Aksa Enerji Üretim A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 25,20
 • Değişim :4,65 %
 • Hacim TL :161.723.605
 • Hacim Adet :6.553.134
* SG: 01.07.2022 - 18:05 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • AKSA ENERJI Hisse Senedi
 • XELKT,XSIST,XU100,XUHIZ,XULUS,XUTUM,XYUZO : AKSEN | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.367.334.169
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.367.334.169
 • NAKİT DEĞERLER 1.367.334.169
 • 1.1 Kasa 4.481.368
 • A. Hazır Değerler 4.481.368
 • Kasa 4.481.368
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 1.330.620
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 1.330.620
 • Sigortalılar 1.330.620
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 529.521.795
 • Acenteler 529.521.795
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 529.521.795
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 9.011.922
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 9.011.922
 • İkrazlar 9.011.922
 • 6.1 Kısa Vadeli 380.047.708
 • E. Stoklar 380.047.708
 • İŞTİRAKLER 380.047.708
 • 6. Diğer Stoklar 147.991.197
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 147.991.197
 • Menkuller 147.991.197
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.072.384.610
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.072.384.610
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.072.384.610
 • 8.1.3 Diğer 294.949.559
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 294.949.559
 • Gayrimenkuller 294.949.559
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 2.707.324.105
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.707.324.105
 • II. DURAN VARLIKLAR 2.707.324.105
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 12.964.979
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 12.964.979
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 12.964.979
 • 15.2 Menkul Değerlerin 412.408
 • C. Finansal Duran Varlıklar 412.408
 • Reasürörler Payı (-) 412.408
 • AKTİF TOPLAMI 2.454.881.642
 • D. Maddi Duran Varlıklar 2.454.881.642
 • Reasürörler Payı (-) 2.454.881.642
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 67.895.243
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 67.895.243
 • Ödenmiş Sermaye 67.895.243
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 169.572.724
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 169.572.724
 • Kanuni Yedek Akçeler 169.572.724
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 1.597.109
 • F. Diğer Duran Varlıklar 1.597.109
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 1.597.109
 • A K T İ F T O P L A M I 4.074.658.274
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 4.074.658.274
 • Yeniden Değerleme Fonu 4.074.658.274
 • 4.1 Bonolar 2.382.127.988
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 2.382.127.988
 • Maliyet Artış Fonu 2.382.127.988
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 1.145.418.740
 • A. Finansal Borçlar 1.145.418.740
 • Özel Fonlar 1.145.418.740
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 391.418.959
 • KAR 391.418.959
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 391.418.959
 • B. Ticari Borçlar 449.222.029
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 449.222.029
 • P A S İ F T O P L A M I 449.222.029
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 10.416.466
 • 2. Borç Senetleri 10.416.466
 • Alınan Primler 10.416.466
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4.137.533
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 4.137.533
 • XII. KARŞILIKLAR 4.137.533
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 1.921.219
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 1.921.219
 • Diğer Teknik Karşılıklar 1.921.219
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 144.616.881
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 144.616.881
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 144.616.881
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 2.147.423.107
 • 8. Borç Reeskontu (-) 2.147.423.107
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 2.147.423.107
 • D. Alınan Sipariş Avansları 234.704.881
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 234.704.881
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 234.704.881
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.287.560.903
 • Diğer Gelirler 1.287.560.903
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.287.560.903
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.096.826.198
 • A. Finansal Borçlar 1.096.826.198
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.096.826.198
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 143.386.977
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 143.386.977
 • Ödenen Tazminatlar (-) 143.386.977
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 43.497.075
 • PASİF TOPLAMI 43.497.075
 • Personel Giderleri (-) 43.497.075
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 404.969.383
 • Faiz Gelirleri 404.969.383
 • III. ÖZ SERMAYE 404.969.383
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 365.403.191
 • A. Sermaye 365.403.191
 • Kar Payı Gelirleri 365.403.191
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 613.169.118
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 613.169.118
 • Satış Karları 613.169.118
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 44.520.494
 • 5. Maliyet Artış Fonu 44.520.494
 • Diğer Giderler (-) 44.520.494
 • F. Net Dönem Karı -44.520.494
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -44.520.494
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -44.520.494
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 48.267.560
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 48.267.560
 • 2. ........... Yılı Zararı 39.566.192
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 39.566.192
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 4.074.658.274
 • P A S İ F T O P L A M I 4.074.658.274
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 2.565.379.499
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 2.565.379.499
 • 1. Satıştan İadeler (-) -2.353.212.205
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -2.353.212.205
 • 2. Satış İskontoları (-) 212.167.294
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 212.167.294
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 212.167.294
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 212.167.294
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -907.695
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -907.695
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -43.897.435
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -43.897.435
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -44.805.130
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -44.805.130
 • 4.1.3 Diğer 167.362.164
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 167.362.164
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 91.812.750
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 91.812.750
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -27.313.577
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -27.313.577
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 119.126.327
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 119.126.327
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 119.126.327
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 119.126.327
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 43.012.276
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 76.114.051
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. KOZAL KOZA ALTIN
  2. 187,00
  3. 10,00
  1. GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI
  2. 46,22
  3. 10,00
  1. ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA
  2. 28,16
  3. 10,00
  1. ECZYT ECZACIBASI YATIRIM
  2. 62,85
  3. 9,97
  1. ULUUN ULUSOY UN SANAYI
  2. 22,74
  3. 9,96

Azalan

  1. RTALB RTA LABORATUVARLARI
  2. 6,80
  3. -8,85
  1. GLRYH GULER YAT. HOLDING
  2. 3,18
  3. -6,74
  1. BALAT BALATACILAR BALATACILIK
  2. 12,50
  3. -5,59
  1. BEYAZ BEYAZ FILO
  2. 8,77
  3. -5,09
  1. GUSGR GUNES SIGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,81
  3. 6,44
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 4,41
  3. 1,85
  1. ODAS ODAS ELEKTRIK
  2. 2,89
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 49,30
  3. 5,34

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 49,30
  3. 5,34
  1. SISE SISE CAM
  2. 21,34
  3. -0,74
  1. KOZAL KOZA ALTIN
  2. 187,00
  3. 10,00
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 27,06
  3. -0,29
  1. KOZAA KOZA MADENCILIK
  2. 27,86
  3. 7,90
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.