Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 13,13
 • Değişim :-1,87 %
 • Hacim TL :13.498.184
 • Hacim Adet :1.020.802
* SG: 12.08.2022 - 18:09 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • ANADOLU HAYAT EMEK. Hisse Senedi
 • XSGRT,XTM25,XTMTU,XULUS,XUMAL,XUTUM,XYUZO : ANHYT | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 581.758.087
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 581.758.087
 • NAKİT DEĞERLER 581.758.087
 • 1.1 Kasa 5.654
 • A. Hazır Değerler 5.654
 • Kasa 5.654
 • 1.3 T.C. Merkez Bankası 385.859.525
 • 2. Bankalar 385.859.525
 • MENKUL DEĞERLER CÜZDANI 385.859.525
 • 1.4 Diğer -24
 • 3. Diğer Hazır Değerler -24
 • Menkul Değerler Cüzdanı -24
 • 1. Hisse Senetleri 2.223.752.989
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 2.223.752.989
 • ALACAKLAR 2.223.752.989
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 591.320.170
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 591.320.170
 • Sigortalılar 591.320.170
 • 2.1.3 Diğer 62.317.618
 • 4. Diğer Menkul Kıymetler 62.317.618
 • Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-) 62.317.618
 • 2.2 Hisse Senetleri 37.836.112
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 37.836.112
 • Reeskont Karşılığı (-) 37.836.112
 • 1. Alıcılar 1.551.190.636
 • Acenteler 1.551.190.636
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 1.551.190.636
 • 3. Verilen Depozito ve Teminat. -18.911.547
 • 3.1.1 Yurtiçi Bankalar -18.911.547
 • Acente Alacak Reeskontu (-) -18.911.547
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 14.809.280.499
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 14.809.280.499
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 14.809.280.499
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 37.898.538
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 37.898.538
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 37.898.538
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -2.574
 • IV. PARA PİYASALARI -2.574
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar -2.574
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 30.170.168
 • Diğer Alacaklar 30.170.168
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 30.170.168
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 14.741.214.367
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 14.741.214.367
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 14.741.214.367
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 117.996
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 117.996
 • VI. KREDİLER 117.996
 • 6.1 Kısa Vadeli -117.996
 • E. Stoklar -117.996
 • İŞTİRAKLER -117.996
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 1.567
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 1.567
 • İştirakler 1.567
 • 6. Diğer Stoklar 1.567
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 1.567
 • Menkuller 1.567
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 19.352.221
 • Devam Eden Yatırımlar 19.352.221
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 19.352.221
 • 1. Alıcılar 39.071.002
 • 9.1 Mali İştirakler 39.071.002
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 39.071.002
 • 2. Alacak Senetleri 2.121
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 2.121
 • A K T İ F T O P L A M I 2.121
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 17.673.237.575
 • BORÇLAR 17.673.237.575
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 17.673.237.575
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 485.339
 • Borç Reeskontu (-) 485.339
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 485.339
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 12.762.193
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 20.324.696
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 12.762.193
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 20.324.696
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 12.762.193
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 20.324.696
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 12.762.193
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 20.324.696
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 12.762.193
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 20.324.696
 • Diğer Borçlar 12.762.193
 • Diğer Borçlar 20.324.696
 • 16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 160.222.265
 • 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 160.222.265
 • Deprem Hasar Karşılığı 160.222.265
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 141.944.134
 • Hayat Matematik Karşılığı 141.944.134
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 141.944.134
 • 17.2 Diğer 4.610.000
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 4.610.000
 • Reasürörler Payı (-) 4.610.000
 • 17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 29.556.763
 • 8. Bağlı Ortak. Değ. Düş. Karş. (-) 29.556.763
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 29.556.763
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 3.741.718
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.741.718
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 3.741.718
 • AKTİF TOPLAMI 431.268
 • D. Maddi Duran Varlıklar 431.268
 • Reasürörler Payı (-) 431.268
 • 1. Arazi ve Arsalar 3.850.717
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.850.717
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 3.850.717
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 53.375
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 53.375
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 53.375
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı -24.446.085
 • 3. Binalar -24.446.085
 • Reasürörler Payı (-) -24.446.085
 • 1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 28.011.790
 • 5. Taşıt Araç ve Gereçleri 28.011.790
 • B-Serbest Karşılıklar 28.011.790
 • 1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı 69.128.445
 • 6. Döşeme ve Demirbaşlar 69.128.445
 • Kıdem Tazminatı Karşılığı 69.128.445
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar -41.116.655
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar -41.116.655
 • Ödenmiş Sermaye -41.116.655
 • 2. Haklar 2.476.061
 • III. ALINAN KREDİLER 2.476.061
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 2.476.061
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 203.957.648
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 211.520.151
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 203.957.648
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 211.520.151
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 203.957.648
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 211.520.151
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 17.877.195.223
 • 5. Verilen Avanslar 17.877.195.223
 • İhtiyari Yedek Akçeler 17.877.195.223
 • B. Ticari Borçlar 14.982.910.289
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 14.982.910.289
 • P A S İ F T O P L A M I 14.982.910.289
 • 1. Satıcılar 13.836.127
 • TEKNİK GELİRLER 13.836.127
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 13.836.127
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 1.648.069
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 1.648.069
 • Alınan Komisyonlar 1.648.069
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 14.964.479.508
 • Ödenen Tazminatta Reasürörler Payı 14.964.479.508
 • XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI 14.964.479.508
 • 11.1 Mevduatın 2.946.585
 • 5. Borç Reeskontu (-) 2.946.585
 • Devreden Teknik Karşılıklar (Net) 2.946.585
 • 1. Ortaklara Borçlar 99.315
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 99.315
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 99.315
 • 11.4 Diğer 57.577
 • 2. İştiraklere Borçlar 57.577
 • Hayat Matematik Karşılığı 57.577
 • 12.3 Vergi Karşılığı 4.167
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 4.167
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 4.167
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 68
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 68
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 68
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 22.985.648
 • 8. Borç Reeskontu (-) 22.985.648
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 22.985.648
 • D. Alınan Sipariş Avansları 1.880.844.424
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 1.880.844.424
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 1.880.844.424
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 45.766.580
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 45.766.580
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 45.766.580
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 1.725.732.929
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 1.725.732.929
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 1.725.732.929
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 87.007.263
 • Diğer Gelirler 87.007.263
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 87.007.263
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 294.374
 • A. Finansal Borçlar 294.374
 • TEKNİK GİDERLER (-) 294.374
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 22.043.278
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 22.043.278
 • Ödenen Komisyonlar (-) 22.043.278
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 19.540.559
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 19.540.559
 • Ödenen Tazminatlar (-) 19.540.559
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 6.154.582
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 6.154.582
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 6.154.582
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 2.054.778
 • B. Ticari Borçlar 2.054.778
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 2.054.778
 • 15.3 Kâr Yedekleri 27
 • 2. Borç Senetleri 27
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 27
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 55.107.000
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 55.107.000
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 55.107.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri -43.775.828
 • 4. Diğer Ticari Borçlar -43.775.828
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) -43.775.828
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 18.517.006
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 18.517.006
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 18.517.006
 • 1. Ortaklara Borçlar 2.955.075
 • 15.4 Kâr veya Zarar 2.955.075
 • Diğer Giderler (-) 2.955.075
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 16.927.852.316
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 16.927.852.316
 • GENEL GİDERLER (-) 16.927.852.316
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 13.724.571
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 13.724.571
 • Diğer Gelirler 13.724.571
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 9.057.907
 • E. Yedekler 9.057.907
 • Faiz Giderleri (-) 9.057.907
 • 1. Yasal Yedekler 22.782.478
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 22.782.478
 • Satış Zararları (-) 22.782.478
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 430.000.000
 • 2. Statü Yedekleri 430.000.000
 • Kambiyo Zararları (-) 430.000.000
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 430.000.000
 • 3. Özel Yedekler 430.000.000
 • Karşılıklar (-) 430.000.000
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 430.000.000
 • 4. Olağanüstü Yedek 430.000.000
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 430.000.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 430.000.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu 430.000.000
 • Diğer Giderler (-) 430.000.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 172.957.445
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 175.125.944
 • P A S İ F T O P L A M I 172.957.445
 • P A S İ F T O P L A M I 175.125.944
 • 2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 126.944.038
 • 2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 128.969.833
 • A. Brüt Satışlar 126.944.038
 • A. Brüt Satışlar 128.969.833
 • 1. Yurtiçi Satışlar 15.753.835
 • 2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 15.753.835
 • 2. Yurtdışı Satışlar 22.371.536
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 22.371.536
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 9.546.468
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 9.775.232
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 9.546.468
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 9.775.232
 • 1. Satıştan İadeler (-) -1.744.492
 • 1. Satıştan İadeler (-) -1.658.432
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -1.744.492
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -1.658.432
 • 2. Satış İskontoları (-) 98.900.291
 • 2. Satış İskontoları (-) 102.405.178
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 98.900.291
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 102.405.178
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 224.702.693
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 226.591.810
 • C. Net Satışlar 224.702.693
 • C. Net Satışlar 226.591.810
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 926.560.429
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 934.122.932
 • D. Satışların Maliyeti (-) 926.560.429
 • D. Satışların Maliyeti (-) 934.122.932
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 17.877.195.223
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 17.884.757.726
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 17.877.195.223
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 17.884.757.726
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 668.113
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 668.113
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 668.113
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 668.113
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) 643.045
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden 643.045
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 15.589
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 15.589
 • 4.1.3 Diğer 9.479
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 9.479
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -1.213.707
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -1.213.707
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -398.277
 • 4.2.3 Diğer -398.277
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -500.107
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -500.107
 • 5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 10.183
 • G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-) 10.183
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -12.283
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -12.283
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -803.147
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -803.147
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -545.594
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -545.594
 • I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 741.971.367
 • VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR) 741.971.367
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 544.073.328
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 544.073.328
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 560.670.693
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 560.670.693
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -16.597.365
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 355.163
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -16.597.365
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 355.163
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 190.796.913
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 190.796.913
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) 7.101.126
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) 7.101.126
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -609.361.173
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -609.361.173
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -403.401.308
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -403.401.308
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -395.009.732
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -395.009.732
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -8.391.576
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 164.789
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler 20.765
 • 18.2 Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-) -5.815.644
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI -163.779.220
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. TKNSA TEKNOSA IC VE DIS TICARET
  2. 9,57
  3. 10,00
  1. POLHO POLISAN HOLDING
  2. 6,38
  3. 10,00
  1. COSMO COSMOS YAT. HOLDING
  2. 20,90
  3. 10,00
  1. TRCAS TURCAS PETROL
  2. 10,57
  3. 9,99
  1. BARMA BAREM AMBALAJ
  2. 47,90
  3. 9,96

Azalan

  1. KZBGY KIZILBUK GYO
  2. 28,26
  3. -10,00
  1. PAMEL PAMEL ELEKTRIK
  2. 168,50
  3. -9,99
  1. AKENR AK ENERJI
  2. 1,98
  3. -9,59
  1. TEKTU TEK-ART TURIZM
  2. 1,71
  3. -8,06
  1. BLCYT BILICI YATIRIM
  2. 11,90
  3. -7,75

TL

  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,44
  3. -3,20
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,54
  3. -3,01
  1. ODAS ODAS ELEKTRIK
  2. 4,04
  3. 2,80
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 4,63
  3. 3,58
  1. AKBNK AKBANK
  2. 10,00
  3. -0,70

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 62,40
  3. 1,63
  1. AKBNK AKBANK
  2. 10,00
  3. -0,70
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,44
  3. -3,20
  1. SISE SISE CAM
  2. 24,22
  3. -0,08
  1. SAHOL SABANCI HOLDING
  2. 23,68
  3. -1,91
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.