Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 6,21
 • Değişim :-3,72 %
 • Hacim TL :12.565.438
 • Hacim Adet :2.002.759
* SG: 18.06.2021 - 18:09 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • ANADOLU SİGORTA Hisse Senedi
 • XSGRT,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : ANSGR | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 3.504.676.959
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 3.504.676.959
 • NAKİT DEĞERLER 3.504.676.959
 • 1.1 Kasa 62.857
 • A. Hazır Değerler 62.857
 • Kasa 62.857
 • 1.3 T.C. Merkez Bankası 3.105.334.647
 • 2. Bankalar 3.105.334.647
 • MENKUL DEĞERLER CÜZDANI 3.105.334.647
 • 1.4 Diğer -87.620
 • 3. Diğer Hazır Değerler -87.620
 • Menkul Değerler Cüzdanı -87.620
 • 1. Hisse Senetleri 1.103.520.340
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 1.103.520.340
 • ALACAKLAR 1.103.520.340
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 755.985.190
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 755.985.190
 • Sigortalılar 755.985.190
 • 2.1.3 Diğer 347.535.150
 • 4. Diğer Menkul Kıymetler 347.535.150
 • Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-) 347.535.150
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 1.178.955.084
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1.178.955.084
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 1.178.955.084
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 1.074.438.568
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 1.074.438.568
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 1.074.438.568
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -8.337.019
 • IV. PARA PİYASALARI -8.337.019
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar -8.337.019
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 83.203.501
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 83.203.501
 • İkrazlar 83.203.501
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 29.650.034
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 29.650.034
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 29.650.034
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 226.225.736
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 226.225.736
 • VI. KREDİLER 226.225.736
 • 6.1 Kısa Vadeli -226.225.736
 • E. Stoklar -226.225.736
 • İŞTİRAKLER -226.225.736
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 19.018.462
 • Devam Eden Yatırımlar 19.018.462
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 19.018.462
 • 1. Alıcılar 339.189.524
 • 9.1 Mali İştirakler 339.189.524
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 339.189.524
 • 2. Alacak Senetleri 1.170.397
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 1.170.397
 • A K T İ F T O P L A M I 1.170.397
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 6.146.530.766
 • BORÇLAR 6.146.530.766
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 6.146.530.766
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 2.205.704
 • Borç Reeskontu (-) 2.205.704
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 2.205.704
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 186.824.586
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 689.720.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 186.824.586
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 689.720.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 186.824.586
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 689.720.000
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 186.824.586
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 689.720.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 186.824.586
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 689.720.000
 • Diğer Borçlar 186.824.586
 • Diğer Borçlar 689.720.000
 • 16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 103.881.659
 • 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 103.881.659
 • Deprem Hasar Karşılığı 103.881.659
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 64.215.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 64.215.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 64.215.000
 • 17.2 Diğer 13.395.000
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 13.395.000
 • Reasürörler Payı (-) 13.395.000
 • 17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 56.957.217
 • 8. Bağlı Ortak. Değ. Düş. Karş. (-) 56.957.217
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 56.957.217
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 13.993.498
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 13.993.498
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 13.993.498
 • AKTİF TOPLAMI 290.580
 • D. Maddi Duran Varlıklar 290.580
 • Reasürörler Payı (-) 290.580
 • 1. Arazi ve Arsalar 23.486.838
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 23.486.838
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 23.486.838
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 3.858.074
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 3.858.074
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.858.074
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı -72.314.548
 • 3. Binalar -72.314.548
 • Reasürörler Payı (-) -72.314.548
 • 1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 61.493.001
 • 5. Taşıt Araç ve Gereçleri 61.493.001
 • B-Serbest Karşılıklar 61.493.001
 • 1.6 Döviz Tevdiat Hesabı 16.250.000
 • 7. Diğer Maddi Duran Varlıklar 16.250.000
 • Vergi Karşılıkları 16.250.000
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 120.578.666
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 120.578.666
 • ÖZKAYNAKLAR 120.578.666
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar -100.337.251
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar -100.337.251
 • Ödenmiş Sermaye -100.337.251
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 25.001.586
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 25.001.586
 • Nominal Sermaye 25.001.586
 • 2. Haklar 6.639.202
 • III. ALINAN KREDİLER 6.639.202
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 6.639.202
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 21.844.260
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 21.844.260
 • Kanuni Yedek Akçeler 21.844.260
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 382.888.412
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 885.783.826
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 382.888.412
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 885.783.826
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 382.888.412
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 885.783.826
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 6.529.419.178
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 7.032.314.592
 • 5. Verilen Avanslar 6.529.419.178
 • 5. Verilen Avanslar 7.032.314.592
 • İhtiyari Yedek Akçeler 6.529.419.178
 • İhtiyari Yedek Akçeler 7.032.314.592
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 110.802.339
 • F. Diğer Duran Varlıklar 110.802.339
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 110.802.339
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 110.802.339
 • Net Dönem Karı 110.802.339
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 110.802.339
 • B. Ticari Borçlar 492.116.005
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 492.116.005
 • P A S İ F T O P L A M I 492.116.005
 • 1. Satıcılar 311.777.242
 • TEKNİK GELİRLER 311.777.242
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 311.777.242
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 8.573.616
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 8.573.616
 • Alınan Komisyonlar 8.573.616
 • 11.1 Mevduatın 171.765.147
 • 5. Borç Reeskontu (-) 171.765.147
 • Devreden Teknik Karşılıklar (Net) 171.765.147
 • 1. Ortaklara Borçlar 256.510
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 256.510
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 256.510
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 36.133
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 36.133
 • XII. KARŞILIKLAR 36.133
 • 12.3 Vergi Karşılığı 220.377
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 220.377
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 220.377
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 113.563.203
 • 8. Borç Reeskontu (-) 113.563.203
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 113.563.203
 • D. Alınan Sipariş Avansları 4.307.802.430
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 4.307.802.430
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 4.307.802.430
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 1.680.134.904
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 1.680.134.904
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 1.680.134.904
 • 1. Vergi Karşılıkları 22.981.170
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 22.981.170
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 22.981.170
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 2.604.686.356
 • Diğer Gelirler 2.604.686.356
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 2.604.686.356
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 50.750.268
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 50.750.268
 • Ödenen Tazminatlar (-) 50.750.268
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 39.563.475
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 39.563.475
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 39.563.475
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 3.464.617
 • B. Ticari Borçlar 3.464.617
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 3.464.617
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 52.636.513
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 52.636.513
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 52.636.513
 • 15.3.2 Statü Yedekleri -44.914.337
 • 4. Diğer Ticari Borçlar -44.914.337
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) -44.914.337
 • 1. Ortaklara Borçlar 146.541.875
 • 15.4 Kâr veya Zarar 146.541.875
 • Diğer Giderler (-) 146.541.875
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 1.878.908
 • 2. İştiraklere Borçlar 1.878.908
 • TEKNİK KAR/ZARAR 1.878.908
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 5.223.711.538
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 5.223.711.538
 • GENEL GİDERLER (-) 5.223.711.538
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 148.641.971
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 148.641.971
 • Karşılıklar (-) 148.641.971
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 148.641.971
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 148.641.971
 • Kambiyo Karları 148.641.971
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 20.939.663
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 20.939.663
 • Diğer Gelirler 20.939.663
 • 1. Yasal Yedekler 169.581.634
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 169.581.634
 • Satış Zararları (-) 169.581.634
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 500.000.000
 • 2. Statü Yedekleri 500.000.000
 • Kambiyo Zararları (-) 500.000.000
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 500.000.000
 • 3. Özel Yedekler 500.000.000
 • Karşılıklar (-) 500.000.000
 • F. Net Dönem Karı 29.388.073
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 29.388.073
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 29.388.073
 • 2. ........... Yılı Zararı 29.388.073
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 29.388.073
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 330.171.850
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 893.834.794
 • P A S İ F T O P L A M I 330.171.850
 • P A S İ F T O P L A M I 893.834.794
 • 2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 42.470.727
 • 2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 68.264.694
 • A. Brüt Satışlar 42.470.727
 • A. Brüt Satışlar 68.264.694
 • 1. Yurtiçi Satışlar 22.689.973
 • 1. Yurtiçi Satışlar 25.840.740
 • 2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 22.689.973
 • 2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 25.840.740
 • 2. Yurtdışı Satışlar 158.692.234
 • 2. Yurtdışı Satışlar 163.166.541
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 158.692.234
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 163.166.541
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 32.328.394
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 629.061.481
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 32.328.394
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 629.061.481
 • 1. Satıştan İadeler (-) 40.571.481
 • 1. Satıştan İadeler (-) 40.920.379
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara 40.571.481
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara 40.920.379
 • 2. Satış İskontoları (-) 31.601.927
 • 2. Satış İskontoları (-) 75.051.095
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 31.601.927
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 75.051.095
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 184.196.626
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 201.514.988
 • C. Net Satışlar 184.196.626
 • C. Net Satışlar 201.514.988
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 1.136.126.006
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 1.639.021.420
 • D. Satışların Maliyeti (-) 1.136.126.006
 • D. Satışların Maliyeti (-) 1.639.021.420
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 6.529.419.178
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 7.032.314.592
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 6.529.419.178
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 7.032.314.592
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 3.912.846.125
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 3.912.846.125
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 3.323.384.126
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 3.323.384.126
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) 3.272.986.725
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden 3.272.986.725
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 72.814.040
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 72.814.040
 • 4.1.3 Diğer -22.416.639
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -22.416.639
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 542.114.497
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 542.114.497
 • 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 6.605.545
 • 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen 6.605.545
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -3.620.216.963
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -3.620.216.963
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -2.714.265.320
 • 4.2.3 Diğer -2.714.265.320
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -2.152.823.823
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -2.152.823.823
 • 5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden -561.441.497
 • G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-) -561.441.497
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -31.511.404
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -31.511.404
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -755.828.741
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -755.828.741
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 292.629.162
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 292.629.162
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. IDGYO İDEALİST GMYO
  2. 6,05
  3. 10,00
  1. ARTI ARTI YATIRIM HOLDİNG
  2. 6,05
  3. 10,00
  1. VKFYO VAKIF YAT. ORT.
  2. 5,52
  3. 9,96
  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. TKURU TAZE KURU GIDA
  2. 139,20
  3. 9,95

Azalan

  1. BERA BERA HOLDİNG
  2. 16,93
  3. -9,99
  1. MERIT MERİT TURİZM
  2. 18,13
  3. -9,98
  1. UZERB UZERTAŞ BOYA
  2. 45,28
  3. -9,98
  1. BAGFS BAGFAŞ
  2. 15,54
  3. -9,97
  1. ISBIR İŞBİR HOLDİNG
  2. 6.000,00
  3. -9,84

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,06
  3. -2,83
  1. YKBNK YAPI VE KREDİ BANK.
  2. 2,15
  3. -0,92
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,16
  3. -0,37
  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 14,54
  3. -0,82

LOT

  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 14,54
  3. -0,82
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,06
  3. -2,83
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,16
  3. -0,37
  1. EREGL EREĞLİ DEMİR CELİK
  2. 17,79
  3. -4,92
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.