Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 56,65
 • Değişim :-0,61 %
 • Hacim TL :289.069
 • Hacim Adet :5.097
* SG: 18.06.2021 - 17:23 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • BANVİT Hisse Senedi
 • XGIDA,XSBAL,XTUMY,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM : BANVT | Alt Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 734.105.962
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 734.105.962
 • NAKİT DEĞERLER 734.105.962
 • 1.1 Kasa 16.105.510
 • A. Hazır Değerler 16.105.510
 • Kasa 16.105.510
 • B. Menkul Kıymetler 39.510.526
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 39.510.526
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 39.510.526
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 258.532.948
 • Acenteler 258.532.948
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 258.532.948
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 6.677.615
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 6.677.615
 • İkrazlar 6.677.615
 • 6.1 Kısa Vadeli 256.831.672
 • E. Stoklar 256.831.672
 • İŞTİRAKLER 256.831.672
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 120.382.797
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 120.382.797
 • İştirakler 120.382.797
 • 6. Diğer Stoklar 36.064.894
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 36.064.894
 • Menkuller 36.064.894
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 734.105.962
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 734.105.962
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 734.105.962
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 605.583.948
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 605.583.948
 • II. DURAN VARLIKLAR 605.583.948
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 90.498
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 90.498
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 90.498
 • AKTİF TOPLAMI 574.936.701
 • D. Maddi Duran Varlıklar 574.936.701
 • Reasürörler Payı (-) 574.936.701
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 4.647.120
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.647.120
 • Ödenmiş Sermaye 4.647.120
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 21.927.610
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 21.927.610
 • Kanuni Yedek Akçeler 21.927.610
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 3.982.019
 • F. Diğer Duran Varlıklar 3.982.019
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 3.982.019
 • A K T İ F T O P L A M I 1.339.689.910
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.339.689.910
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.339.689.910
 • 4.1 Bonolar 655.136.422
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 655.136.422
 • Maliyet Artış Fonu 655.136.422
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 284.714.527
 • A. Finansal Borçlar 284.714.527
 • Özel Fonlar 284.714.527
 • B. Ticari Borçlar 323.944.702
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 323.944.702
 • P A S İ F T O P L A M I 323.944.702
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 2.687.782
 • 2. Borç Senetleri 2.687.782
 • Alınan Primler 2.687.782
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4.753.647
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 4.753.647
 • XII. KARŞILIKLAR 4.753.647
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 10.474.393
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 10.474.393
 • Diğer Teknik Karşılıklar 10.474.393
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 19.563.789
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 19.563.789
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 19.563.789
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 655.136.422
 • 8. Borç Reeskontu (-) 655.136.422
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 655.136.422
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 70.896.012
 • Diğer Gelirler 70.896.012
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 70.896.012
 • 1. Ortaklara Borçlar 3.630.918
 • 15.4 Kâr veya Zarar 3.630.918
 • Diğer Giderler (-) 3.630.918
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 23.858.585
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 23.858.585
 • GENEL GİDERLER (-) 23.858.585
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 41.024.212
 • PASİF TOPLAMI 41.024.212
 • Personel Giderleri (-) 41.024.212
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 2.382.297
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 2.382.297
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 2.382.297
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 613.657.476
 • Faiz Gelirleri 613.657.476
 • III. ÖZ SERMAYE 613.657.476
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 613.657.476
 • A. Sermaye 613.657.476
 • Kar Payı Gelirleri 613.657.476
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 100.023.579
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 100.023.579
 • Satış Karları 100.023.579
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 6.348.821
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 6.348.821
 • MALİ GİDERLER (-) 6.348.821
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -88.859.552
 • 5. Maliyet Artış Fonu -88.859.552
 • Diğer Giderler (-) -88.859.552
 • F. Net Dönem Karı 88.859.552
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 88.859.552
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 88.859.552
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 15.190.838
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 15.190.838
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.339.689.910
 • P A S İ F T O P L A M I 1.339.689.910
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 2.531.085.865
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 2.531.085.865
 • 1. Satıştan İadeler (-) -1.938.565.308
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -1.938.565.308
 • 2. Satış İskontoları (-) 592.520.557
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 592.520.557
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 592.520.557
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 592.520.557
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -173.284.081
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -173.284.081
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -60.560.806
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -60.560.806
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -453.147
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -453.147
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -234.298.034
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -234.298.034
 • 4.1.3 Diğer 358.222.523
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 358.222.523
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 286.752.665
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 286.752.665
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -32.654.286
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -32.654.286
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 254.098.379
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 254.098.379
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 254.098.379
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 254.098.379
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 254.098.379
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. IDGYO İDEALİST GMYO
  2. 6,05
  3. 10,00
  1. ARTI ARTI YATIRIM HOLDİNG
  2. 6,05
  3. 10,00
  1. VKFYO VAKIF YAT. ORT.
  2. 5,52
  3. 9,96
  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. TKURU TAZE KURU GIDA
  2. 139,20
  3. 9,95

Azalan

  1. BERA BERA HOLDİNG
  2. 16,93
  3. -9,99
  1. MERIT MERİT TURİZM
  2. 18,13
  3. -9,98
  1. UZERB UZERTAŞ BOYA
  2. 45,28
  3. -9,98
  1. BAGFS BAGFAŞ
  2. 15,54
  3. -9,97
  1. ISBIR İŞBİR HOLDİNG
  2. 6.000,00
  3. -9,84

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,06
  3. -2,83
  1. YKBNK YAPI VE KREDİ BANK.
  2. 2,15
  3. -0,92
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,16
  3. -0,37
  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 14,54
  3. -0,82

LOT

  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 14,54
  3. -0,82
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,06
  3. -2,83
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,16
  3. -0,37
  1. EREGL EREĞLİ DEMİR CELİK
  2. 17,79
  3. -4,92
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.