Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 3,54
 • Değişim :2,31 %
 • Hacim TL :60.613.705
 • Hacim Adet :16.893.439
* SG: 12.08.2022 - 18:09 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • AKIS GMYO Hisse Senedi
 • XGMYO,XTUMY,XUMAL,XUTUM : AKSGY | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 536.756.388
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 536.756.388
 • NAKİT DEĞERLER 536.756.388
 • 1.1 Kasa 85.428.659
 • A. Hazır Değerler 85.428.659
 • Kasa 85.428.659
 • B. Menkul Kıymetler 17.439.996
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 17.439.996
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 17.439.996
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 58.606.698
 • Acenteler 58.606.698
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 58.606.698
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 10.874.209
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 10.874.209
 • İkrazlar 10.874.209
 • 6.1 Kısa Vadeli 357.495.590
 • E. Stoklar 357.495.590
 • İŞTİRAKLER 357.495.590
 • 6. Diğer Stoklar 6.911.236
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 6.911.236
 • Menkuller 6.911.236
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 536.756.388
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 536.756.388
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 536.756.388
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 3.727.851.060
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.727.851.060
 • II. DURAN VARLIKLAR 3.727.851.060
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 56.439.941
 • Devam Eden Yatırımlar 56.439.941
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 56.439.941
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 8.611.189
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 8.611.189
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 8.611.189
 • 15.2 Menkul Değerlerin 1.892.579
 • C. Finansal Duran Varlıklar 1.892.579
 • Reasürörler Payı (-) 1.892.579
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 78.154.513
 • 15.3 Diğer 78.154.513
 • Muallak Hasar Karşılığı 78.154.513
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 3.532.825.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 3.532.825.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 3.532.825.000
 • AKTİF TOPLAMI 30.959.255
 • D. Maddi Duran Varlıklar 30.959.255
 • Reasürörler Payı (-) 30.959.255
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 6.050.639
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.050.639
 • Ödenmiş Sermaye 6.050.639
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 12.917.944
 • F. Diğer Duran Varlıklar 12.917.944
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 12.917.944
 • A K T İ F T O P L A M I 4.264.607.448
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 4.264.607.448
 • Yeniden Değerleme Fonu 4.264.607.448
 • 4.1 Bonolar 461.581.463
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 461.581.463
 • Maliyet Artış Fonu 461.581.463
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 429.229.952
 • A. Finansal Borçlar 429.229.952
 • Özel Fonlar 429.229.952
 • B. Ticari Borçlar 13.463.959
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 13.463.959
 • P A S İ F T O P L A M I 13.463.959
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 1.098.201
 • 2. Borç Senetleri 1.098.201
 • Alınan Primler 1.098.201
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 196.090
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 196.090
 • Diğer Teknik Karşılıklar 196.090
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 7.324.093
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 7.324.093
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 7.324.093
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 461.581.463
 • 8. Borç Reeskontu (-) 461.581.463
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 461.581.463
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.303.403.670
 • Diğer Gelirler 1.303.403.670
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.303.403.670
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.293.166.591
 • A. Finansal Borçlar 1.293.166.591
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.293.166.591
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 582.128
 • B. Ticari Borçlar 582.128
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 582.128
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 242.443
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 242.443
 • GENEL GİDERLER (-) 242.443
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 9.412.508
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 9.412.508
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 9.412.508
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 2.499.622.315
 • Faiz Gelirleri 2.499.622.315
 • III. ÖZ SERMAYE 2.499.622.315
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 2.499.622.315
 • A. Sermaye 2.499.622.315
 • Kar Payı Gelirleri 2.499.622.315
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 430.091.850
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 430.091.850
 • Satış Karları 430.091.850
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 121.877.344
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 121.877.344
 • MALİ GİDERLER (-) 121.877.344
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -189.544.455
 • 5. Maliyet Artış Fonu -189.544.455
 • Diğer Giderler (-) -189.544.455
 • F. Net Dönem Karı 103.487
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 103.487
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 103.487
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 281.542.533
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 281.542.533
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 4.264.607.448
 • P A S İ F T O P L A M I 4.264.607.448
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 319.649.955
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 319.649.955
 • 1. Satıştan İadeler (-) -85.194.969
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -85.194.969
 • 2. Satış İskontoları (-) 234.454.986
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 234.454.986
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 234.454.986
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 234.454.986
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -3.408.025
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -3.408.025
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -41.321.935
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -41.321.935
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -44.729.960
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -44.729.960
 • 4.1.3 Diğer 189.725.026
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 189.725.026
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 490.879.374
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 490.879.374
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -328.163
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -328.163
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 490.551.211
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 490.551.211
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 490.551.211
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 490.551.211
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 490.551.211
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. TKNSA TEKNOSA IC VE DIS TICARET
  2. 9,57
  3. 10,00
  1. POLHO POLISAN HOLDING
  2. 6,38
  3. 10,00
  1. COSMO COSMOS YAT. HOLDING
  2. 20,90
  3. 10,00
  1. TRCAS TURCAS PETROL
  2. 10,57
  3. 9,99
  1. BARMA BAREM AMBALAJ
  2. 47,90
  3. 9,96

Azalan

  1. KZBGY KIZILBUK GYO
  2. 28,26
  3. -10,00
  1. PAMEL PAMEL ELEKTRIK
  2. 168,50
  3. -9,99
  1. AKENR AK ENERJI
  2. 1,98
  3. -9,59
  1. TEKTU TEK-ART TURIZM
  2. 1,71
  3. -8,06
  1. BLCYT BILICI YATIRIM
  2. 11,90
  3. -7,75

TL

  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,44
  3. -3,20
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,54
  3. -3,01
  1. ODAS ODAS ELEKTRIK
  2. 4,04
  3. 2,80
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 4,63
  3. 3,58
  1. AKBNK AKBANK
  2. 10,00
  3. -0,70

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 62,40
  3. 1,63
  1. AKBNK AKBANK
  2. 10,00
  3. -0,70
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,44
  3. -3,20
  1. SISE SISE CAM
  2. 24,22
  3. -0,08
  1. SAHOL SABANCI HOLDING
  2. 23,68
  3. -1,91
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.