Akçansa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 25,62
 • Değişim :0,16 %
 • Hacim TL :18.366.144
 • Hacim Adet :711.515
* SG: 12.08.2022 - 18:09 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • AKCANSA Hisse Senedi
 • XSIST,XTAST,XTM25,XTMTU,XTUMY,XULUS,XUSIN,XUTUM : AKCNS | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 712.990.460
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 712.990.460
 • NAKİT DEĞERLER 712.990.460
 • 1.1 Kasa 52.746.580
 • A. Hazır Değerler 52.746.580
 • Kasa 52.746.580
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 470.008.393
 • Acenteler 470.008.393
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 470.008.393
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 28.067.951
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 28.067.951
 • İkrazlar 28.067.951
 • 6.1 Kısa Vadeli 150.954.315
 • E. Stoklar 150.954.315
 • İŞTİRAKLER 150.954.315
 • 6. Diğer Stoklar 11.213.221
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 11.213.221
 • Menkuller 11.213.221
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 712.990.460
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 712.990.460
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 712.990.460
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.203.205.382
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.203.205.382
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.203.205.382
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 2.464.863
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 2.464.863
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 2.464.863
 • 15.2 Menkul Değerlerin 193.205.274
 • C. Finansal Duran Varlıklar 193.205.274
 • Reasürörler Payı (-) 193.205.274
 • AKTİF TOPLAMI 830.479.327
 • D. Maddi Duran Varlıklar 830.479.327
 • Reasürörler Payı (-) 830.479.327
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 172.499.873
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 172.499.873
 • Ödenmiş Sermaye 172.499.873
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 130.080.869
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 130.080.869
 • Nominal Sermaye 130.080.869
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 989.811
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 989.811
 • Kanuni Yedek Akçeler 989.811
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 3.566.234
 • F. Diğer Duran Varlıklar 3.566.234
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 3.566.234
 • A K T İ F T O P L A M I 1.916.195.842
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.916.195.842
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.916.195.842
 • 4.1 Bonolar 715.060.491
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 715.060.491
 • Maliyet Artış Fonu 715.060.491
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 385.419.133
 • A. Finansal Borçlar 385.419.133
 • Özel Fonlar 385.419.133
 • B. Ticari Borçlar 287.484.493
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 287.484.493
 • P A S İ F T O P L A M I 287.484.493
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 12.988.540
 • 2. Borç Senetleri 12.988.540
 • Alınan Primler 12.988.540
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 8.813.502
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 8.813.502
 • XII. KARŞILIKLAR 8.813.502
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 6.035.262
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 6.035.262
 • Diğer Teknik Karşılıklar 6.035.262
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 11.513.743
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 11.513.743
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 11.513.743
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 715.060.491
 • 8. Borç Reeskontu (-) 715.060.491
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 715.060.491
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 92.162.311
 • Diğer Gelirler 92.162.311
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 92.162.311
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 40.548.225
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 40.548.225
 • GENEL GİDERLER (-) 40.548.225
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 47.328.044
 • PASİF TOPLAMI 47.328.044
 • Personel Giderleri (-) 47.328.044
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.108.973.040
 • Faiz Gelirleri 1.108.973.040
 • III. ÖZ SERMAYE 1.108.973.040
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.096.940.747
 • A. Sermaye 1.096.940.747
 • Kar Payı Gelirleri 1.096.940.747
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 191.447.068
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 191.447.068
 • Satış Karları 191.447.068
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 233.177.582
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 233.177.582
 • MALİ GİDERLER (-) 233.177.582
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 222.598.194
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 222.598.194
 • 2. ........... Yılı Zararı 12.032.293
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 12.032.293
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.916.195.842
 • P A S İ F T O P L A M I 1.916.195.842
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 1.519.000.715
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 1.519.000.715
 • 1. Satıştan İadeler (-) -1.213.196.413
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -1.213.196.413
 • 2. Satış İskontoları (-) 305.804.302
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 305.804.302
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 305.804.302
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 305.804.302
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -19.596.434
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -19.596.434
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -60.712.698
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -60.712.698
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -80.309.132
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -80.309.132
 • 4.1.3 Diğer 225.495.170
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 225.495.170
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 179.711.381
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 179.711.381
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -30.897.779
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -30.897.779
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 148.813.602
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 148.813.602
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 148.813.602
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 148.813.602
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 119.927
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 148.693.675
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. TKNSA TEKNOSA IC VE DIS TICARET
  2. 9,57
  3. 10,00
  1. POLHO POLISAN HOLDING
  2. 6,38
  3. 10,00
  1. COSMO COSMOS YAT. HOLDING
  2. 20,90
  3. 10,00
  1. TRCAS TURCAS PETROL
  2. 10,57
  3. 9,99
  1. BARMA BAREM AMBALAJ
  2. 47,90
  3. 9,96

Azalan

  1. KZBGY KIZILBUK GYO
  2. 28,26
  3. -10,00
  1. PAMEL PAMEL ELEKTRIK
  2. 168,50
  3. -9,99
  1. AKENR AK ENERJI
  2. 1,98
  3. -9,59
  1. TEKTU TEK-ART TURIZM
  2. 1,71
  3. -8,06
  1. BLCYT BILICI YATIRIM
  2. 11,90
  3. -7,75

TL

  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,44
  3. -3,20
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,54
  3. -3,01
  1. ODAS ODAS ELEKTRIK
  2. 4,04
  3. 2,80
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 4,63
  3. 3,58
  1. AKBNK AKBANK
  2. 10,00
  3. -0,70

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 62,40
  3. 1,63
  1. AKBNK AKBANK
  2. 10,00
  3. -0,70
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,44
  3. -3,20
  1. SISE SISE CAM
  2. 24,22
  3. -0,08
  1. SAHOL SABANCI HOLDING
  2. 23,68
  3. -1,91
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.