Anadolu Efes Biracılık Ve Malt Sanayii A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 37,28
 • Değişim :2,42 %
 • Hacim TL :204.305.535
 • Hacim Adet :5.504.756
* SG: 09.08.2022 - 16:53 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • ANADOLU EFES Hisse Senedi
 • XGIDA,XKURY,XSIST,XTMTU,XTUMY,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : AEFES | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 9.154.083.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 9.154.083.000
 • NAKİT DEĞERLER 9.154.083.000
 • 1.1 Kasa 5.056.646.000
 • A. Hazır Değerler 5.056.646.000
 • Kasa 5.056.646.000
 • B. Menkul Kıymetler 30.075.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 30.075.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 30.075.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 1.694.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 1.694.000
 • Sigortalılar 1.694.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 2.046.852.000
 • Acenteler 2.046.852.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 2.046.852.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 102.826.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 102.826.000
 • İkrazlar 102.826.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 1.119.699.000
 • E. Stoklar 1.119.699.000
 • İŞTİRAKLER 1.119.699.000
 • 6. Diğer Stoklar 796.291.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 796.291.000
 • Menkuller 796.291.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 9.154.083.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 9.154.083.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 9.154.083.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 19.874.650.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 19.874.650.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 19.874.650.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 1.262.000
 • Devam Eden Yatırımlar 1.262.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 1.262.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 19.150.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 19.150.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 19.150.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 767.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 767.000
 • Reasürörler Payı (-) 767.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 59.457.000
 • 15.3 Diğer 59.457.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 59.457.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 96.627.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 96.627.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 96.627.000
 • AKTİF TOPLAMI 7.311.459.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 7.311.459.000
 • Reasürörler Payı (-) 7.311.459.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 11.815.154.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.815.154.000
 • Ödenmiş Sermaye 11.815.154.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 1.734.000.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 1.734.000.000
 • Nominal Sermaye 1.734.000.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 288.877.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 288.877.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 288.877.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 281.897.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 281.897.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 281.897.000
 • A K T İ F T O P L A M I 29.028.733.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 29.028.733.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 29.028.733.000
 • 4.1 Bonolar 4.193.548.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 4.193.548.000
 • Maliyet Artış Fonu 4.193.548.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 1.217.836.000
 • A. Finansal Borçlar 1.217.836.000
 • Özel Fonlar 1.217.836.000
 • B. Ticari Borçlar 1.738.507.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 1.738.507.000
 • P A S İ F T O P L A M I 1.738.507.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 940.187.000
 • 2. Borç Senetleri 940.187.000
 • Alınan Primler 940.187.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 39.695.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 39.695.000
 • XII. KARŞILIKLAR 39.695.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 140.271.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 140.271.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 140.271.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 116.180.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 116.180.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 116.180.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 4.193.548.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 4.193.548.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 4.193.548.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 9.453.733.000
 • Diğer Gelirler 9.453.733.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 9.453.733.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 6.928.696.000
 • A. Finansal Borçlar 6.928.696.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 6.928.696.000
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 39.220.000
 • B. Ticari Borçlar 39.220.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 39.220.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 339.634.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 339.634.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 339.634.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 133.452.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 133.452.000
 • GENEL GİDERLER (-) 133.452.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 1.851.016.000
 • PASİF TOPLAMI 1.851.016.000
 • Personel Giderleri (-) 1.851.016.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 161.715.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 161.715.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 161.715.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 15.381.452.000
 • Faiz Gelirleri 15.381.452.000
 • III. ÖZ SERMAYE 15.381.452.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 9.620.583.000
 • A. Sermaye 9.620.583.000
 • Kar Payı Gelirleri 9.620.583.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 592.105.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 592.105.000
 • Satış Karları 592.105.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 63.583.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 63.583.000
 • MALİ GİDERLER (-) 63.583.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -1.985.804.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -1.985.804.000
 • Diğer Giderler (-) -1.985.804.000
 • F. Net Dönem Karı 1.985.804.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 1.985.804.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 1.985.804.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 317.921.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 317.921.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 5.760.869.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 5.760.869.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 29.028.733.000
 • P A S İ F T O P L A M I 29.028.733.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 10.188.584.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 10.188.584.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -6.237.421.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -6.237.421.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 3.951.163.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 3.951.163.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 3.951.163.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 3.951.163.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -2.195.432.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -2.195.432.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -700.401.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -700.401.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -2.895.833.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -2.895.833.000
 • 4.1.3 Diğer 1.055.330.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.055.330.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 773.203.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 773.203.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -176.677.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -176.677.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 596.526.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 596.526.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 596.526.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 596.526.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 252.656.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 343.870.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. DOGUB DOGUSAN
  2. 4,84
  3. 10,00
  1. KRTEK KARSU TEKSTIL
  2. 22,00
  3. 10,00
  1. NTGAZ NATURELGAZ
  2. 13,98
  3. 9,99
  1. OBASE OBASE BILGISAYAR
  2. 16,89
  3. 9,96
  1. ALKA ALKIM KAGIT
  2. 47,24
  3. 9,96

Azalan

  1. ASUZU ANADOLU ISUZU
  2. 240,60
  3. -9,99
  1. SNGYO SINPAS GMYO
  2. 3,65
  3. -9,88
  1. AKSUE AKSU ENERJI
  2. 28,98
  3. -9,83
  1. BRKO BIRKO MENSUCAT
  2. 1,61
  3. -9,55
  1. KZBGY KIZILBUK GYO
  2. 36,40
  3. -8,86

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,48
  3. 1,16
  1. ISCTR IS BANKASI (C)
  2. 5,97
  3. -6,13
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,21
  3. 0,19
  1. ZOREN ZORLU ENERJI
  2. 2,57
  3. 8,44
  1. MOBTL MOBILTEL ILETISIM
  2. 1,99
  3. 5,85

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 58,70
  3. -0,09
  1. ISCTR IS BANKASI (C)
  2. 5,97
  3. -6,13
  1. SASA SASA POLYESTER
  2. 50,35
  3. -3,17
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,48
  3. 1,16
  1. TUPRS TUPRAS
  2. 281,50
  3. 2,93
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.