Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 14,15
 • Değişim :0,21 %
 • Hacim TL :14.510.742
 • Hacim Adet :1.023.700
* SG: 09.08.2022 - 18:08 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • ARENA BILGISAYAR Hisse Senedi
 • XBLSM,XSIST,XTMTU,XTUMY,XULUS,XUTEK,XUTUM : ARENA | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 574.184.221
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 574.184.221
 • NAKİT DEĞERLER 574.184.221
 • 1.1 Kasa 84.496.932
 • A. Hazır Değerler 84.496.932
 • Kasa 84.496.932
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 204.750
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 204.750
 • Sigortalılar 204.750
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 326.245.790
 • Acenteler 326.245.790
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 326.245.790
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 6.003.690
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 6.003.690
 • İkrazlar 6.003.690
 • 6.1 Kısa Vadeli 151.925.040
 • E. Stoklar 151.925.040
 • İŞTİRAKLER 151.925.040
 • 6. Diğer Stoklar 5.145.266
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 5.145.266
 • Menkuller 5.145.266
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 574.021.468
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 574.021.468
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 574.021.468
 • 8.1.3 Diğer 162.753
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 162.753
 • Gayrimenkuller 162.753
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 13.257.131
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 13.257.131
 • II. DURAN VARLIKLAR 13.257.131
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 7.942.496
 • Devam Eden Yatırımlar 7.942.496
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 7.942.496
 • AKTİF TOPLAMI 2.839.715
 • D. Maddi Duran Varlıklar 2.839.715
 • Reasürörler Payı (-) 2.839.715
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.826.703
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.826.703
 • Ödenmiş Sermaye 1.826.703
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 648.217
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 648.217
 • Kanuni Yedek Akçeler 648.217
 • A K T İ F T O P L A M I 587.441.352
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 587.441.352
 • Yeniden Değerleme Fonu 587.441.352
 • 4.1 Bonolar 326.756.239
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 326.756.239
 • Maliyet Artış Fonu 326.756.239
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 103.359.204
 • A. Finansal Borçlar 103.359.204
 • Özel Fonlar 103.359.204
 • B. Ticari Borçlar 204.053.088
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 204.053.088
 • P A S İ F T O P L A M I 204.053.088
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 3.310.663
 • 2. Borç Senetleri 3.310.663
 • Alınan Primler 3.310.663
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 158.381
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 158.381
 • Diğer Teknik Karşılıklar 158.381
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 15.874.903
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 15.874.903
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 15.874.903
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 326.756.239
 • 8. Borç Reeskontu (-) 326.756.239
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 326.756.239
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 3.089.876
 • Diğer Gelirler 3.089.876
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 3.089.876
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 3.089.876
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.089.876
 • GENEL GİDERLER (-) 3.089.876
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 257.595.237
 • Faiz Gelirleri 257.595.237
 • III. ÖZ SERMAYE 257.595.237
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 257.136.101
 • A. Sermaye 257.136.101
 • Kar Payı Gelirleri 257.136.101
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 32.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 32.000.000
 • Satış Karları 32.000.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -134.431.830
 • 5. Maliyet Artış Fonu -134.431.830
 • Diğer Giderler (-) -134.431.830
 • F. Net Dönem Karı 134.431.830
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 134.431.830
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 134.431.830
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 9.628.221
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 9.628.221
 • 2. ........... Yılı Zararı 459.136
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 459.136
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 587.441.352
 • P A S İ F T O P L A M I 587.441.352
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 1.227.046.682
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 1.227.046.682
 • 1. Satıştan İadeler (-) -1.161.432.915
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -1.161.432.915
 • 2. Satış İskontoları (-) 65.613.767
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 65.613.767
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 65.613.767
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 65.613.767
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -21.736.505
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -21.736.505
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -24.675.321
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -24.675.321
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -46.411.826
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -46.411.826
 • 4.1.3 Diğer 19.201.941
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 19.201.941
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 4.821.525
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 4.821.525
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -1.409.779
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -1.409.779
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 3.411.746
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 3.411.746
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 3.977.564
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 3.977.564
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -31.444
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 4.009.008
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. DOGUB DOGUSAN
  2. 4,84
  3. 10,00
  1. KRTEK KARSU TEKSTIL
  2. 22,00
  3. 10,00
  1. MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT.
  2. 3,08
  3. 10,00
  1. NTGAZ NATURELGAZ
  2. 13,98
  3. 9,99
  1. CMBTN CIMBETON
  2. 231,70
  3. 9,97

Azalan

  1. ASUZU ANADOLU ISUZU
  2. 240,60
  3. -9,99
  1. AKSUE AKSU ENERJI
  2. 28,94
  3. -9,96
  1. SNGYO SINPAS GMYO
  2. 3,65
  3. -9,88
  1. TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR
  2. 55,10
  3. -9,67
  1. BRKO BIRKO MENSUCAT
  2. 1,61
  3. -9,55

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,46
  3. 0,58
  1. ISCTR IS BANKASI (C)
  2. 5,96
  3. -6,29
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,24
  3. 0,77
  1. ZOREN ZORLU ENERJI
  2. 2,59
  3. 9,28
  1. MOBTL MOBILTEL ILETISIM
  2. 1,99
  3. 5,85

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 58,60
  3. -0,26
  1. ISCTR IS BANKASI (C)
  2. 5,96
  3. -6,29
  1. SASA SASA POLYESTER
  2. 50,20
  3. -3,46
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,24
  3. 0,77
  1. TUPRS TUPRAS
  2. 284,70
  3. 4,10
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.