KAP ***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

19.02.2021 - 19:52
KAP ***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
638.562 516.735
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-71.117 93.683
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.703 43
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.738 52
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.035 -9
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-66.414 93.640
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-85.243 120.051
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18.829 -26.411
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
567.445 610.418


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.750.000 0 0 250.000 0 -2.408 0 0 0 -36.569 0 0 232.981 350.893 0 2.544.897 0 2.544.897
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.750.000 0 0 250.000 0 -2.408 0 0 0 -36.569 0 0 232.981 350.893 0 2.544.897 0 2.544.897
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 43 0 0 0 93.640 0 0 0 0 516.735 610.418 0 610.418
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 11.513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.513 0 11.513
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322.665 -322.665 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322.665 -322.665 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.750.000 0 0 261.513 0 -2.365 0 0 0 57.071 0 0 555.646 28.228 516.735 3.166.828 0 3.166.828
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.750.000 0 0 261.513 0 -2.365 0 0 0 57.071 0 0 555.646 544.963 0 3.166.828 0 3.166.828
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.750.000 0 0 261.513 0 -2.365 0 0 0 57.071 0 0 555.646 544.963 0 3.166.828 0 3.166.828
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -4.703 0 0 0 -66.414 0 0 0 0 638.562 567.445 0 567.445
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 542.395 -542.395 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 542.395 -542.395 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.750.000 0 0 261.513 0 -7.068 0 0 0 -9.343 0 0 1.098.041 2.568 638.562 3.734.273 0 3.734.273


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(1) 4.191.345 3.594.457
Kredilerden Alınan Kar Payları
3.138.707 2.894.603
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
24.005 39.137
Bankalardan Alınan Gelirler
23.995 574
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
608.569 245.733
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
7.457 16.716
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
560.652 229.017
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
40.460 0
Finansal Kiralama Gelirleri
379.390 380.566
Diğer Kar Payı Gelirleri
16.679 33.844
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
(2) -2.122.807 -2.225.532
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-1.508.897 -1.528.842
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-199.072 -272.658
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-63.603 -12.323
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-327.137 -391.078
Kiralama Kar Payı Giderleri
-23.849 -20.545
Diğer Kar Payı Giderleri
-249 -86
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
2.068.538 1.368.925
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
92.541 94.452
Alınan Ücret ve Komisyonlar
204.648 143.325
Gayri Nakdi Kredilerden
111.337 114.436
Diğer
93.311 28.889
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-112.107 -48.873
Gayri Nakdi Kredilere
0 -35
Diğer
-112.107 -48.838
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 104 17.762
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 83.310 69.478
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
176.540 1.566
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-75.588 44.062
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-17.642 23.850
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 268.144 159.008
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.512.637 1.709.625
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -994.213 -492.171
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-173.855 -87.244
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-235.155 -183.767
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -316.932 -241.143
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
792.482 705.300
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 792.482 705.300
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -153.920 -188.565
Cari Vergi Karşılığı
-201.535 -202.224
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-35.731 -4.150
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
83.346 17.809
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 638.562 516.735
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 638.562 516.735
Grubun Karı (Zararı)
638.562 516.735
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,36490000 0,29530000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.195.516 11.233.289 16.428.805 2.190.417 4.024.699 6.215.116
Nakit ve Nakit Benzerleri
419.033 9.854.915 10.273.948 105.170 3.705.513 3.810.683
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 409.579 5.067.541 5.477.120 100.139 2.794.300 2.894.439
Bankalar
(2) 12.394 4.787.374 4.799.768 5.205 911.213 916.418
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-2.940 0 -2.940 -174 0 -174
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 980.872 0 980.872 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
980.872 0 980.872 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(3) 3.767.367 1.378.365 5.145.732 2.085.220 301.717 2.386.937
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
10.412 0 10.412 7.672 0 7.672
Diğer Finansal Varlıklar
3.756.955 1.378.365 5.135.320 2.077.548 301.717 2.379.265
Türev Finansal Varlıklar
(5) 28.244 9 28.253 27 17.469 17.496
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
28.244 9 28.253 27 17.469 17.496
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
29.455.349 13.530.498 42.985.847 18.004.119 11.534.815 29.538.934
Krediler
(6) 27.553.401 10.670.016 38.223.417 17.045.982 8.862.682 25.908.664
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(6) 2.851.377 2.284.842 5.136.219 1.531.983 2.124.383 3.656.366
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(7) 0 779.437 779.437 0 547.750 547.750
Devlet Borçlanma Senetleri
0 779.437 779.437 0 547.750 547.750
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-949.429 -203.797 -1.153.226 -573.846 0 -573.846
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(8) 75.240 0 75.240 104.069 0 104.069
Satış Amaçlı
75.240 0 75.240 104.069 0 104.069
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(9) 0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(10) 177.601 363 177.964 157.597 0 157.597
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(11) 161.257 0 161.257 120.641 0 120.641
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
161.257 0 161.257 120.641 0 120.641
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(12) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(13) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(14) 108.597 0 108.597 42.153 0 42.153
DİĞER AKTİFLER
(15) 213.728 35.458 249.186 148.037 65.527 213.564
VARLIKLAR TOPLAMI
35.387.288 24.799.608 60.186.896 20.767.033 15.625.041 36.392.074
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(1) 24.902.462 21.483.588 46.386.050 13.032.105 12.425.040 25.457.145
ALINAN KREDİLER
(2) 380.086 1.046.528 1.426.614 374.535 3.121.136 3.495.671
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(3) 2.101.073 0 2.101.073 19.135 0 19.135
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(4) 4.017.250 0 4.017.250 2.482.999 0 2.482.999
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5) 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 0 19.440 19.440 19 12.460 12.479
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 19.440 19.440 19 12.460 12.479
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 111.946 15.688 127.634 97.792 12.267 110.059
KARŞILIKLAR
(8) 211.628 197.616 409.244 189.634 45.645 235.279
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
56.070 0 56.070 35.712 0 35.712
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
155.558 197.616 353.174 153.922 45.645 199.567
CARİ VERGİ BORCU
(9) 96.490 142 96.632 122.428 0 122.428
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 312.489 768.037 1.080.526 312.351 537.338 849.689
Krediler
312.489 768.037 1.080.526 312.351 537.338 849.689
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(13) 571.531 216.629 788.160 363.557 76.805 440.362
ÖZKAYNAKLAR
(14) 3.734.357 -84 3.734.273 3.166.186 642 3.166.828
Ödenmiş Sermaye
1.750.000 0 1.750.000 1.750.000 0 1.750.000
Sermaye Yedekleri
261.513 0 261.513 261.513 0 261.513
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
261.513 0 261.513 261.513 0 261.513
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-7.068 0 -7.068 -2.365 0 -2.365
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-9.259 -84 -9.343 56.429 642 57.071
Kar Yedekleri
1.098.041 0 1.098.041 555.646 0 555.646
Yasal Yedekler
60.388 0 60.388 35.234 0 35.234
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
991.586 0 991.586 488.002 0 488.002
Diğer Kar Yedekleri
46.067 0 46.067 32.410 0 32.410
Kar veya Zarar
641.130 0 641.130 544.963 0 544.963
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
2.568 0 2.568 28.228 0 28.228
Dönem Net Kâr veya Zararı
638.562 0 638.562 516.735 0 516.735
Azınlık Payları
0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
36.439.312 23.747.584 60.186.896 20.160.741 16.231.333 36.392.074


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
(1) 9.924.766 13.934.400 23.859.166 5.266.395 9.101.213 14.367.608
GARANTİ VE KEFALETLER
6.839.282 9.076.488 15.915.770 4.926.966 6.401.171 11.328.137
Teminat Mektupları
6.691.971 5.882.397 12.574.368 4.892.685 4.488.870 9.381.555
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
190.927 1.696.645 1.887.572 119.125 1.304.053 1.423.178
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
6.156.513 0 6.156.513 4.559.726 0 4.559.726
Diğer Teminat Mektupları
344.531 4.185.752 4.530.283 213.834 3.184.817 3.398.651
Banka Kredileri
0 7.687 7.687 0 18.753 18.753
İthalat Kabul Kredileri
0 7.687 7.687 0 18.753 18.753
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
40.077 1.340.566 1.380.643 29.071 954.074 983.145
Belgeli Akreditifler
40.077 1.340.566 1.380.643 29.071 954.074 983.145
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
98.155 1.841.367 1.939.522 0 939.474 939.474
Diğer Kefaletlerimizden
9.079 4.471 13.550 5.210 0 5.210
TAAHHÜTLER
(1) 564.143 97.454 661.597 334.484 65.749 400.233
Cayılamaz Taahhütler
564.143 97.454 661.597 334.484 65.749 400.233
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
57.678 97.454 155.132 42.995 65.749 108.744
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
(4) 268.625 0 268.625 157.323 0 157.323
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
16.428 0 16.428 11.509 0 11.509
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
48.071 0 48.071 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
1 0 1 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
173.340 0 173.340 122.657 0 122.657
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 2.521.341 4.760.458 7.281.799 4.945 2.634.293 2.639.238
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
2.521.341 4.760.458 7.281.799 4.945 2.634.293 2.639.238
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
15.631 2.168.006 2.183.637 4.945 2.634.293 2.639.238
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
14.299 1.068.995 1.083.294 4.945 1.317.991 1.322.936
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.332 1.099.011 1.100.343 0 1.316.302 1.316.302
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
2.505.710 2.592.452 5.098.162 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
49.071.158 9.620.414 58.691.572 30.357.632 4.147.848 34.505.480
EMANET KIYMETLER
4.288.838 3.663.765 7.952.603 4.972.403 1.315.878 6.288.281
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
3.456.809 0 3.456.809 4.448.877 0 4.448.877
Tahsile Alınan Çekler
763.292 105.777 869.069 438.873 95.040 533.913
Tahsile Alınan Ticari Senetler
66.130 47.052 113.182 55.181 13.204 68.385
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
2.607 611.077 613.684 29.472 347.982 377.454
Emanet Kıymet Alanlar
0 2.899.859 2.899.859 0 859.652 859.652
REHİNLİ KIYMETLER
44.782.320 5.956.649 50.738.969 25.385.229 2.831.970 28.217.199
Menkul Kıymetler
4.625.008 81.855 4.706.863 907.668 150.109 1.057.777
Teminat Senetleri
1.730.425 202.551 1.932.976 1.138.470 177.775 1.316.245
Emtia
2.190.421 803.351 2.993.772 1.493.748 544.166 2.037.914
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
30.944.489 3.734.417 34.678.906 17.783.352 1.032.354 18.815.706
Diğer Rehinli Kıymetler
5.291.977 1.134.475 6.426.452 4.061.991 927.566 4.989.557
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
58.995.924 23.554.814 82.550.738 35.624.027 13.249.061 48.873.088


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
229.435 293.549
Alınan Kar Payları
4.093.676 3.309.050
Ödenen Kar Payları
-2.010.679 -2.110.916
Alınan Temettüler
104 17.762
Alınan Ücret ve Komisyonlar
204.648 94.452
Elde Edilen Diğer Kazançlar
351.453 11.871
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
319.521 104.655
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-235.155 -197.083
Ödenen Vergiler
-39.475 -187.674
Diğer
-2.454.658 -748.568
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
2.171.575 796.115
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.151.690 -15.541
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-4.076.803 -766.835
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-12.314.753 -4.890.063
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.834.009 812.165
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
6.633.581 10.306
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
14.295.324 10.309.851
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
6.961 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-2.118.238 -3.828.707
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.731.202 -835.061
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.401.010 1.089.664
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.858.438 -2.876.710
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 46.778
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-111.502 -64.867
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.501.065 -2.314.864
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-231.687 -542.494
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-14.184 -1.263
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.368.503 1.495.332
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
14.215.087 8.825.414
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-11.724.855 -7.322.598
İhraç Edilen Sermaye Araçları
42.943 13.921
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-164.672 -43.744
Diğer
0 22.339
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.456.262 195.076
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.367.337 -96.638
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.403.426 1.160.567
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.770.763 1.063.929http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911188


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.644 Değişim: 3,14% Hacim : 132.747 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.357 17.05.2024 Yüksek 10.652
Açılış: 10.370
32,2020 Değişim: -0,22%
Düşük 32,0915 17.05.2024 Yüksek 32,3224
Açılış: 32,2745
35,0069 Değişim: -0,22%
Düşük 34,9366 17.05.2024 Yüksek 35,1762
Açılış: 35,085
2.498,74 Değişim: 1,32%
Düşük 2.461,93 17.05.2024 Yüksek 2.511,09
Açılış: 2.466,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.