Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 1,59
 • Değişim :-1,85 %
 • Hacim TL :9.850.199
 • Hacim Adet :6.138.708
* SG: 16.06.2021 - 15:38 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • ALBARAKA TÜRK Hisse Senedi
 • XBANK,XBN10,XKURY,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : ALBRK | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 5.756.995
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 5.756.995
 • NAKİT DEĞERLER 5.756.995
 • B. Menkul Kıymetler 994.151
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 994.151
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 994.151
 • 1. Hisse Senetleri 916
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 916
 • ALACAKLAR 916
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 993.010
 • Acenteler 993.010
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 993.010
 • 1. Alıcılar 1.511.407
 • Acenteler 1.511.407
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 1.511.407
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 1.349.233
 • Diğer Alacaklar 1.349.233
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 1.349.233
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 8.728
 • 5.1 Hisse Senetleri 8.728
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 8.728
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 63.430
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 63.430
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 63.430
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 24.456.382
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 24.456.382
 • VI. KREDİLER 24.456.382
 • 6.1 Kısa Vadeli 23.943.209
 • E. Stoklar 23.943.209
 • İŞTİRAKLER 23.943.209
 • 2. Yarı Mamüller 1.212.610
 • 6.3 Takipteki Krediler 1.212.610
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 1.212.610
 • 3. Ara Mamüller -699.437
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -699.437
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -699.437
 • 5. Emtia 532.803
 • Menkuller 532.803
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 532.803
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 4.719
 • Devam Eden Yatırımlar 4.719
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 4.719
 • 1. Alıcılar 4.719
 • 9.1 Mali İştirakler 4.719
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 4.719
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 5.400
 • BORÇLAR 5.400
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 5.400
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 5.400
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 5.400
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 5.400
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 20.000
 • Borç Reeskontu (-) 20.000
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 20.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 737.081
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 737.081
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 737.081
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 807.540
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 807.540
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 807.540
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -70.459
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -70.459
 • Diğer Borçlar -70.459
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 589.666
 • Muallak Hasar Karşılığı 589.666
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 589.666
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 28.475
 • Hayat Matematik Karşılığı 28.475
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 28.475
 • 17.2 Diğer 28.475
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 28.475
 • Reasürörler Payı (-) 28.475
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 103.506
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 103.506
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 103.506
 • AKTİF TOPLAMI 36.229.077
 • D. Maddi Duran Varlıklar 36.229.077
 • Reasürörler Payı (-) 36.229.077
 • 1. Arazi ve Arsalar 25.309.840
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 25.309.840
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 25.309.840
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 622.485
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 622.485
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 622.485
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 340.000
 • DİĞER PASİFLER 340.000
 • II. PARA PİYASALARI 340.000
 • 2. Haklar 5.411.969
 • III. ALINAN KREDİLER 5.411.969
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 5.411.969
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 694.104
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 694.104
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 694.104
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 264.820
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 264.820
 • XII. KARŞILIKLAR 264.820
 • 12.1 Genel Karşılıklar 142.420
 • 4. Ödenecek Giderler 142.420
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 142.420
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 89.107
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 89.107
 • Diğer Teknik Karşılıklar 89.107
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 33.293
 • 8. Borç Reeskontu (-) 33.293
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 33.293
 • D. Alınan Sipariş Avansları 1.627.163
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 1.627.163
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 1.627.163
 • 1. Vergi Karşılıkları 2.481.506
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 2.481.506
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 2.481.506
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 900.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 900.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 900.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 225.430
 • Diğer Gelirler 225.430
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 225.430
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -18.886
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -18.886
 • Ödenen Komisyonlar (-) -18.886
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 238.121
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 238.121
 • Ödenen Tazminatlar (-) 238.121
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 6.195
 • B. Ticari Borçlar 6.195
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 6.195
 • 15.3 Kâr Yedekleri 1.113.454
 • 2. Borç Senetleri 1.113.454
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 1.113.454
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 122.227
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 122.227
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 122.227
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 991.227
 • 5. Borç Reeskontu (-) 991.227
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 991.227
 • 1. Ortaklara Borçlar 242.622
 • 15.4 Kâr veya Zarar 242.622
 • Diğer Giderler (-) 242.622
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 5.529
 • 2. İştiraklere Borçlar 5.529
 • TEKNİK KAR/ZARAR 5.529
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 237.093
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 237.093
 • GENEL GİDERLER (-) 237.093
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 36.229.077
 • PASİF TOPLAMI 36.229.077
 • Personel Giderleri (-) 36.229.077
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 2.658.587
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 2.658.587
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 2.658.587
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 2.360.098
 • 6. Borç Reeskontu (-) 2.360.098
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 2.360.098
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 32.547
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 32.547
 • Kambiyo Karları 32.547
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 1.362
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 1.362
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 1.362
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 197.103
 • 2. Statü Yedekleri 197.103
 • Kambiyo Zararları (-) 197.103
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 1.464
 • 3. Özel Yedekler 1.464
 • Karşılıklar (-) 1.464
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 133.027
 • 4. Olağanüstü Yedek 133.027
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 133.027
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 62.612
 • 5. Maliyet Artış Fonu 62.612
 • Diğer Giderler (-) 62.612
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 1.728
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 1.728
 • DÖNEM KAR/ZARARI 1.728
 • F. Net Dönem Karı -1.390.788
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -1.390.788
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -1.390.788
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -1.006.362
 • G. Dönem Zararı (-) -1.006.362
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -1.006.362
 • 2. Yurtdışı Satışlar -14.170
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -14.170
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -358.493
 • 3. Diğer Satışlar -358.493
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -11.763
 • D. Satışların Maliyeti (-) -11.763
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 1.267.799
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 1.267.799
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 148.457
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 148.457
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 216.704
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 216.704
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 102.563
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 102.563
 • 4.1.3 Diğer 114.141
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 114.141
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -68.247
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -68.247
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -180
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -180
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -68.067
 • 4.2.3 Diğer -68.067
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 45.363
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR 45.363
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 53.031
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 53.031
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 13.351
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 13.351
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 122.146
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 122.146
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 1.583.765
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 1.583.765
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -460.758
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -460.758
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -834.207
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -834.207
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 288.800
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 288.800
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 288.800
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 288.800
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -51.707
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -51.707
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 237.093
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. UZERB UZERTAŞ BOYA
  2. 45,98
  3. 10,00
  1. ISKUR İŞ BANKASI (KUR.)
  2. 320.100,00
  3. 10,00
  1. ARTI ARTI YATIRIM HOLDİNG
  2. 6,05
  3. 10,00
  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. EGCEY EGELI.CO ENERJI YATIRIM
  2. 2,04
  3. 9,68

Azalan

  1. BAGFS BAGFAŞ
  2. 19,17
  3. -10,00
  1. BERA BERA HOLDİNG
  2. 20,90
  3. -9,99
  1. MERIT MERİT TURİZM
  2. 18,31
  3. -9,98
  1. TKURU TAZE KURU GIDA
  2. 115,10
  3. -9,94
  1. UTPYA UTOPYA TURİZM
  2. 23,40
  3. -9,93

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,22
  3. 1,37
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. BOBET BOĞAZİÇİ BETON
  2. 5,61
  3. -6,97
  1. YESIL YEŞİL YATIRIM HOLDİNG
  2. 2,33
  3. -9,34
  1. GUSGR TÜRKİYE SİGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81

LOT

  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 14,53
  3. 0,28
  1. BOBET BOĞAZİÇİ BETON
  2. 5,61
  3. -6,97
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,38
  3. -0,48
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. SODA SODA SANAYİİ
  2. 8,30
  3. 0,61
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.