Akbank T.A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 8,06
 • Değişim :1,9 %
 • Hacim TL :675.736.550
 • Hacim Adet :83.903.050
* SG: 07.07.2022 - 18:08 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • AKBANK Hisse Senedi
 • XBANK,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XUMAL,XUSRD,XUTUM,XYLDZ : AKBNK | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 35.363.166
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 35.363.176
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 35.363.166
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 35.363.176
 • NAKİT DEĞERLER 35.363.166
 • NAKİT DEĞERLER 35.363.176
 • B. Menkul Kıymetler 8.277.507
 • B. Menkul Kıymetler 8.355.939
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 8.277.507
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 8.355.939
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 8.277.507
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 8.355.939
 • 1. Hisse Senetleri 9.525
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 9.525
 • ALACAKLAR 9.525
 • 2.2 Hisse Senetleri 23.431
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 23.431
 • Reeskont Karşılığı (-) 23.431
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 6.934
 • Acenteler 6.934
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 6.934
 • 1. Alıcılar 8.116.779
 • 1. Alıcılar 10.029.729
 • Acenteler 8.116.779
 • Acenteler 10.029.729
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 8.116.779
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 10.029.729
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 1.552.161
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 1.552.346
 • IV. PARA PİYASALARI 1.552.161
 • IV. PARA PİYASALARI 1.552.346
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 1.552.161
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 1.552.346
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 185
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 185
 • İkrazlar 185
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 1.552.161
 • 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 1.552.161
 • Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H 1.552.161
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 40.806.570
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 42.829.788
 • Diğer Alacaklar 40.806.570
 • Diğer Alacaklar 42.829.788
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 40.806.570
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 42.829.788
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 97.875
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 98.040
 • 5.1 Hisse Senetleri 97.875
 • 5.1 Hisse Senetleri 98.040
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 97.875
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 98.040
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 3.892.076
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 5.915.129
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 3.892.076
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 5.915.129
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 3.892.076
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 5.915.129
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 190.508.967
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 209.478.389
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 190.508.967
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 209.478.389
 • VI. KREDİLER 190.508.967
 • VI. KREDİLER 209.478.389
 • 6.1 Kısa Vadeli 190.356.348
 • 6.1 Kısa Vadeli 209.325.770
 • E. Stoklar 190.356.348
 • E. Stoklar 209.325.770
 • İŞTİRAKLER 190.356.348
 • İŞTİRAKLER 209.325.770
 • 2. Yarı Mamüller 4.532.711
 • 6.3 Takipteki Krediler 4.532.711
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 4.532.711
 • 3. Ara Mamüller -4.380.092
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -4.380.092
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -4.380.092
 • 5. Emtia 18.883.032
 • Menkuller 18.883.032
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 18.883.032
 • 6. Diğer Stoklar 16.143.379
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 16.143.379
 • Menkuller 16.143.379
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 2.739.653
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.739.653
 • II. DURAN VARLIKLAR 2.739.653
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 3.923
 • Devam Eden Yatırımlar 3.923
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 3.923
 • 2. Alacak Senetleri 3.923
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 3.923
 • A K T İ F T O P L A M I 3.923
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 4.133.098
 • BORÇLAR 4.133.098
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 4.133.098
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 4.133.098
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 4.133.098
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 4.133.098
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 5.865.418
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 5.865.418
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 5.865.418
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 6.741.763
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 6.741.763
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 6.741.763
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -876.345
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -876.345
 • Diğer Borçlar -876.345
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 3.416.438
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 3.425.916
 • Muallak Hasar Karşılığı 3.416.438
 • Muallak Hasar Karşılığı 3.425.916
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 3.416.438
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 3.425.916
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 471.650
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 478.542
 • Hayat Matematik Karşılığı 471.650
 • Hayat Matematik Karşılığı 478.542
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 471.650
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 478.542
 • 17.2 Diğer 471.650
 • 17.2 Diğer 478.542
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 471.650
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 478.542
 • Reasürörler Payı (-) 471.650
 • Reasürörler Payı (-) 478.542
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 3.296.128
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 4.036.435
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.296.128
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 4.036.435
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 3.296.128
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 4.036.435
 • AKTİF TOPLAMI 316.030.868
 • AKTİF TOPLAMI 341.609.957
 • D. Maddi Duran Varlıklar 316.030.868
 • D. Maddi Duran Varlıklar 341.609.957
 • Reasürörler Payı (-) 316.030.868
 • Reasürörler Payı (-) 341.609.957
 • 1. Arazi ve Arsalar 184.904.449
 • 1. Arazi ve Arsalar 201.455.528
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 184.904.449
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 201.455.528
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 184.904.449
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 201.455.528
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 5.386.120
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 6.222.625
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 5.386.120
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 6.222.625
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 5.386.120
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 6.222.625
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 27.283.040
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 29.357.798
 • DİĞER PASİFLER 27.283.040
 • DİĞER PASİFLER 29.357.798
 • II. PARA PİYASALARI 27.283.040
 • II. PARA PİYASALARI 29.357.798
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 507.522
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 507.522
 • ÖZKAYNAKLAR 507.522
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 27.283.040
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 28.850.276
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 27.283.040
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 28.850.276
 • Nominal Sermaye 27.283.040
 • Nominal Sermaye 28.850.276
 • 2. Haklar 29.671.780
 • III. ALINAN KREDİLER 29.671.780
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 29.671.780
 • A K T İ F T O P L A M I 13.853.149
 • A K T İ F T O P L A M I 15.855.225
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 13.853.149
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 15.855.225
 • Yeniden Değerleme Fonu 13.853.149
 • Yeniden Değerleme Fonu 15.855.225
 • 4.1 Bonolar 3.783.736
 • 4.1 Bonolar 4.012.498
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 3.783.736
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 4.012.498
 • Maliyet Artış Fonu 3.783.736
 • Maliyet Artış Fonu 4.012.498
 • 1. Banka Kredileri 10.069.413
 • 1. Banka Kredileri 11.842.727
 • 4.3 Tahviller 10.069.413
 • 4.3 Tahviller 11.842.727
 • Zarar (-) 10.069.413
 • Zarar (-) 11.842.727
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 5.917.197
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 6.641.090
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 5.917.197
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 6.641.090
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 5.917.197
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 6.641.090
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 1.101.637
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 1.178.360
 • KAR 1.101.637
 • KAR 1.178.360
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 1.101.637
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 1.178.360
 • 1. Satıcılar 5.899
 • TEKNİK GELİRLER 5.899
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 5.899
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 7.504
 • 2. Borç Senetleri 7.504
 • Alınan Primler 7.504
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) -1.605
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar -1.605
 • Alınan Komisyonlar -1.605
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.791.281
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.860.946
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.791.281
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.860.946
 • XII. KARŞILIKLAR 3.791.281
 • XII. KARŞILIKLAR 3.860.946
 • 12.1 Genel Karşılıklar 2.654.011
 • 12.1 Genel Karşılıklar 2.686.871
 • 4. Ödenecek Giderler 2.654.011
 • 4. Ödenecek Giderler 2.686.871
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 2.654.011
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 2.686.871
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 290.127
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 300.953
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 290.127
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 300.953
 • Diğer Teknik Karşılıklar 290.127
 • Diğer Teknik Karşılıklar 300.953
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 847.143
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 873.122
 • 8. Borç Reeskontu (-) 847.143
 • 8. Borç Reeskontu (-) 873.122
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 847.143
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 873.122
 • D. Alınan Sipariş Avansları 1.900.999
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 1.900.999
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 1.900.999
 • 1. Vergi Karşılıkları 40.424.506
 • 1. Vergi Karşılıkları 40.613.572
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 40.424.506
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 40.613.572
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 40.424.506
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 40.613.572
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 4.000.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 4.000.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 4.000.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 4.095.872
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 6.595.374
 • Diğer Gelirler 4.095.872
 • Diğer Gelirler 6.595.374
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 4.095.872
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 6.595.374
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.700.000
 • A. Finansal Borçlar 1.700.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.700.000
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -770.120
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 1.164.749
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -770.120
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 1.164.749
 • Ödenen Komisyonlar (-) -770.120
 • Ödenen Komisyonlar (-) 1.164.749
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 2.348.962
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 2.348.962
 • Ödenen Tazminatlar (-) 2.348.962
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.289.739
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.291.850
 • B. Ticari Borçlar 1.289.739
 • B. Ticari Borçlar 1.291.850
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.289.739
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.291.850
 • 15.3 Kâr Yedekleri 23.790.063
 • 15.3 Kâr Yedekleri 25.744.393
 • 2. Borç Senetleri 23.790.063
 • 2. Borç Senetleri 25.744.393
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 23.790.063
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 25.744.393
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 1.392.027
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 1.469.241
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 1.392.027
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 1.469.241
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 1.392.027
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 1.469.241
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 22.137.126
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 22.724.398
 • 5. Borç Reeskontu (-) 22.137.126
 • 5. Borç Reeskontu (-) 22.724.398
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 22.137.126
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 22.724.398
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 260.910
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 1.550.754
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 260.910
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 1.550.754
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 260.910
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 1.550.754
 • 1. Ortaklara Borçlar 6.039.069
 • 1. Ortaklara Borçlar 6.773.168
 • 15.4 Kâr veya Zarar 6.039.069
 • 15.4 Kâr veya Zarar 6.773.168
 • Diğer Giderler (-) 6.039.069
 • Diğer Giderler (-) 6.773.168
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 752.895
 • 2. İştiraklere Borçlar 752.895
 • TEKNİK KAR/ZARAR 752.895
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 6.039.069
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 6.039.069
 • GENEL GİDERLER (-) 6.039.069
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 316.030.868
 • PASİF TOPLAMI 316.030.868
 • Personel Giderleri (-) 316.030.868
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 6.020.273
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 23.094.726
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 6.020.273
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 23.094.726
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 6.020.273
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 23.094.726
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 18.423.884
 • 6. Borç Reeskontu (-) 18.423.884
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 18.423.884
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 139
 • Amortisman Giderleri (-) 139
 • D. Alınan Sipariş Avansları 139
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 341.609.957
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 341.609.957
 • Karşılıklar (-) 341.609.957
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 24.389.468
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 24.389.468
 • Diğer Giderler (-) 24.389.468
 • 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 19.181.610
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 19.181.610
 • MALİ GELİRLER 19.181.610
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 256.456
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 256.456
 • Kambiyo Karları 256.456
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 222.614
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 222.614
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 222.614
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 256.456
 • E. Yedekler 256.456
 • Faiz Giderleri (-) 256.456
 • 1. Yasal Yedekler 31.249
 • 1. Yasal Yedekler 254.073
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 31.249
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 254.073
 • Satış Zararları (-) 31.249
 • Satış Zararları (-) 254.073
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 4.148.615
 • 2. Statü Yedekleri 4.148.615
 • Kambiyo Zararları (-) 4.148.615
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 3.065.952
 • 4. Olağanüstü Yedek 3.065.952
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 3.065.952
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 31.266
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 1.082.663
 • 5. Maliyet Artış Fonu 31.266
 • 5. Maliyet Artış Fonu 1.082.663
 • Diğer Giderler (-) 31.266
 • Diğer Giderler (-) 1.082.663
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 11.908
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 4.220.083
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 11.908
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 4.220.083
 • DÖNEM KAR/ZARARI 11.908
 • DÖNEM KAR/ZARARI 4.220.083
 • F. Net Dönem Karı -12.549.749
 • F. Net Dönem Karı 6.866
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -12.549.749
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 6.866
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -12.549.749
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 6.866
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -10.136.612
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 3.130.538
 • G. Dönem Zararı (-) -10.136.612
 • G. Dönem Zararı (-) 3.130.538
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -10.136.612
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 3.130.538
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 1.082.679
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 1.082.679
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 33.853
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 33.853
 • 1. ........... Yılı Zararı -13.096.669
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -13.096.669
 • 2. ........... Yılı Zararı -10.337.683
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -10.337.683
 • 2. Yurtdışı Satışlar -727.582
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -727.582
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -763.725
 • 3. Diğer Satışlar -763.725
 • 2. Satış İskontoları (-) -786.677
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -786.677
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -856.081
 • 3. Diğer İndirimler (-) -856.081
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -877.811
 • C. Net Satışlar -877.811
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -44.019
 • D. Satışların Maliyeti (-) -44.019
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 10.544.977
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 10.544.977
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 2.744.763
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 2.744.763
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.071.253
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 3.442.031
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -1.071.253
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 3.442.031
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -44.975
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -44.975
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 262.281
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 11.292.799
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 262.281
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 11.292.799
 • 4.1.3 Diğer 2.961.964
 • 4.1.3 Diğer 3.179.750
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 2.961.964
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 3.179.750
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -697.268
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 3.684.347
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -697.268
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 3.684.347
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -1.338
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 262.864
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -1.338
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 262.864
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -695.930
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 3.421.483
 • 4.2.3 Diğer -695.930
 • 4.2.3 Diğer 3.421.483
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -722.383
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 1.822
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -722.383
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 1.822
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -1.338
 • H. Finansman Giderleri (-) -1.338
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -721.045
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -427.734
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -721.045
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -427.734
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 2.658
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 192.292
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 2.658
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 192.292
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 318.936
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 318.936
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar -529.945
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 1.262.507
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -529.945
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 1.262.507
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 228.099
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 14.126.335
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 228.099
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 14.126.335
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -2.313.232
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 388.320
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -2.313.232
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 388.320
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -4.661.609
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -4.661.609
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 1.247.964
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 7.151.494
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 1.247.964
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 7.151.494
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 365.117
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 14.975.440
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 365.117
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 14.975.440
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) -2.441.912
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) -2.441.912
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -4.879.293
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 7.516.611
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -4.879.293
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 7.516.611
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -1.477.542
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 7.654.235
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -1.477.542
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 7.654.235
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 7.654.235
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -1.633.953
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 6.039.069
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. PSGYO PASIFIK GMYO
  2. 9,83
  3. 9,96
  1. RUBNS RUBENIS TEKSTIL
  2. 15,12
  3. 9,96
  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI
  2. 13,93
  3. 9,94
  1. SMRTG SMART GUNES ENERJISI TEK.
  2. 27,44
  3. 9,94

Azalan

  1. IZFAS IZMIR FIRCA
  2. 2,47
  3. -53,92
  1. KOZAL KOZA ALTIN
  2. 164,20
  3. -12,10
  1. RODRG RODRIGO TEKSTIL
  2. 19,57
  3. -4,91
  1. GUSGR GUNES SIGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. DENCM DENİZLİ CAM
  2. 6,69
  3. -3,88

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,84
  3. 2,90
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 4,32
  3. 3,10
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. ODAS ODAS ELEKTRIK
  2. 2,83
  3. 2,17
  1. GUSGR GUNES SIGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 49,20
  3. 1,61
  1. TUPRS TUPRAS
  2. 244,60
  3. -0,08
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 26,22
  3. -1,65
  1. SISE SISE CAM
  2. 21,42
  3. 0,28
  1. SASA SASA POLYESTER
  2. 40,92
  3. 1,54
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.