Bak Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 24,60
 • Değişim :0,99 %
 • Hacim TL :4.954.270
 • Hacim Adet :202.956
* SG: 05.08.2022 - 18:09 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • BAK AMBALAJ Hisse Senedi
 • XKAGT,XSIZM,XTUMY,XULUS,XUSIN,XUTUM : BAKAB | Ana Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 180.789.084
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 180.789.084
 • NAKİT DEĞERLER 180.789.084
 • 1.1 Kasa 14.549.909
 • A. Hazır Değerler 14.549.909
 • Kasa 14.549.909
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 91.966.663
 • Acenteler 91.966.663
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 91.966.663
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 518
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 518
 • İkrazlar 518
 • 6.1 Kısa Vadeli 62.107.106
 • E. Stoklar 62.107.106
 • İŞTİRAKLER 62.107.106
 • 6. Diğer Stoklar 12.164.888
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 12.164.888
 • Menkuller 12.164.888
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 180.789.084
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 180.789.084
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 180.789.084
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 169.313.459
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 169.313.459
 • II. DURAN VARLIKLAR 169.313.459
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 16.006
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 16.006
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 16.006
 • 15.2 Menkul Değerlerin 52
 • C. Finansal Duran Varlıklar 52
 • Reasürörler Payı (-) 52
 • AKTİF TOPLAMI 157.894.356
 • D. Maddi Duran Varlıklar 157.894.356
 • Reasürörler Payı (-) 157.894.356
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.332.375
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.332.375
 • Ödenmiş Sermaye 1.332.375
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 10.070.670
 • F. Diğer Duran Varlıklar 10.070.670
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 10.070.670
 • A K T İ F T O P L A M I 350.102.543
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 350.102.543
 • Yeniden Değerleme Fonu 350.102.543
 • 4.1 Bonolar 165.402.872
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 165.402.872
 • Maliyet Artış Fonu 165.402.872
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 72.777.186
 • A. Finansal Borçlar 72.777.186
 • Özel Fonlar 72.777.186
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 3.196.938
 • Net Dönem Karı 3.196.938
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 3.196.938
 • B. Ticari Borçlar 81.621.149
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 81.621.149
 • P A S İ F T O P L A M I 81.621.149
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 2.338.796
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 2.338.796
 • XII. KARŞILIKLAR 2.338.796
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 675.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 675.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 675.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 3.493.144
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 3.493.144
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 3.493.144
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 165.402.872
 • 8. Borç Reeskontu (-) 165.402.872
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 165.402.872
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 51.368.205
 • Diğer Gelirler 51.368.205
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 51.368.205
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 38.374.244
 • A. Finansal Borçlar 38.374.244
 • TEKNİK GİDERLER (-) 38.374.244
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 1.445.246
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 1.445.246
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 1.445.246
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 6.485.210
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 6.485.210
 • GENEL GİDERLER (-) 6.485.210
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 3.602.380
 • PASİF TOPLAMI 3.602.380
 • Personel Giderleri (-) 3.602.380
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 1.461.125
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 1.461.125
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 1.461.125
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 133.331.466
 • Faiz Gelirleri 133.331.466
 • III. ÖZ SERMAYE 133.331.466
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 133.331.466
 • A. Sermaye 133.331.466
 • Kar Payı Gelirleri 133.331.466
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 36.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 36.000.000
 • Satış Karları 36.000.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -1.144.409
 • 5. Maliyet Artış Fonu -1.144.409
 • Diğer Giderler (-) -1.144.409
 • F. Net Dönem Karı 36.270
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 36.270
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 36.270
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 4.303.364
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 4.303.364
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 350.102.543
 • P A S İ F T O P L A M I 350.102.543
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 253.242.842
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 253.242.842
 • 1. Satıştan İadeler (-) -197.455.011
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -197.455.011
 • 2. Satış İskontoları (-) 55.787.831
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 55.787.831
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 55.787.831
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 55.787.831
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -9.114.712
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -9.114.712
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -16.235.320
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -16.235.320
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -412.754
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -412.754
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -25.762.786
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -25.762.786
 • 4.1.3 Diğer 30.025.045
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 30.025.045
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 25.230.306
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 25.230.306
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -5.658.596
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -5.658.596
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 19.571.710
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 19.571.710
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 19.571.710
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 19.571.710
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 19.571.710
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI
  2. 172,70
  3. 10,00
  1. OBASE OBASE BILGISAYAR
  2. 13,97
  3. 10,00
  1. CANTE CAN2 TERMIK
  2. 70,40
  3. 10,00
  1. DAPGM DAP GAYRIMENKUL
  2. 35,42
  3. 10,00
  1. YBTAS YIBITAS INSAAT MALZEME
  2. 26.070,00
  3. 10,00

Azalan

  1. ASUZU ANADOLU ISUZU
  2. 297,00
  3. -10,00
  1. KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ
  2. 7,44
  3. -9,93
  1. SNGYO SINPAS GMYO
  2. 4,49
  3. -9,84
  1. INTEM INTEMA
  2. 94,05
  3. -6,88
  1. DARDL DARDANEL
  2. 4,05
  3. -5,59

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,50
  3. 8,36
  1. TSKB T.S.K.B.
  2. 3,18
  3. 2,25
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,24
  3. 3,56
  1. ODAS ODAS ELEKTRIK
  2. 4,01
  3. -2,67
  1. SKBNK SEKERBANK
  2. 2,21
  3. 9,95

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 58,20
  3. 5,24
  1. AKBNK AKBANK
  2. 9,37
  3. 2,85
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,24
  3. 3,56
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,50
  3. 8,36
  1. SISE SISE CAM
  2. 23,40
  3. -1,52
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.