Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 2,89
 • Değişim :4,33 %
 • Hacim TL :262.905.903
 • Hacim Adet :92.649.273
* SG: 12.08.2022 - 18:09 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • AKFEN GMYO Hisse Senedi
 • XGMYO,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : AKFGY | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 41.094.013
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 41.094.013
 • NAKİT DEĞERLER 41.094.013
 • 1.1 Kasa 6.514.284
 • A. Hazır Değerler 6.514.284
 • Kasa 6.514.284
 • B. Menkul Kıymetler 4.343.081
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 4.343.081
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 4.343.081
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 22.528.906
 • Acenteler 22.528.906
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 22.528.906
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 28.125
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 28.125
 • İkrazlar 28.125
 • 6. Diğer Stoklar 7.679.617
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 7.679.617
 • Menkuller 7.679.617
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 41.094.013
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 41.094.013
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 41.094.013
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.487.430.192
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.487.430.192
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.487.430.192
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 22.458.394
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 22.458.394
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 22.458.394
 • 15.2 Menkul Değerlerin 58.542.919
 • C. Finansal Duran Varlıklar 58.542.919
 • Reasürörler Payı (-) 58.542.919
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 1.364.307.937
 • Hayat Matematik Karşılığı 1.364.307.937
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 1.364.307.937
 • AKTİF TOPLAMI 132.489
 • D. Maddi Duran Varlıklar 132.489
 • Reasürörler Payı (-) 132.489
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 47.334
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 47.334
 • Ödenmiş Sermaye 47.334
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 4.383.470
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 4.383.470
 • Kanuni Yedek Akçeler 4.383.470
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 37.557.649
 • F. Diğer Duran Varlıklar 37.557.649
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 37.557.649
 • A K T İ F T O P L A M I 1.528.524.205
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.528.524.205
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.528.524.205
 • 4.1 Bonolar 143.725.005
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 143.725.005
 • Maliyet Artış Fonu 143.725.005
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 126.514.383
 • A. Finansal Borçlar 126.514.383
 • Özel Fonlar 126.514.383
 • B. Ticari Borçlar 1.119.788
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 1.119.788
 • P A S İ F T O P L A M I 1.119.788
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 9.037.887
 • 2. Borç Senetleri 9.037.887
 • Alınan Primler 9.037.887
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 236.098
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 236.098
 • Diğer Teknik Karşılıklar 236.098
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 6.816.849
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 6.816.849
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 6.816.849
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 143.725.005
 • 8. Borç Reeskontu (-) 143.725.005
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 143.725.005
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 904.917.574
 • Diğer Gelirler 904.917.574
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 904.917.574
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 821.061.211
 • A. Finansal Borçlar 821.061.211
 • TEKNİK GİDERLER (-) 821.061.211
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 30.720.341
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 30.720.341
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 30.720.341
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 155.508
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 155.508
 • GENEL GİDERLER (-) 155.508
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 49.056.712
 • PASİF TOPLAMI 49.056.712
 • Personel Giderleri (-) 49.056.712
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 3.923.802
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 3.923.802
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 3.923.802
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 479.881.626
 • Faiz Gelirleri 479.881.626
 • III. ÖZ SERMAYE 479.881.626
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 468.678.164
 • A. Sermaye 468.678.164
 • Kar Payı Gelirleri 468.678.164
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 184.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 184.000.000
 • Satış Karları 184.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 317.344
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 317.344
 • MALİ GİDERLER (-) 317.344
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 31.715.590
 • 5. Maliyet Artış Fonu 31.715.590
 • Diğer Giderler (-) 31.715.590
 • F. Net Dönem Karı -37.320.944
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -37.320.944
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -37.320.944
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 5.609.501
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 5.609.501
 • 2. ........... Yılı Zararı 11.203.462
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 11.203.462
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.528.524.205
 • P A S İ F T O P L A M I 1.528.524.205
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 47.850.700
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 47.850.700
 • 1. Satıştan İadeler (-) -7.258.313
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -7.258.313
 • 2. Satış İskontoları (-) 40.592.387
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 40.592.387
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 40.592.387
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 40.592.387
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -4.081.727
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -4.081.727
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -4.081.727
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -4.081.727
 • 4.1.3 Diğer 36.510.660
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 36.510.660
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -86.275.529
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -86.275.529
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -4.190.215
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -4.190.215
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -82.085.314
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -82.085.314
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -82.085.314
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -82.085.314
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -5.135.627
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -76.949.687
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. TKNSA TEKNOSA IC VE DIS TICARET
  2. 9,57
  3. 10,00
  1. POLHO POLISAN HOLDING
  2. 6,38
  3. 10,00
  1. COSMO COSMOS YAT. HOLDING
  2. 20,90
  3. 10,00
  1. TRCAS TURCAS PETROL
  2. 10,57
  3. 9,99
  1. BARMA BAREM AMBALAJ
  2. 47,90
  3. 9,96

Azalan

  1. KZBGY KIZILBUK GYO
  2. 28,26
  3. -10,00
  1. PAMEL PAMEL ELEKTRIK
  2. 168,50
  3. -9,99
  1. AKENR AK ENERJI
  2. 1,98
  3. -9,59
  1. TEKTU TEK-ART TURIZM
  2. 1,71
  3. -8,06
  1. BLCYT BILICI YATIRIM
  2. 11,90
  3. -7,75

TL

  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,44
  3. -3,20
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,54
  3. -3,01
  1. ODAS ODAS ELEKTRIK
  2. 4,04
  3. 2,80
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 4,63
  3. 3,58
  1. AKBNK AKBANK
  2. 10,00
  3. -0,70

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 62,40
  3. 1,63
  1. AKBNK AKBANK
  2. 10,00
  3. -0,70
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,44
  3. -3,20
  1. SISE SISE CAM
  2. 24,22
  3. -0,08
  1. SAHOL SABANCI HOLDING
  2. 23,68
  3. -1,91
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.