AKSA

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 147,70
 • Değişim :-0,34 %
 • Hacim TL :201.911.905
 • Hacim Adet :1.368.321
* SG: 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • AKSA Hisse Senedi
 • XKMYA,XTM25,XTMTU,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : AKSA | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.858.921.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.858.921.000
 • NAKİT DEĞERLER 1.858.921.000
 • 1.1 Kasa 559.536.000
 • A. Hazır Değerler 559.536.000
 • Kasa 559.536.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 729.855.000
 • Acenteler 729.855.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 729.855.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 13.613.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 13.613.000
 • İkrazlar 13.613.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 419.114.000
 • E. Stoklar 419.114.000
 • İŞTİRAKLER 419.114.000
 • 6. Diğer Stoklar 136.803.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 136.803.000
 • Menkuller 136.803.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.858.921.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.858.921.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.858.921.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.495.380.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.495.380.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.495.380.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 102.777.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 102.777.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 102.777.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 222.014.000
 • 15.3 Diğer 222.014.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 222.014.000
 • 16.1 Defter Değeri 2.507.000
 • 3. İştirakler 2.507.000
 • Reasürörler Payı (-) 2.507.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 45.891.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 45.891.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 45.891.000
 • AKTİF TOPLAMI 1.031.738.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.031.738.000
 • Reasürörler Payı (-) 1.031.738.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 79.703.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 79.703.000
 • Ödenmiş Sermaye 79.703.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 5.989.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 5.989.000
 • Nominal Sermaye 5.989.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 10.750.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 10.750.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 10.750.000
 • A K T İ F T O P L A M I 3.354.301.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 3.354.301.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 3.354.301.000
 • 4.1 Bonolar 1.514.236.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.514.236.000
 • Maliyet Artış Fonu 1.514.236.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 730.742.000
 • A. Finansal Borçlar 730.742.000
 • Özel Fonlar 730.742.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 1.752.000
 • Net Dönem Karı 1.752.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 1.752.000
 • B. Ticari Borçlar 748.337.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 748.337.000
 • P A S İ F T O P L A M I 748.337.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 603.000
 • 2. Borç Senetleri 603.000
 • Alınan Primler 603.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 8.224.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 8.224.000
 • XII. KARŞILIKLAR 8.224.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 11.027.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 11.027.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 11.027.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 11.507.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 11.507.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 11.507.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.514.236.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.514.236.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.514.236.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 463.946.000
 • Diğer Gelirler 463.946.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 463.946.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 419.844.000
 • A. Finansal Borçlar 419.844.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 419.844.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 24.178.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 24.178.000
 • GENEL GİDERLER (-) 24.178.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 19.924.000
 • PASİF TOPLAMI 19.924.000
 • Personel Giderleri (-) 19.924.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.376.119.000
 • Faiz Gelirleri 1.376.119.000
 • III. ÖZ SERMAYE 1.376.119.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.376.119.000
 • A. Sermaye 1.376.119.000
 • Kar Payı Gelirleri 1.376.119.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 185.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 185.000.000
 • Satış Karları 185.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 195.175.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 195.175.000
 • MALİ GİDERLER (-) 195.175.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -176.974.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -176.974.000
 • Diğer Giderler (-) -176.974.000
 • F. Net Dönem Karı 176.974.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 176.974.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 176.974.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 140.498.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 140.498.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 3.354.301.000
 • P A S İ F T O P L A M I 3.354.301.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 2.767.384.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 2.767.384.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -2.203.144.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -2.203.144.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 564.240.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 564.240.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 564.240.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 564.240.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -64.232.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -64.232.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -62.503.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -62.503.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -5.093.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -5.093.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -131.828.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -131.828.000
 • 4.1.3 Diğer 432.412.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 432.412.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 364.790.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 364.790.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -69.819.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -69.819.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 294.971.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 294.971.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 294.971.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 294.971.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 294.971.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. CVKMD CVK MADEN
  2. 495,00
  3. 10,00
  1. IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL.
  2. 9,68
  3. 10,00
  1. USAK USAK SERAMIK
  2. 28,38
  3. 10,00
  1. DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL
  2. 42,30
  3. 9,98
  1. EFORC EFOR ÇAY
  2. 17,32
  3. 9,97

Azalan

  1. KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI
  2. 55,75
  3. -66,95
  1. PSGYO PASIFIK GMYO
  2. 1,91
  3. -66,49
  1. SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK
  2. 53,05
  3. -9,93
  1. TGSAS TGS DIS TICARET
  2. 66,15
  3. -6,96
  1. AVGYO AVRASYA GMYO
  2. 8,49
  3. -5,67

TL

  1. KATMR KATMERCILER EKIPMAN
  2. 3,09
  3. -4,63
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 57,55
  3. 2,95
  1. ISCTR IS BANKASI (C)
  2. 17,57
  3. 1,44
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 12,11
  3. 1,68
  1. TSPOR TRABZONSPOR SPORTIF
  2. 2,35
  3. 9,81

LOT

  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 57,55
  3. 2,95
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 315,50
  3. -0,32
  1. ISCTR IS BANKASI (C)
  2. 17,57
  3. 1,44
  1. AKBNK AKBANK
  2. 68,75
  3. 0,81
  1. SASA SASA POLYESTER
  2. 45,96
  3. 4,31
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.