KAP ***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

11.05.2022 - 21:15
KAP ***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.194.431 124.752
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
187.762 -11.783
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
187.762 -11.783
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
243.847 -14.719
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-56.085 2.936
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.382.193 112.969


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.750.000 0 0 261.513 0 -7.068 0 0 0 -9.343 0 0 1.098.041 641.130 0 3.734.273 0 3.734.273
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.750.000 0 0 261.513 0 -7.068 0 0 0 -9.343 0 0 1.098.041 641.130 0 3.734.273 0 3.734.273
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.783 0 0 0 0 124.752 112.969 0 112.969
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 641.130 -641.130 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 638.562 -638.562 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.568 -2.568 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.750.000 0 0 261.513 0 -7.068 0 0 0 -21.126 0 0 1.739.171 0 124.752 3.847.242 0 3.847.242
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.750.000 0 0 261.513 0 -6.895 0 0 0 19.257 0 0 1.739.171 558.689 0 4.321.735 0 4.321.735
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.750.000 0 0 261.513 0 -6.895 0 0 0 19.257 0 0 1.739.171 558.689 0 4.321.735 0 4.321.735
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 187.762 0 0 0 0 1.194.431 1.382.193 0 1.382.193
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 558.689 -558.689 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 558.689 -558.689 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.750.000 0 0 261.513 0 -6.895 0 0 0 207.019 0 0 2.297.860 0 1.194.431 5.703.928 0 5.703.928


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(1) 3.904.394 1.279.952
Kredilerden Alınan Kar Payları
2.127.892 964.909
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
47.000 27.200
Bankalardan Alınan Gelirler
13.020 505
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
1.500.026 170.102
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
10.221 2.784
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.456.337 154.003
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
33.468 13.315
Finansal Kiralama Gelirleri
206.471 107.470
Diğer Kar Payı Gelirleri
9.985 9.766
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
(2) -1.803.122 -1.037.981
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-1.392.039 -730.211
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-292.204 -196.586
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-102.176 -104.346
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 0
Kiralama Kar Payı Giderleri
-10.149 -6.133
Diğer Kar Payı Giderleri
-6.554 -705
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
2.101.272 241.971
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
66.311 30.866
Alınan Ücret ve Komisyonlar
95.326 45.738
Gayri Nakdi Kredilerden
57.805 36.119
Diğer
37.521 9.619
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-29.015 -14.872
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 26.699 89.255
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
676 -1.742
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
51.346 -40.072
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-25.323 131.069
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 287.442 226.990
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.481.724 589.082
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -448.737 -272.800
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -108.180 -21.494
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-183.544 -72.566
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -142.944 -69.455
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.598.319 152.767
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 1.598.319 152.767
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -403.888 -28.015
Cari Vergi Karşılığı
-591.125 -15.250
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-7.012 -22.111
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
194.249 9.346
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 1.194.431 124.752
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 1.194.431 124.752
Grubun Karı (Zararı)
1.194.431 124.752
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,68250000 0,07130000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10.203.059 22.263.237 32.466.296 7.906.952 21.137.037 29.043.989
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.545.740 17.666.368 19.212.108 3.074.376 15.564.971 18.639.347
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 1.536.006 13.583.097 15.119.103 3.066.213 12.224.478 15.290.691
Bankalar
2 11.110 4.083.271 4.094.381 9.647 3.340.493 3.350.140
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.376 0 -1.376 -1.484 0 -1.484
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 0 1.781.443 1.781.443 0 1.795.316 1.795.316
Devlet Borçlanma Senetleri
0 1.781.443 1.781.443 0 1.795.316 1.795.316
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 8.655.802 2.808.939 11.464.741 4.819.812 3.769.758 8.589.570
Devlet Borçlanma Senetleri
8.273.005 2.808.939 11.081.944 4.151.159 3.769.758 7.920.917
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
10.412 0 10.412 10.412 0 10.412
Diğer Finansal Varlıklar
372.385 0 372.385 658.241 0 658.241
Türev Finansal Varlıklar
5 1.517 6.487 8.004 12.764 6.992 19.756
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.517 6.487 8.004 12.764 6.992 19.756
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
53.001.089 34.378.131 87.379.220 36.662.193 31.065.684 67.727.877
Krediler
6 49.432.906 26.735.918 76.168.824 33.940.247 24.648.305 58.588.552
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
6 5.008.564 6.010.737 11.019.301 4.090.120 5.456.144 9.546.264
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
7 0 2.050.663 2.050.663 0 1.327.957 1.327.957
Devlet Borçlanma Senetleri
0 2.050.663 2.050.663 0 1.327.957 1.327.957
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.440.381 -419.187 -1.859.568 -1.368.174 -366.722 -1.734.896
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 282.770 0 282.770 307.881 0 307.881
Satış Amaçlı
282.770 0 282.770 307.881 0 307.881
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
9 100 0 100 100 0 100
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 326.692 956 327.648 301.045 874 301.919
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 231.877 0 231.877 223.839 0 223.839
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
231.877 0 231.877 223.839 0 223.839
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
12 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
13 432.479 0 432.479 301.329 0 301.329
DİĞER AKTİFLER
14 411.834 74.692 486.526 347.531 58.127 405.658
VARLIKLAR TOPLAMI
64.889.900 56.717.016 121.606.916 46.050.870 52.261.722 98.312.592
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
1 46.849.777 50.705.109 97.554.886 29.714.756 48.219.141 77.933.897
ALINAN KREDİLER
2 4.073.113 2.244.225 6.317.338 4.476.794 1.688.051 6.164.845
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
3 4.386.741 0 4.386.741 3.784.645 0 3.784.645
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
4 0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
6 526 29.553 30.079 70.653 1.039 71.692
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
526 29.553 30.079 70.653 1.039 71.692
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
7 216.817 0 216.817 194.453 10 194.463
KARŞILIKLAR
8 381.896 498.889 880.785 229.371 417.899 647.270
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
46.096 0 46.096 37.259 0 37.259
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
335.800 498.889 834.689 192.112 417.899 610.011
CARİ VERGİ BORCU
9 676.385 1.601 677.986 350.441 0 350.441
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
10 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
11 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
12 1.374.388 2.037.123 3.411.511 1.341.500 1.314.363 2.655.863
Krediler
1.374.388 2.037.123 3.411.511 1.341.500 1.314.363 2.655.863
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
13 1.168.247 1.258.598 2.426.845 920.890 1.266.851 2.187.741
ÖZKAYNAKLAR
14 5.770.257 -66.329 5.703.928 4.345.743 -24.008 4.321.735
Ödenmiş Sermaye
1.750.000 0 1.750.000 1.750.000 0 1.750.000
Sermaye Yedekleri
261.513 0 261.513 261.513 0 261.513
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
261.513 0 261.513 261.513 0 261.513
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-6.895 0 -6.895 -6.895 0 -6.895
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
273.348 -66.329 207.019 43.265 -24.008 19.257
Kar Yedekleri
2.297.860 0 2.297.860 1.739.171 0 1.739.171
Yasal Yedekler
120.251 0 120.251 92.316 0 92.316
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.131.542 0 2.131.542 1.600.788 0 1.600.788
Diğer Kar Yedekleri
46.067 0 46.067 46.067 0 46.067
Kar veya Zarar
1.194.431 0 1.194.431 558.689 0 558.689
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.194.431 0 1.194.431 558.689 0 558.689
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
64.898.147 56.708.769 121.606.916 45.429.246 52.883.346 98.312.592


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
12.034.036 30.391.982 42.426.018 10.306.712 24.268.204 34.574.916
GARANTİ VE KEFALETLER
1 10.138.329 23.252.033 33.390.362 8.271.172 21.332.293 29.603.465
Teminat Mektupları
10.123.483 15.285.076 25.408.559 8.236.824 13.823.025 22.059.849
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
375.281 7.643.085 8.018.366 361.062 6.175.690 6.536.752
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
8.424.141 0 8.424.141 7.229.114 0 7.229.114
Diğer Teminat Mektupları
1.324.061 7.641.991 8.966.052 646.648 7.647.335 8.293.983
Banka Kredileri
0 35.548 35.548 0 33.018 33.018
İthalat Kabul Kredileri
0 35.548 35.548 0 33.018 33.018
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
846 5.585.990 5.586.836 20.348 5.053.199 5.073.547
Belgeli Akreditifler
846 5.585.990 5.586.836 20.348 5.053.199 5.073.547
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
14.000 2.345.339 2.359.339 14.000 2.419.706 2.433.706
Diğer Kefaletlerimizden
0 80 80 0 3.345 3.345
TAAHHÜTLER
1 1.886.059 590.101 2.476.160 1.386.946 313.520 1.700.466
Cayılamaz Taahhütler
1.886.059 590.101 2.476.160 1.386.946 313.520 1.700.466
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
359.480 590.101 949.581 240.344 313.520 553.864
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
633.286 0 633.286 448.457 0 448.457
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
27.599 0 27.599 22.637 0 22.637
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
171.954 0 171.954 141.095 0 141.095
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
252 0 252 265 0 265
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
693.488 0 693.488 534.148 0 534.148
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
9.648 6.549.848 6.559.496 648.594 2.622.391 3.270.985
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
9.648 6.549.848 6.559.496 648.594 2.622.391 3.270.985
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
9.648 191.647 201.295 648.594 853.108 1.501.702
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
8.918 91.269 100.187 39.918 673.050 712.968
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
730 100.378 101.108 608.676 180.058 788.734
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
0 6.358.201 6.358.201 0 1.769.283 1.769.283
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
83.366.305 21.763.695 105.130.000 70.066.806 20.237.127 90.303.933
EMANET KIYMETLER
5.279.666 6.651.315 11.930.981 5.132.707 6.230.163 11.362.870
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
3.502.436 292.000 3.794.436 3.396.918 259.899 3.656.817
Tahsile Alınan Çekler
1.536.344 575.595 2.111.939 1.527.859 411.526 1.939.385
Tahsile Alınan Ticari Senetler
240.200 46.291 286.491 207.655 51.962 259.617
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
686 1.665.158 1.665.844 275 1.433.786 1.434.061
Emanet Kıymet Alanlar
0 4.072.271 4.072.271 0 4.072.990 4.072.990
REHİNLİ KIYMETLER
78.086.639 15.112.380 93.199.019 64.934.099 14.006.964 78.941.063
Menkul Kıymetler
2.856.418 53.076 2.909.494 2.974.670 64.324 3.038.994
Teminat Senetleri
4.152.379 699.363 4.851.742 3.295.056 462.109 3.757.165
Emtia
4.108.021 2.733.357 6.841.378 2.903.233 2.154.017 5.057.250
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
54.651.340 9.422.410 64.073.750 44.854.726 8.584.587 53.439.313
Diğer Rehinli Kıymetler
12.318.481 2.204.174 14.522.655 10.906.414 2.741.927 13.648.341
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
95.400.341 52.155.677 147.556.018 80.373.518 44.505.331 124.878.849


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
73.429 -32.867
Alınan Kar Payları
1.854.991 1.168.662
Ödenen Kar Payları
-1.289.715 -1.124.058
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
161.219 45.738
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-190.095 316.245
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
44.749 44.720
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-183.544 -72.566
Ödenen Vergiler
-281.610 -46.487
Diğer
-42.566 -365.121
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
2.964.894 2.602.937
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
18.205 54.757
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
1.765.677 -386.083
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-15.907.991 -1.251.678
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.553.875 -1.171.672
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
662.587 1.275.331
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
16.707.535 567.843
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 -17.535
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
498.516 -505.482
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
774.240 4.037.456
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.038.323 2.570.070
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.161.905 -83.240
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-93.718 -26.144
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
10.870 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.133.452 11.076
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.054.395 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 -63.800
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 -4.372
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
459.912 -2.057.494
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.900.000 1.151.680
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-3.421.844 -3.402.000
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 201.052
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-18.244 -8.226
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
352.220 7.709
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
2.688.550 437.045
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.059.458 4.686.157
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
10.748.008 5.123.202http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029473


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.