KAP ***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

10.05.2021 - 19:03
KAP ***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
124.752 113.567
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-11.783 -31.106
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-11.783 -31.106
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-14.719 -39.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.936 8.797
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
112.969 82.461


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.750.000 0 0 261.513 0 -2.365 0 0 0 57.071 0 0 555.646 544.963 0 3.166.828 0 3.166.828
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.750.000 0 0 261.513 0 -2.365 0 0 0 57.071 0 0 555.646 544.963 0 3.166.828 0 3.166.828
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31.106 0 0 0 0 113.567 82.461 0 82.461
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.750.000 0 0 261.513 -2.365 0 0 0 25.965 0 0 555.646 544.963 113.567 3.249.289 0 3.249.289
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.750.000 0 0 261.513 0 -7.068 0 0 0 -9.343 0 0 1.098.041 641.130 0 3.734.273 0 3.734.273
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.750.000 0 0 261.513 0 -7.068 0 0 0 -9.343 0 0 1.098.041 641.130 0 3.734.273 0 3.734.273
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.783 0 0 0 0 124.752 112.969 0 112.969
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 641.130 -641.130 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 638.562 -638.562 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.568 -2.568 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.750.000 0 0 261.513 0 -7.068 0 0 0 -21.126 0 0 1.739.171 0 124.752 3.847.242 0 3.847.242


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(1) 1.279.952 901.896
Kredilerden Alınan Kar Payları
964.909 713.921
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
27.200 4.000
Bankalardan Alınan Gelirler
505 0
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
170.102 86.199
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
2.784 10.575
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
154.003 75.624
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
13.315 0
Finansal Kiralama Gelirleri
107.470 94.256
Diğer Kar Payı Gelirleri
9.766 3.520
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
(2) -1.037.981 -424.095
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-730.211 -288.772
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-196.586 -128.110
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-104.346 -1.467
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 0
Kiralama Kar Payı Giderleri
-6.133 -5.746
Diğer Kar Payı Giderleri
-705 0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
241.971 477.801
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
30.866 16.936
Alınan Ücret ve Komisyonlar
45.738 36.232
Gayri Nakdi Kredilerden
36.119 27.357
Diğer
9.619 8.875
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-14.872 -19.296
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
-14.872 -19.296
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 89.255 29.226
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-1.742 39.068
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-40.072 24.858
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
131.069 -34.700
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 226.990 71.524
FAALİYET BRÜT KÂRI
589.082 595.487
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -272.800 -311.748
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-21.494 -16.016
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-72.566 -53.976
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -69.455 -67.708
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
152.767 146.039
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 152.767 146.039
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -28.015 -32.472
Cari Vergi Karşılığı
-15.250 -32.280
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-22.111 -5.738
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
9.346 5.546
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 124.752 113.567
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 124.752 113.567
Grubun Karı (Zararı)
124.752 113.567
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,07130000 0,06490000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6.121.325 11.085.106 17.206.431 5.195.516 11.233.289 16.428.805
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.298.736 9.707.381 11.006.117 419.033 9.854.915 10.273.948
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 1.292.132 5.876.792 7.168.924 409.579 5.067.541 5.477.120
Bankalar
(2) 9.055 3.830.589 3.839.644 12.394 4.787.374 4.799.768
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-2.451 0 -2.451 -2.940 0 -2.940
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(3) 983.021 0 983.021 980.872 0 980.872
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
983.021 0 983.021 980.872 0 980.872
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 3.822.748 1.373.265 5.196.013 3.767.367 1.378.365 5.145.732
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
10.412 0 10.412 10.412 0 10.412
Diğer Finansal Varlıklar
3.812.336 1.373.265 5.185.601 3.756.955 1.378.365 5.135.320
Türev Finansal Varlıklar
(5) 16.820 4.460 21.280 28.244 9 28.253
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
16.820 4.460 21.280 28.244 9 28.253
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
29.157.797 16.170.870 45.328.667 29.455.349 13.530.498 42.985.847
Krediler
(6) 27.057.432 12.417.663 39.475.095 27.553.401 10.670.016 38.223.417
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(6) 3.105.940 3.133.585 6.239.525 2.851.377 2.284.842 5.136.219
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(7) 0 843.237 843.237 0 779.437 779.437
Devlet Borçlanma Senetleri
0 843.237 843.237 0 779.437 779.437
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.005.575 -223.615 -1.229.190 -949.429 -203.797 -1.153.226
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(8) 91.417 0 91.417 75.240 0 75.240
Satış Amaçlı
91.417 0 91.417 75.240 0 75.240
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(9) 100 0 100 100 0 100
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(10) 181.198 83 181.281 177.601 363 177.964
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(11) 170.740 0 170.740 161.257 0 161.257
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
170.740 0 170.740 161.257 0 161.257
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(12) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
17.801 7 17.808 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(13) 72.684 0 72.684 108.597 0 108.597
DİĞER AKTİFLER
(14) 242.946 26.324 269.270 213.728 35.458 249.186
VARLIKLAR TOPLAMI
36.056.008 27.282.390 63.338.398 35.387.388 24.799.608 60.186.996
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(1) 24.050.784 24.178.540 48.229.324 24.902.562 21.483.588 46.386.150
ALINAN KREDİLER
(2) 3.712.674 1.238.820 4.951.494 4.397.336 1.046.528 5.443.864
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(3) 3.403.126 0 3.403.126 2.101.073 0 2.101.073
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(4) 0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5) 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 89 1.816 1.905 0 19.440 19.440
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
89 1.816 1.905 0 19.440 19.440
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 131.807 2.339 134.146 111.946 15.688 127.634
KARŞILIKLAR
(8) 239.134 231.815 470.949 211.628 197.616 409.244
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
60.611 0 60.611 56.070 0 56.070
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
178.523 231.815 410.338 155.558 197.616 353.174
CARİ VERGİ BORCU
(9) 46.425 62 46.487 96.490 142 96.632
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 300.391 831.815 1.132.206 312.489 768.037 1.080.526
Krediler
300.391 831.815 1.132.206 312.489 768.037 1.080.526
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(13) 647.841 473.678 1.121.519 571.531 216.629 788.160
ÖZKAYNAKLAR
(14) 3.847.117 125 3.847.242 3.734.357 -84 3.734.273
Ödenmiş Sermaye
1.750.000 0 1.750.000 1.750.000 0 1.750.000
Sermaye Yedekleri
261.513 0 261.513 261.513 0 261.513
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
261.513 0 261.513 261.513 0 261.513
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-7.068 0 -7.068 -7.068 0 -7.068
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-21.251 125 -21.126 -9.259 -84 -9.343
Kar Yedekleri
1.739.171 0 1.739.171 1.098.041 0 1.098.041
Yasal Yedekler
92.316 0 92.316 60.388 0 60.388
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.600.788 0 1.600.788 991.586 0 991.586
Diğer Kar Yedekleri
46.067 0 46.067 46.067 0 46.067
Kar veya Zarar
124.752 0 124.752 641.130 0 641.130
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 2.568 0 2.568
Dönem Net Kâr veya Zararı
124.752 0 124.752 638.562 0 638.562
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
36.379.388 26.959.010 63.338.398 36.439.412 23.747.584 60.186.996


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
9.367.141 13.403.603 22.770.744 9.924.766 13.934.400 23.859.166
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 7.137.440 11.225.559 18.362.999 6.839.282 9.076.488 15.915.770
Teminat Mektupları
6.995.993 7.371.263 14.367.256 6.691.971 5.882.397 12.574.368
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
219.735 2.306.027 2.525.762 190.927 1.696.645 1.887.572
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
6.457.111 0 6.457.111 6.156.513 0 6.156.513
Diğer Teminat Mektupları
319.147 5.065.236 5.384.383 344.531 4.185.752 4.530.283
Banka Kredileri
0 16.756 16.756 0 7.687 7.687
İthalat Kabul Kredileri
0 16.756 16.756 0 7.687 7.687
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
37.472 1.941.780 1.979.252 40.077 1.340.566 1.380.643
Belgeli Akreditifler
37.472 1.941.780 1.979.252 40.077 1.340.566 1.380.643
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
97.813 1.892.293 1.990.106 98.155 1.841.367 1.939.522
Diğer Kefaletlerimizden
6.162 3.467 9.629 9.079 4.471 13.550
TAAHHÜTLER
(1) 704.174 175.148 879.322 564.143 97.454 661.597
Cayılamaz Taahhütler
704.174 175.148 879.322 564.143 97.454 661.597
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
102.646 175.148 277.794 57.678 97.454 155.132
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
355.454 0 355.454 268.625 0 268.625
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
19.069 0 19.069 16.428 0 16.428
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
65.018 0 65.018 48.071 0 48.071
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
34 0 34 1 0 1
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
161.953 0 161.953 173.340 0 173.340
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
1.525.527 2.002.896 3.528.423 2.521.341 4.760.458 7.281.799
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
1.525.527 2.002.896 3.528.423 2.521.341 4.760.458 7.281.799
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
17.916 507.334 525.250 15.631 2.168.006 2.183.637
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
8.631 256.727 265.358 14.299 1.068.995 1.083.294
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
9.285 250.607 259.892 1.332 1.099.011 1.100.343
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
1.507.611 1.495.562 3.003.173 2.505.710 2.592.452 5.098.162
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
55.097.468 11.726.947 66.824.415 49.071.158 9.620.414 58.691.572
EMANET KIYMETLER
4.302.368 3.741.286 8.043.654 4.288.838 3.663.765 7.952.603
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
3.301.423 0 3.301.423 3.456.809 0 3.456.809
Tahsile Alınan Çekler
905.755 159.830 1.065.585 763.292 105.777 869.069
Tahsile Alınan Ticari Senetler
94.915 43.037 137.952 66.130 47.052 113.182
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
275 618.796 619.071 2.607 611.077 613.684
Emanet Kıymet Alanlar
0 2.919.623 2.919.623 0 2.899.859 2.899.859
REHİNLİ KIYMETLER
50.795.100 7.985.661 58.780.761 44.782.320 5.956.649 50.738.969
Menkul Kıymetler
4.215.670 71.906 4.287.576 4.625.008 81.855 4.706.863
Teminat Senetleri
2.052.235 244.420 2.296.655 1.730.425 202.551 1.932.976
Emtia
2.389.051 1.019.762 3.408.813 2.190.421 803.351 2.993.772
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
34.103.107 5.266.840 39.369.947 30.944.489 3.734.417 34.678.906
Diğer Rehinli Kıymetler
8.035.037 1.382.733 9.417.770 5.291.977 1.134.475 6.426.452
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
64.464.609 25.130.550 89.595.159 58.995.924 23.554.814 82.550.738


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-32.867 -16.461
Alınan Kar Payları
(1) 1.168.662 838.986
Ödenen Kar Payları
(1) -1.124.058 -490.691
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
45.738 25.918
Elde Edilen Diğer Kazançlar
316.245 100.751
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
44.720 24.248
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-72.566 -53.976
Ödenen Vergiler
-46.487 -38.777
Diğer
-365.121 -422.920
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
2.602.937 1.107.066
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
54.757 -374.292
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-386.083 477.986
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.251.678 -1.841.500
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.171.672 -205.382
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
1.275.331 5.675
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
567.843 2.913.808
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
-17.535 -11.985
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-505.482 279.123
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
4.037.456 -136.367
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.570.070 1.090.605
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-83.240 -542.798
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-26.144 -15.659
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
11.076 -471.316
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-63.800 -52.741
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-4.372 -3.082
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-2.057.494 777.737
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.151.680 2.182.301
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-3.402.000 -1.850.000
İhraç Edilen Sermaye Araçları
201.052 448.743
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-8.226 -3.307
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(1) 7.709 40.409
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
437.045 1.365.953
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(1) 4.686.157 1.063.929
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(1) 5.123.202 2.429.882http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935986


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.402 Değişim: -0,53% Hacim : 14.104 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.401 23.06.2021 Yüksek 1.420
Açılış: 1.415
8,6453 Değişim: -0,05%
Düşük 8,5973 23.06.2021 Yüksek 8,6768
Açılış: 8,6499
10,3346 Değişim: 0,00%
Düşük 10,2595 23.06.2021 Yüksek 10,3591
Açılış: 10,3341
496,37 Değişim: 0,32%
Düşük 492,68 23.06.2021 Yüksek 498,51
Açılış: 494,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.