Aygaz A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 14,73
 • Değişim :0,96 %
 • Hacim TL :9.657.996
 • Hacim Adet :657.239
* SG: 05.08.2021 - 18:08 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • AYGAZ Hisse Senedi
 • XKMYA,XKURY,XSIST,XTM25,XTMTU,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : AYGAZ | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.587.534.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.587.534.000
 • NAKİT DEĞERLER 1.587.534.000
 • 1.1 Kasa 593.172.000
 • A. Hazır Değerler 593.172.000
 • Kasa 593.172.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 9.097.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 9.097.000
 • Sigortalılar 9.097.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 576.679.000
 • Acenteler 576.679.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 576.679.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 7.353.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 7.353.000
 • İkrazlar 7.353.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 323.579.000
 • E. Stoklar 323.579.000
 • İŞTİRAKLER 323.579.000
 • 6. Diğer Stoklar 77.654.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 77.654.000
 • Menkuller 77.654.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.587.534.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.587.534.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.587.534.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 3.378.686.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.378.686.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 3.378.686.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 8.441.000
 • Devam Eden Yatırımlar 8.441.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 8.441.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 81.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 81.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 81.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 317.124.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 317.124.000
 • Reasürörler Payı (-) 317.124.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 2.273.331.000
 • 15.3 Diğer 2.273.331.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 2.273.331.000
 • 16.1 Defter Değeri 22.743.000
 • 3. İştirakler 22.743.000
 • Reasürörler Payı (-) 22.743.000
 • AKTİF TOPLAMI 677.927.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 677.927.000
 • Reasürörler Payı (-) 677.927.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 19.280.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.280.000
 • Ödenmiş Sermaye 19.280.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 685.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 685.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 685.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 59.074.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 59.074.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 59.074.000
 • A K T İ F T O P L A M I 4.966.220.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 4.966.220.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 4.966.220.000
 • 4.1 Bonolar 1.278.810.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.278.810.000
 • Maliyet Artış Fonu 1.278.810.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 389.604.000
 • A. Finansal Borçlar 389.604.000
 • Özel Fonlar 389.604.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 214.000
 • Net Dönem Karı 214.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 214.000
 • B. Ticari Borçlar 670.034.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 670.034.000
 • P A S İ F T O P L A M I 670.034.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 1.577.000
 • 2. Borç Senetleri 1.577.000
 • Alınan Primler 1.577.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 2.076.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 2.076.000
 • XII. KARŞILIKLAR 2.076.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 169.850.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 169.850.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 169.850.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.278.810.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.278.810.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.278.810.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 764.347.000
 • Diğer Gelirler 764.347.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 764.347.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 583.666.000
 • A. Finansal Borçlar 583.666.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 583.666.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 97.603.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 97.603.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 97.603.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 38.455.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 38.455.000
 • GENEL GİDERLER (-) 38.455.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 44.623.000
 • PASİF TOPLAMI 44.623.000
 • Personel Giderleri (-) 44.623.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 2.923.063.000
 • Faiz Gelirleri 2.923.063.000
 • III. ÖZ SERMAYE 2.923.063.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 2.923.063.000
 • A. Sermaye 2.923.063.000
 • Kar Payı Gelirleri 2.923.063.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 300.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 300.000.000
 • Satış Karları 300.000.000
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -7.442.000
 • C. Emisyon Primi -7.442.000
 • Kira Gelirleri -7.442.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 71.504.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 71.504.000
 • MALİ GİDERLER (-) 71.504.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 249.509.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 249.509.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 4.966.220.000
 • P A S İ F T O P L A M I 4.966.220.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 8.469.276.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 8.469.276.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -7.728.139.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -7.728.139.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 741.137.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 741.137.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 741.137.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 741.137.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -285.377.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -285.377.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -204.627.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -204.627.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -3.652.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -3.652.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -493.656.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -493.656.000
 • 4.1.3 Diğer 247.481.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 247.481.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 620.763.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 620.763.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -43.744.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -43.744.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 577.019.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 577.019.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 577.019.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 577.019.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 577.019.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MANAS MANAS ENERJİ
  2. 18,15
  3. 10,00
  1. VBTYZ VBT YAZILIM
  2. 20,90
  3. 10,00
  1. UZERB UZERTAŞ BOYA
  2. 35,86
  3. 10,00
  1. KAPLM KAPLAMİN
  2. 23,56
  3. 9,99
  1. EDATA E-DATA TEKNOLOJI
  2. 17,94
  3. 9,99

Azalan

  1. DERIM DERİMOD
  2. 10,43
  3. -9,93
  1. AGYO ATAKULE GMYO
  2. 3,18
  3. -9,92
  1. METUR METEMTUR YATIRIM
  2. 4,49
  3. -9,84
  1. SANFM SANİFOAM SÜNGER
  2. 19,50
  3. -9,30
  1. SNKRN SENKRON GÜVENLİK
  2. 21,06
  3. -9,22

TL

  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 9,26
  3. 1,76
  1. YKBNK YAPI VE KREDİ BANK.
  2. 2,49
  3. 1,63
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. ODAS ODAŞ ELEKTRİK
  2. 1,39
  3. 2,96
  1. AKBNK AKBANK
  2. 5,52
  3. 1,85

LOT

  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 9,26
  3. 1,76
  1. KOZAL KOZA ALTIN
  2. 109,50
  3. 3,30
  1. TUPRS TÜPRAŞ
  2. 97,75
  3. 3,38
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. SODA SODA SANAYİİ
  2. 8,30
  3. 0,61
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.