Arçelik A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 68,70
 • Değişim :-1,93 %
 • Hacim TL :221.924.401
 • Hacim Adet :3.205.938
* SG: 12.08.2022 - 18:09 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • ARCELIK Hisse Senedi
 • XKURY,XMESY,XSIST,XTM25,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM : ARCLK | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 13.609.776.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 13.609.776.000
 • NAKİT DEĞERLER 13.609.776.000
 • 1.1 Kasa 2.581.964.000
 • A. Hazır Değerler 2.581.964.000
 • Kasa 2.581.964.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 9.133.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 9.133.000
 • Sigortalılar 9.133.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 6.517.618.000
 • Acenteler 6.517.618.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 6.517.618.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 3.779.928.000
 • E. Stoklar 3.779.928.000
 • İŞTİRAKLER 3.779.928.000
 • 6. Diğer Stoklar 721.133.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 721.133.000
 • Menkuller 721.133.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 13.609.776.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 13.609.776.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 13.609.776.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 6.826.719.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 6.826.719.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 6.826.719.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 12.429.000
 • Devam Eden Yatırımlar 12.429.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 12.429.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 2.552.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 2.552.000
 • Reasürörler Payı (-) 2.552.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 282.261.000
 • 15.3 Diğer 282.261.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 282.261.000
 • 16.1 Defter Değeri 38.249.000
 • 3. İştirakler 38.249.000
 • Reasürörler Payı (-) 38.249.000
 • AKTİF TOPLAMI 3.264.771.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 3.264.771.000
 • Reasürörler Payı (-) 3.264.771.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 2.578.450.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.578.450.000
 • Ödenmiş Sermaye 2.578.450.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 438.112.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 438.112.000
 • Nominal Sermaye 438.112.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 648.007.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 648.007.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 648.007.000
 • A K T İ F T O P L A M I 20.436.495.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 20.436.495.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 20.436.495.000
 • 4.1 Bonolar 8.403.020.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 8.403.020.000
 • Maliyet Artış Fonu 8.403.020.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 3.262.187.000
 • A. Finansal Borçlar 3.262.187.000
 • Özel Fonlar 3.262.187.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 13.888.000
 • Net Dönem Karı 13.888.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 13.888.000
 • B. Ticari Borçlar 3.575.568.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 3.575.568.000
 • P A S İ F T O P L A M I 3.575.568.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 262.367.000
 • 2. Borç Senetleri 262.367.000
 • Alınan Primler 262.367.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 28.053.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 28.053.000
 • XII. KARŞILIKLAR 28.053.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 830.327.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 830.327.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 830.327.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 8.403.020.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 8.403.020.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 8.403.020.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 5.118.398.000
 • Diğer Gelirler 5.118.398.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 5.118.398.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 4.113.916.000
 • A. Finansal Borçlar 4.113.916.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 4.113.916.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 40.246.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 40.246.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 40.246.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 241.758.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 241.758.000
 • GENEL GİDERLER (-) 241.758.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 439.909.000
 • PASİF TOPLAMI 439.909.000
 • Personel Giderleri (-) 439.909.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 50.406.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 50.406.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 50.406.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 6.915.077.000
 • Faiz Gelirleri 6.915.077.000
 • III. ÖZ SERMAYE 6.915.077.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 6.880.998.000
 • A. Sermaye 6.880.998.000
 • Kar Payı Gelirleri 6.880.998.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 675.728.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 675.728.000
 • Satış Karları 675.728.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 468.811.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 468.811.000
 • MALİ GİDERLER (-) 468.811.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -1.622.125.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -1.622.125.000
 • Diğer Giderler (-) -1.622.125.000
 • F. Net Dönem Karı 1.622.125.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 1.622.125.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 1.622.125.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 368.993.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 368.993.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 34.079.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 34.079.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 20.436.495.000
 • P A S İ F T O P L A M I 20.436.495.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 20.840.613.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 20.840.613.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -14.334.414.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -14.334.414.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 6.506.199.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 6.506.199.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 6.506.199.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 6.506.199.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -4.027.699.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -4.027.699.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -936.579.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -936.579.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -170.177.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -170.177.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -5.134.455.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -5.134.455.000
 • 4.1.3 Diğer 1.371.744.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.371.744.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 820.897.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 820.897.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -24.406.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -24.406.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 845.303.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 845.303.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 845.303.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 845.303.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 2.354.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 842.949.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. TKNSA TEKNOSA IC VE DIS TICARET
  2. 9,57
  3. 10,00
  1. POLHO POLISAN HOLDING
  2. 6,38
  3. 10,00
  1. COSMO COSMOS YAT. HOLDING
  2. 20,90
  3. 10,00
  1. TRCAS TURCAS PETROL
  2. 10,57
  3. 9,99
  1. BARMA BAREM AMBALAJ
  2. 47,90
  3. 9,96

Azalan

  1. KZBGY KIZILBUK GYO
  2. 28,26
  3. -10,00
  1. PAMEL PAMEL ELEKTRIK
  2. 168,50
  3. -9,99
  1. AKENR AK ENERJI
  2. 1,98
  3. -9,59
  1. TEKTU TEK-ART TURIZM
  2. 1,71
  3. -8,06
  1. BLCYT BILICI YATIRIM
  2. 11,90
  3. -7,75

TL

  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,44
  3. -3,20
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,54
  3. -3,01
  1. ODAS ODAS ELEKTRIK
  2. 4,04
  3. 2,80
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 4,63
  3. 3,58
  1. AKBNK AKBANK
  2. 10,00
  3. -0,70

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 62,40
  3. 1,63
  1. AKBNK AKBANK
  2. 10,00
  3. -0,70
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,44
  3. -3,20
  1. SISE SISE CAM
  2. 24,22
  3. -0,08
  1. SAHOL SABANCI HOLDING
  2. 23,68
  3. -1,91
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.