Alarko Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 39,20
 • Değişim :-0,1 %
 • Hacim TL :137.905.878
 • Hacim Adet :3.520.585
* SG: 12.08.2022 - 16:51 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • ALARKO HOLDING Hisse Senedi
 • XHOLD,XSIST,XTMTU,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM,XYUZO : ALARK | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.073.746.241
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.073.746.241
 • NAKİT DEĞERLER 1.073.746.241
 • 1.1 Kasa 323.032.997
 • A. Hazır Değerler 323.032.997
 • Kasa 323.032.997
 • B. Menkul Kıymetler 393.912.557
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 393.912.557
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 393.912.557
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 45.251.902
 • Acenteler 45.251.902
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 45.251.902
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 51.094.393
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 51.094.393
 • İkrazlar 51.094.393
 • 6.1 Kısa Vadeli 114.503.698
 • E. Stoklar 114.503.698
 • İŞTİRAKLER 114.503.698
 • 6. Diğer Stoklar 64.283.558
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 64.283.558
 • Menkuller 64.283.558
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.006.919.825
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.006.919.825
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.006.919.825
 • 8.1.3 Diğer 66.826.416
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 66.826.416
 • Gayrimenkuller 66.826.416
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.300.651.173
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.300.651.173
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.300.651.173
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 657.917
 • Devam Eden Yatırımlar 657.917
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 657.917
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 4.115.166
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 4.115.166
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 4.115.166
 • 15.2 Menkul Değerlerin 1.241.932
 • C. Finansal Duran Varlıklar 1.241.932
 • Reasürörler Payı (-) 1.241.932
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 551.281.822
 • 15.3 Diğer 551.281.822
 • Muallak Hasar Karşılığı 551.281.822
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 26.262.051
 • Hayat Matematik Karşılığı 26.262.051
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 26.262.051
 • AKTİF TOPLAMI 508.022.889
 • D. Maddi Duran Varlıklar 508.022.889
 • Reasürörler Payı (-) 508.022.889
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 27.885.289
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.885.289
 • Ödenmiş Sermaye 27.885.289
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 12.043.473
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 12.043.473
 • Nominal Sermaye 12.043.473
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 158.214.645
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 158.214.645
 • Kanuni Yedek Akçeler 158.214.645
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 22.969.462
 • F. Diğer Duran Varlıklar 22.969.462
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 22.969.462
 • A K T İ F T O P L A M I 2.374.397.414
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 2.374.397.414
 • Yeniden Değerleme Fonu 2.374.397.414
 • 4.1 Bonolar 430.396.070
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 430.396.070
 • Maliyet Artış Fonu 430.396.070
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 229.982.991
 • A. Finansal Borçlar 229.982.991
 • Özel Fonlar 229.982.991
 • B. Ticari Borçlar 88.184.686
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 88.184.686
 • P A S İ F T O P L A M I 88.184.686
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 6.701.748
 • 2. Borç Senetleri 6.701.748
 • Alınan Primler 6.701.748
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 2.887.035
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 2.887.035
 • XII. KARŞILIKLAR 2.887.035
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 80.822.615
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 80.822.615
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 80.822.615
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 430.396.070
 • 8. Borç Reeskontu (-) 430.396.070
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 430.396.070
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 495.720.840
 • Diğer Gelirler 495.720.840
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 495.720.840
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 125.433.536
 • A. Finansal Borçlar 125.433.536
 • TEKNİK GİDERLER (-) 125.433.536
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 34.693.838
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 34.693.838
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 34.693.838
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 16.864.779
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 16.864.779
 • GENEL GİDERLER (-) 16.864.779
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 195.128.689
 • PASİF TOPLAMI 195.128.689
 • Personel Giderleri (-) 195.128.689
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 91.580.250
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 91.580.250
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 91.580.250
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.448.280.504
 • Faiz Gelirleri 1.448.280.504
 • III. ÖZ SERMAYE 1.448.280.504
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.231.021.039
 • A. Sermaye 1.231.021.039
 • Kar Payı Gelirleri 1.231.021.039
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 223.467.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 223.467.000
 • Satış Karları 223.467.000
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -787.396
 • C. Emisyon Primi -787.396
 • Kira Gelirleri -787.396
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -44.958.290
 • 5. Maliyet Artış Fonu -44.958.290
 • Diğer Giderler (-) -44.958.290
 • F. Net Dönem Karı 44.958.290
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 44.958.290
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 44.958.290
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 12.587.289
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 12.587.289
 • 2. ........... Yılı Zararı 217.259.465
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 217.259.465
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 2.374.397.414
 • P A S İ F T O P L A M I 2.374.397.414
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 539.545.144
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 539.545.144
 • 1. Satıştan İadeler (-) -428.368.522
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -428.368.522
 • 2. Satış İskontoları (-) 111.176.622
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 111.176.622
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 111.176.622
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 111.176.622
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -7.319.828
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -7.319.828
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -66.267.939
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -66.267.939
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -73.587.767
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -73.587.767
 • 4.1.3 Diğer 37.588.855
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 37.588.855
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 192.700.069
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 192.700.069
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -10.159.295
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -10.159.295
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 182.540.774
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 182.540.774
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 182.540.774
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 182.540.774
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 16.404.764
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 166.136.010
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. TKNSA TEKNOSA IC VE DIS TICARET
  2. 9,57
  3. 10,00
  1. POLHO POLISAN HOLDING
  2. 6,38
  3. 10,00
  1. COSMO COSMOS YAT. HOLDING
  2. 20,90
  3. 10,00
  1. TRCAS TURCAS PETROL
  2. 10,57
  3. 9,99
  1. BARMA BAREM AMBALAJ
  2. 47,90
  3. 9,96

Azalan

  1. AKENR AK ENERJI
  2. 1,99
  3. -9,13
  1. PAMEL PAMEL ELEKTRIK
  2. 170,20
  3. -9,08
  1. TEKTU TEK-ART TURIZM
  2. 1,73
  3. -6,99
  1. KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING
  2. 0,54
  3. -6,90
  1. BLCYT BILICI YATIRIM
  2. 12,11
  3. -6,12

TL

  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,52
  3. -1,78
  1. ODAS ODAS ELEKTRIK
  2. 4,03
  3. 2,54
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,58
  3. -1,92
  1. VAKBN VAKIFLAR BANKASI
  2. 4,55
  3. 3,17
  1. AKBNK AKBANK
  2. 10,16
  3. 0,89

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 62,65
  3. 2,04
  1. AKBNK AKBANK
  2. 10,16
  3. 0,89
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,52
  3. -1,78
  1. SISE SISE CAM
  2. 24,24
  3. 0,00
  1. SAHOL SABANCI HOLDING
  2. 23,88
  3. -1,08
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.