;

Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 0,75
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :34.211.283
 • Hacim Adet :45.636.306
* SG: 26.05.2022 - 18:09 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • ADESE GAYRIMENKUL Hisse Senedi
 • XHARZ,XIKIU,XTCRT,XTUMY,XUHIZ,XUTUM : ADESE | Ana Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 311.045.676
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 311.045.676
 • NAKİT DEĞERLER 311.045.676
 • 1.1 Kasa 14.235.705
 • A. Hazır Değerler 14.235.705
 • Kasa 14.235.705
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 29.756.453
 • Acenteler 29.756.453
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 29.756.453
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 124.512.440
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 124.512.440
 • İkrazlar 124.512.440
 • 6.1 Kısa Vadeli 130.785.867
 • E. Stoklar 130.785.867
 • İŞTİRAKLER 130.785.867
 • 6. Diğer Stoklar 11.755.211
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 11.755.211
 • Menkuller 11.755.211
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 311.045.676
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 311.045.676
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 311.045.676
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 649.791.971
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 649.791.971
 • II. DURAN VARLIKLAR 649.791.971
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 466.832
 • Devam Eden Yatırımlar 466.832
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 466.832
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 1.912.813
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.912.813
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 1.912.813
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 384.979.619
 • Hayat Matematik Karşılığı 384.979.619
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 384.979.619
 • AKTİF TOPLAMI 194.143.324
 • D. Maddi Duran Varlıklar 194.143.324
 • Reasürörler Payı (-) 194.143.324
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 559.940
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 559.940
 • Ödenmiş Sermaye 559.940
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 3.202.082
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 3.202.082
 • Kanuni Yedek Akçeler 3.202.082
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 56.237.962
 • F. Diğer Duran Varlıklar 56.237.962
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 56.237.962
 • A K T İ F T O P L A M I 960.837.647
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 960.837.647
 • Yeniden Değerleme Fonu 960.837.647
 • 4.1 Bonolar 335.988.849
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 335.988.849
 • Maliyet Artış Fonu 335.988.849
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 104.344.392
 • A. Finansal Borçlar 104.344.392
 • Özel Fonlar 104.344.392
 • B. Ticari Borçlar 178.805.707
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 178.805.707
 • P A S İ F T O P L A M I 178.805.707
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 35.517.713
 • 2. Borç Senetleri 35.517.713
 • Alınan Primler 35.517.713
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 287.278
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 287.278
 • XII. KARŞILIKLAR 287.278
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 2.320.459
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 2.320.459
 • Diğer Teknik Karşılıklar 2.320.459
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 9.938.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 9.938.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 9.938.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 335.988.849
 • 8. Borç Reeskontu (-) 335.988.849
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 335.988.849
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 146.818.273
 • Diğer Gelirler 146.818.273
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 146.818.273
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 51.568.521
 • A. Finansal Borçlar 51.568.521
 • TEKNİK GİDERLER (-) 51.568.521
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 5.843.147
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 5.843.147
 • GENEL GİDERLER (-) 5.843.147
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 89.406.605
 • PASİF TOPLAMI 89.406.605
 • Personel Giderleri (-) 89.406.605
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 478.030.525
 • Faiz Gelirleri 478.030.525
 • III. ÖZ SERMAYE 478.030.525
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 478.169.985
 • A. Sermaye 478.169.985
 • Kar Payı Gelirleri 478.169.985
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 126.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 126.000.000
 • Satış Karları 126.000.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 4.482.089
 • 5. Maliyet Artış Fonu 4.482.089
 • Diğer Giderler (-) 4.482.089
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 4.482.089
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 4.482.089
 • 2. ........... Yılı Zararı -139.460
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -139.460
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 960.837.647
 • P A S İ F T O P L A M I 960.837.647
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 529.002.319
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 529.002.319
 • 1. Satıştan İadeler (-) -403.279.029
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -403.279.029
 • 2. Satış İskontoları (-) 125.723.290
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 125.723.290
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 125.723.290
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 125.723.290
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -92.888.909
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -92.888.909
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -17.193.605
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -17.193.605
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -110.082.514
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -110.082.514
 • 4.1.3 Diğer 15.640.776
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 15.640.776
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 16.024.348
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 16.024.348
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -2.639.792
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -2.639.792
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 13.384.556
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 13.384.556
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 13.384.556
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 13.384.556
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -18.785
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 13.403.341
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI
  2. 26,18
  3. 10,00
  1. MPARK MLP SAGLIK
  2. 33,24
  3. 9,99
  1. KARSN KARSAN OTOMOTIV
  2. 6,40
  3. 9,97
  1. RODRG RODRIGO TEKSTIL
  2. 16,00
  3. 9,97
  1. UFUK UFUK YATIRIM
  2. 38,62
  3. 9,97

Azalan

  1. KZBGY KIZILBUK GYO
  2. 75,15
  3. -9,95
  1. NUGYO NUROL GMYO
  2. 5,00
  3. -9,91
  1. MEPET METRO PETROL VE TESISLERI
  2. 3,67
  3. -9,83
  1. MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT.
  2. 2,49
  3. -6,39
  1. HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI
  2. 2,57
  3. -5,51

TL

  1. KARSN KARSAN OTOMOTIV
  2. 6,40
  3. 9,97
  1. SKBNK SEKERBANK
  2. 1,33
  3. 5,56
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 4,55
  3. 0,66
  1. HALKB T. HALK BANKASI
  2. 5,53
  3. -2,30
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 3,76
  3. 3,01

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 44,46
  3. 4,22
  1. SISE SISE CAM
  2. 20,90
  3. -0,67
  1. KARSN KARSAN OTOMOTIV
  2. 6,40
  3. 9,97
  1. ARCLK ARCELIK
  2. 81,25
  3. 9,21
  1. KOZAL KOZA ALTIN
  2. 193,70
  3. 3,42
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.