951.374.310
 • D. Maddi Duran Varlıklar 951.374.310
 • Reasürörler Payı (-) 951.374.310
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 15.018.586
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.018.586
 • Ödenmiş Sermaye 15.018.586
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 5.185.704
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 5.185.704
 • Nominal Sermaye 5.185.704
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 43.990.831
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 43.990.831
 • Kanuni Yedek Akçeler 43.990.831
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 9.796.944
 • F. Diğer Duran Varlıklar 9.796.944
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 9.796.944
 • A K T İ F T O P L A M I 2.689.497.889
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 2.689.497.889
 • Yeniden Değerleme Fonu 2.689.497.889
 • 4.1 Bonolar 951.189.721
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 951.189.721
 • Maliyet Artış Fonu 951.189.721
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 587.525.762
 • A. Finansal Borçlar 587.525.762
 • Özel Fonlar 587.525.762
 • B. Ticari Borçlar 225.576.758
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 225.576.758
 • P A S İ F T O P L A M I 225.576.758
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 10.040.359
 • 2. Borç Senetleri 10.040.359
 • Alınan Primler 10.040.359
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 5.169.371
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 5.169.371
 • XII. KARŞILIKLAR 5.169.371
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 119.724.715
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 119.724.715
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 119.724.715
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 951.189.721
 • 8. Borç Reeskontu (-) 951.189.721
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 951.189.721
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 364.025.115
 • Diğer Gelirler 364.025.115
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 364.025.115
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 142.978.590
 • A. Finansal Borçlar 142.978.590
 • TEKNİK GİDERLER (-) 142.978.590
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 4.150.476
 • B. Ticari Borçlar 4.150.476
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 4.150.476
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 1.498.345
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 1.498.345
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 1.498.345
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 35.912.422
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 35.912.422
 • GENEL GİDERLER (-) 35.912.422
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 175.581.827
 • PASİF TOPLAMI 175.581.827
 • Personel Giderleri (-) 175.581.827
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 3.903.455
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 3.903.455
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 3.903.455
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.374.283.053
 • Faiz Gelirleri 1.374.283.053
 • III. ÖZ SERMAYE 1.374.283.053
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.238.073.591
 • A. Sermaye 1.238.073.591
 • Kar Payı Gelirleri 1.238.073.591
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 170.800.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 170.800.000
 • Satış Karları 170.800.000
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -109.622.773
 • C. Emisyon Primi -109.622.773
 • Kira Gelirleri -109.622.773
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 581.724.305
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 581.724.305
 • MALİ GİDERLER (-) 581.724.305
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -181.059
 • 5. Maliyet Artış Fonu -181.059
 • Diğer Giderler (-) -181.059
 • F. Net Dönem Karı 181.059
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 181.059
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 181.059
 • 2. ........... Yılı Zararı 136.209.462
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 136.209.462
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 2.689.497.889
 • P A S İ F T O P L A M I 2.689.497.889
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 1.203.798.148
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 1.203.798.148
 • 1. Satıştan İadeler (-) -977.199.261
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -977.199.261
 • 2. Satış İskontoları (-) 226.598.887
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 226.598.887
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 226.598.887
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 226.598.887
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -61.234.067
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -61.234.067
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -78.781.461
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -78.781.461
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -4.946.462
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -4.946.462
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -144.961.990
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -144.961.990
 • 4.1.3 Diğer 81.636.897
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 81.636.897
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 68.204.693
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 68.204.693
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -13.617.058
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -13.617.058
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 54.587.635
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 54.587.635
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 54.587.635
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 54.587.635
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 14.453.032
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 40.134.603
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. ULUSE ULUSOY ELEKTRIK
  2. 223,40
  3. 9,78
  1. EGCEY EGELI&CO ENERJI YATIRIM
  2. 2,04
  3. 9,68
  1. EGCYH EGELI&CO YATIRIM HOLDING
  2. 1,27
  3. 9,48
  1. ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI
  2. 18,06
  3. 8,21

Azalan

  1. RTALB RTA LABORATUVARLARI
  2. 6,58
  3. -54,24
  1. BRKO BIRKO MENSUCAT
  2. 1,43
  3. -7,74
  1. SEKUR SEKURO PLASTIK
  2. 14,26
  3. -6,00
  1. RYSAS REYSAS LOJISTIK
  2. 8,68
  3. -5,34
  1. DOCO DO-CO
  2. 1.452,00
  3. -4,81

TL

  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. GUSGR GUNES SIGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. SODA SODA SANAYİİ
  2. 8,30
  3. 0,61
  1. ODAS ODAS ELEKTRIK
  2. 2,97
  3. -2,62
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,57
  3. -1,91

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 47,14
  3. -1,87
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. SODA SODA SANAYİİ
  2. 8,30
  3. 0,61
  1. GUSGR GUNES SIGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. ASELS ASELSAN
  2. 23,38
  3. 0,78
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.