Alarko Carrier Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 322,10
 • Değişim :0,81 %
 • Hacim TL :34.413.517
 • Hacim Adet :105.893
* SG: 28.06.2022 - 17:58 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • ALARKO CARRIER Hisse Senedi
 • XMESY,XSIST,XTMTU,XTUMY,XULUS,XUSIN,XUTUM : ALCAR | Ana Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 428.206.998
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 428.206.998
 • NAKİT DEĞERLER 428.206.998
 • 1.1 Kasa 85.198.685
 • A. Hazır Değerler 85.198.685
 • Kasa 85.198.685
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 28.980
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 28.980
 • Sigortalılar 28.980
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 194.055.377
 • Acenteler 194.055.377
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 194.055.377
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 179.635
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 179.635
 • İkrazlar 179.635
 • 6.1 Kısa Vadeli 124.678.296
 • E. Stoklar 124.678.296
 • İŞTİRAKLER 124.678.296
 • 6. Diğer Stoklar 23.084.236
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 23.084.236
 • Menkuller 23.084.236
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 427.225.209
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 427.225.209
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 427.225.209
 • 8.1.3 Diğer 981.789
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 981.789
 • Gayrimenkuller 981.789
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 42.070.782
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 42.070.782
 • II. DURAN VARLIKLAR 42.070.782
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 376.416
 • Devam Eden Yatırımlar 376.416
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 376.416
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 3.254
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 3.254
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 3.254
 • AKTİF TOPLAMI 29.225.882
 • D. Maddi Duran Varlıklar 29.225.882
 • Reasürörler Payı (-) 29.225.882
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.177.782
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.177.782
 • Ödenmiş Sermaye 1.177.782
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 11.158.410
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 11.158.410
 • Kanuni Yedek Akçeler 11.158.410
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 129.038
 • F. Diğer Duran Varlıklar 129.038
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 129.038
 • A K T İ F T O P L A M I 470.277.780
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 470.277.780
 • Yeniden Değerleme Fonu 470.277.780
 • 4.1 Bonolar 106.902.938
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 106.902.938
 • Maliyet Artış Fonu 106.902.938
 • B. Ticari Borçlar 49.971.738
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 49.971.738
 • P A S İ F T O P L A M I 49.971.738
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 21.445.796
 • 2. Borç Senetleri 21.445.796
 • Alınan Primler 21.445.796
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4.082.580
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 4.082.580
 • XII. KARŞILIKLAR 4.082.580
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 26.599.258
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 26.599.258
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 26.599.258
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 106.902.938
 • 8. Borç Reeskontu (-) 106.902.938
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 106.902.938
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 19.012.454
 • Diğer Gelirler 19.012.454
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 19.012.454
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 633.981
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 633.981
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 633.981
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 18.166.238
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 18.166.238
 • GENEL GİDERLER (-) 18.166.238
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 212.235
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 212.235
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 212.235
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 344.362.388
 • Faiz Gelirleri 344.362.388
 • III. ÖZ SERMAYE 344.362.388
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 344.362.388
 • A. Sermaye 344.362.388
 • Kar Payı Gelirleri 344.362.388
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 10.800.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 10.800.000
 • Satış Karları 10.800.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 25.665.050
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 25.665.050
 • MALİ GİDERLER (-) 25.665.050
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 15.628.843
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 15.628.843
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 470.277.780
 • P A S İ F T O P L A M I 470.277.780
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 402.340.535
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 402.340.535
 • 1. Satıştan İadeler (-) -295.965.994
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -295.965.994
 • 2. Satış İskontoları (-) 106.374.541
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 106.374.541
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 106.374.541
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 106.374.541
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -54.117.926
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -54.117.926
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -17.920.387
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -17.920.387
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -6.027.404
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -6.027.404
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -78.065.717
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -78.065.717
 • 4.1.3 Diğer 28.308.824
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 28.308.824
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 41.782.492
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 41.782.492
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -7.505.646
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -7.505.646
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 34.276.846
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 34.276.846
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 34.276.846
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 34.276.846
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 34.276.846
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. BMSCH BMS CELIK HASIR
  2. 10,34
  3. 10,00
  1. MAKIM MAKIM MAKINE
  2. 18,82
  3. 9,99
  1. RODRG RODRIGO TEKSTIL
  2. 22,30
  3. 9,96
  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK
  2. 34,90
  3. 9,75

Azalan

  1. TEZOL EUROPAP TEZOL KAGIT
  2. 8,64
  3. -55,46
  1. SEKUR SEKURO PLASTIK
  2. 15,17
  3. -9,11
  1. KRDMA KARDEMIR (A)
  2. 9,39
  3. -8,75
  1. KRDMB KARDEMIR (B)
  2. 9,42
  3. -8,45
  1. SNKRN SENKRON SIBER GUVENLIK YAZILIM
  2. 21,34
  3. -8,02

TL

  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 4,47
  3. -3,87
  1. ODAS ODAS ELEKTRIK
  2. 3,05
  3. -3,17
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,62
  3. 1,55
  1. TSKB T.S.K.B.
  2. 2,07
  3. -2,36
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 48,04
  3. -3,07
  1. SISE SISE CAM
  2. 21,42
  3. -1,11
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 27,56
  3. -1,01
  1. SAHOL SABANCI HOLDING
  2. 20,14
  3. -0,49
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,31
  3. -2,35
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.