" />

KAP ***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

11.11.2021 - 18:32
KAP ***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
306.007 511.345
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-51.368 -52.014
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-51.368 -52.014
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-68.491 -66.839
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17.123 14.825
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
254.639 459.331


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.750.000 0 0 261.513 0 -2.365 0 0 0 57.071 0 0 555.646 544.963 0 3.166.828 0 3.166.828
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.750.000 0 0 261.513 0 -2.365 0 0 0 57.071 0 0 555.646 544.963 0 3.166.828 0 3.166.828
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -52.014 0 0 0 0 511.345 459.331 0 459.331
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 542.395 -542.395 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 542.395 -542.395 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.750.000 0 0 261.513 0 -2.365 0 0 0 5.057 0 0 1.098.041 2.568 511.345 3.626.159 0 3.626.159
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.750.000 0 0 261.513 0 -7.068 0 0 0 -9.343 0 0 1.098.041 641.130 0 3.734.273 0 3.734.273
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.750.000 0 0 261.513 0 -7.068 0 0 0 -9.343 0 0 1.098.041 641.130 0 3.734.273 0 3.734.273
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -51.368 0 0 0 0 306.007 254.639 0 254.639
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 641.130 -641.130 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 638.562 -638.562 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.568 -2.568 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.750.000 0 0 261.513 0 -7.068 0 0 0 -60.711 0 0 1.739.171 0 306.007 3.988.912 0 3.988.912


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(1) 4.268.655 3.090.599 1.585.394 1.145.399
Kredilerden Alınan Kar Payları
3.236.348 2.258.939 1.186.379 791.310
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
113.759 11.869 45.105 4.942
Bankalardan Alınan Gelirler
2.053 22.475 855 22.475
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
541.736 503.253 212.655 222.783
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
12.779 4.464 5.580 -32.453
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
491.091 467.393 196.846 223.840
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
37.866 31.396 10.229 31.396
Finansal Kiralama Gelirleri
357.748 279.426 136.677 96.911
Diğer Kar Payı Gelirleri
17.011 14.637 3.723 6.978
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
(2) -3.449.521 -1.391.691 -1.242.206 -509.871
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-2.362.473 -964.231 -845.876 -355.153
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-175.923 -154.698 -63.992 -47.887
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-432.407 -33.562 -178.047 -19.697
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-454.037 -221.424 -144.645 -81.001
Kiralama Kar Payı Giderleri
-21.633 -17.768 -7.866 -6.133
Diğer Kar Payı Giderleri
-3.048 -8 -1.780 0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
819.134 1.698.908 343.188 635.528
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
102.969 86.207 38.475 60.756
Alınan Ücret ve Komisyonlar
157.997 164.529 59.138 91.046
Gayri Nakdi Kredilerden
111.290 81.902 39.956 28.198
Diğer
46.707 82.627 19.182 62.848
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-55.028 -78.322 -20.663 -30.290
Gayri Nakdi Kredilere
0 0 0 0
Diğer
-55.028 -78.322 -20.663 -30.290
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 0 104 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 193.432 81.228 25.345 45.093
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
538 236.148 -529 160.266
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-20.390 -53.769 14.402 -60.077
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
213.284 -101.151 11.472 -55.096
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 456.442 176.778 58.624 61.674
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.571.977 2.043.225 465.632 803.051
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -678.745 -813.194 -134.725 -171.354
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-9.001 -195.714 -1.323 -93.996
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-229.619 -175.371 -80.488 -58.183
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -269.085 -223.666 -97.974 -76.576
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
385.527 635.280 151.122 402.942
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 385.527 635.280 151.122 402.942
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -79.520 -123.935 -32.465 -29.979
Cari Vergi Karşılığı
-75.928 -143.913 -28.982 -57.616
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-82.347 -65.520 -19.086 -39.358
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
78.755 85.498 15.603 66.995
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 306.007 511.345 118.657 372.963
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 306.007 511.345 118.657 372.963
Grubun Karı (Zararı)
306.007 511.345 118.657 372.963
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,17490000 0,29220000 0,06780000 0,21310000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6.818.953 16.340.774 23.159.727 5.195.516 11.233.289 16.428.805
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.491.404 12.466.790 14.958.194 419.033 9.854.915 10.273.948
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 2.473.636 6.960.224 9.433.860 409.579 5.067.541 5.477.120
Bankalar
2 21.629 5.506.566 5.528.195 12.394 4.787.374 4.799.768
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-3.861 0 -3.861 -2.940 0 -2.940
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 0 1.320.367 1.320.367 980.872 0 980.872
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.320.367 1.320.367 980.872 0 980.872
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 4.310.722 2.553.281 6.864.003 3.767.367 1.378.365 5.145.732
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
10.412 0 10.412 10.412 0 10.412
Diğer Finansal Varlıklar
4.300.310 2.553.281 6.853.591 3.756.955 1.378.365 5.135.320
Türev Finansal Varlıklar
5 16.827 336 17.163 28.244 9 28.253
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
16.827 336 17.163 28.244 9 28.253
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
31.926.306 20.127.230 52.053.536 29.455.349 13.530.498 42.985.847
Krediler
6 29.521.998 15.959.091 45.481.089 27.553.401 10.670.016 38.223.417
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
6 3.565.884 3.511.467 7.077.351 2.851.377 2.284.842 5.136.219
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
7 0 913.236 913.236 0 779.437 779.437
Devlet Borçlanma Senetleri
0 913.236 913.236 0 779.437 779.437
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.161.576 -256.564 -1.418.140 -949.429 -203.797 -1.153.226
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 274.156 0 274.156 75.240 0 75.240
Satış Amaçlı
274.156 0 274.156 75.240 0 75.240
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
9 0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 227.938 77 228.015 177.601 363 177.964
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 192.231 0 192.231 161.257 0 161.257
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
192.231 0 192.231 161.257 0 161.257
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
12 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
13 122.129 0 122.129 108.597 0 108.597
DİĞER AKTİFLER
14 366.433 39.119 405.552 213.728 35.458 249.186
VARLIKLAR TOPLAMI
39.928.146 36.507.200 76.435.346 35.387.288 24.799.608 60.186.896
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
1 26.970.345 30.461.885 57.432.230 24.902.462 21.483.588 46.386.050
ALINAN KREDİLER
2 322.863 1.307.285 1.630.148 380.086 1.046.528 1.426.614
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
3 5.616.678 0 5.616.678 2.101.073 0 2.101.073
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
4 3.525.631 0 3.525.631 4.017.250 0 4.017.250
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
6 0 5.215 5.215 0 19.440 19.440
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 5.215 5.215 0 19.440 19.440
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
7 172.675 27 172.702 111.946 15.688 127.634
KARŞILIKLAR
8 204.940 296.745 501.685 211.628 197.616 409.244
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
35.699 0 35.699 56.070 0 56.070
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
169.241 296.745 465.986 155.558 197.616 353.174
CARİ VERGİ BORCU
9 66.604 304 66.908 96.490 142 96.632
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
10 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
11 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
12 842.088 902.875 1.744.963 312.489 768.037 1.080.526
Krediler
842.088 902.875 1.744.963 312.489 768.037 1.080.526
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
13 934.706 815.568 1.750.274 571.531 216.629 788.160
ÖZKAYNAKLAR
14 4.010.124 -21.212 3.988.912 3.734.357 -84 3.734.273
Ödenmiş Sermaye
1.750.000 0 1.750.000 1.750.000 0 1.750.000
Sermaye Yedekleri
261.513 0 261.513 261.513 0 261.513
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
261.513 0 261.513 261.513 0 261.513
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-7.068 0 -7.068 -7.068 0 -7.068
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-39.499 -21.212 -60.711 -9.259 -84 -9.343
Kar Yedekleri
1.739.171 0 1.739.171 1.098.041 0 1.098.041
Yasal Yedekler
92.316 0 92.316 60.388 0 60.388
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.600.788 0 1.600.788 991.586 0 991.586
Diğer Kar Yedekleri
46.067 0 46.067 46.067 0 46.067
Kar veya Zarar
306.007 0 306.007 641.130 0 641.130
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 2.568 0 2.568
Dönem Net Kâr veya Zararı
306.007 0 306.007 638.562 0 638.562
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
42.666.654 33.768.692 76.435.346 36.439.312 23.747.584 60.186.896


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
11.582.377 16.979.248 28.561.625 9.924.766 13.934.400 23.859.166
GARANTİ VE KEFALETLER
1 7.819.408 13.823.381 21.642.789 6.839.282 9.076.488 15.915.770
Teminat Mektupları
7.784.189 8.865.573 16.649.762 6.691.971 5.882.397 12.574.368
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
257.289 2.875.078 3.132.367 190.927 1.696.645 1.887.572
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
7.174.788 0 7.174.788 6.156.513 0 6.156.513
Diğer Teminat Mektupları
352.112 5.990.495 6.342.607 344.531 4.185.752 4.530.283
Banka Kredileri
0 22.994 22.994 0 7.687 7.687
İthalat Kabul Kredileri
0 22.994 22.994 0 7.687 7.687
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
31.472 2.900.051 2.931.523 40.077 1.340.566 1.380.643
Belgeli Akreditifler
31.472 2.900.051 2.931.523 40.077 1.340.566 1.380.643
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
747 2.032.487 2.033.234 98.155 1.841.367 1.939.522
Diğer Kefaletlerimizden
3.000 2.276 5.276 9.079 4.471 13.550
TAAHHÜTLER
1 952.346 353.215 1.305.561 564.143 97.454 661.597
Cayılamaz Taahhütler
952.346 353.215 1.305.561 564.143 97.454 661.597
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
163.888 353.215 517.103 57.678 97.454 155.132
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
402.631 0 402.631 268.625 0 268.625
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
21.708 0 21.708 16.428 0 16.428
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
113.263 0 113.263 48.071 0 48.071
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
224 0 224 1 0 1
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
250.632 0 250.632 173.340 0 173.340
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2.810.623 2.802.652 5.613.275 2.521.341 4.760.458 7.281.799
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
2.810.623 2.802.652 5.613.275 2.521.341 4.760.458 7.281.799
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
5.710 5.963 11.673 15.631 2.168.006 2.183.637
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 5.963 5.963 14.299 1.068.995 1.083.294
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
5.710 0 5.710 1.332 1.099.011 1.100.343
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
2.804.913 2.796.689 5.601.602 2.505.710 2.592.452 5.098.162
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
63.229.975 13.022.424 76.252.399 49.071.158 9.620.414 58.691.572
EMANET KIYMETLER
4.924.740 4.505.919 9.430.659 4.288.838 3.663.765 7.952.603
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
3.573.834 177.000 3.750.834 3.456.809 0 3.456.809
Tahsile Alınan Çekler
1.148.770 278.698 1.427.468 763.292 105.777 869.069
Tahsile Alınan Ticari Senetler
200.737 29.735 230.472 66.130 47.052 113.182
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.399 1.033.808 1.035.207 2.607 611.077 613.684
Emanet Kıymet Alanlar
0 2.986.678 2.986.678 0 2.899.859 2.899.859
REHİNLİ KIYMETLER
58.305.235 8.516.505 66.821.740 44.782.320 5.956.649 50.738.969
Menkul Kıymetler
3.352.700 51.153 3.403.853 4.625.008 81.855 4.706.863
Teminat Senetleri
2.557.738 293.124 2.850.862 1.730.425 202.551 1.932.976
Emtia
2.694.374 718.340 3.412.714 2.190.421 803.351 2.993.772
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
38.693.331 5.838.587 44.531.918 30.944.489 3.734.417 34.678.906
Diğer Rehinli Kıymetler
11.007.092 1.615.301 12.622.393 5.291.977 1.134.475 6.426.452
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
74.812.352 30.001.672 104.814.024 58.995.924 23.554.814 82.550.738


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
172.697 -277.699
Alınan Kar Payları
3.775.159 2.653.873
Ödenen Kar Payları
-3.380.442 -1.366.171
Alınan Temettüler
0 104
Alınan Ücret ve Komisyonlar
175.611 95.436
Elde Edilen Diğer Kazançlar
649.874 258.006
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
337.445 66.840
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-229.619 -175.371
Ödenen Vergiler
-133.147 -163.033
Diğer
-1.022.184 -1.647.383
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
4.193.262 1.776.680
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-185.470 -621.665
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-2.003.219 -1.795.538
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-7.257.672 -10.185.787
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.440.424 -912.698
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
3.157.229 4.796.835
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
7.888.951 12.161.998
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
-14.225 -11.523
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
191.483 -1.573.142
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
4.856.609 -81.800
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
4.365.959 1.498.981
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.639.125 -2.767.543
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-125.153 -84.661
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.367.711 -2.453.990
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-133.799 -218.736
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-12.462 -10.156
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-143.376 2.437.308
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
8.572.817 10.276.576
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-8.900.000 -7.950.000
İhraç Edilen Sermaye Araçları
220.086 152.351
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-36.279 -41.619
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
213.343 682.708
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
2.796.801 1.851.454
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.686.157 1.063.929
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7.482.958 2.915.383http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977161


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.223 Değişim: 0,80% Hacim : 84.674 Mio.TL Son veri saati : 16:40
Düşük 11.169 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
33,0567 Değişim: -0,02%
Düşük 32,9605 18.07.2024 Yüksek 33,1148
Açılış: 33,0643
36,1672 Değişim: -0,08%
Düşük 36,1205 18.07.2024 Yüksek 36,3612
Açılış: 36,1976
2.613,43 Değişim: -0,03%
Düşük 2.611,64 18.07.2024 Yüksek 2.634,02
Açılış: 2.614,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.