KAP ***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

10.08.2020 - 19:56
KAP ***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
138.382 197.911
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
9.252 2.759
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
9.252 2.759
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
11.832 3.366
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.580 -607
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
147.634 200.670


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.750.000 0 0 0 0 1.473 0 0 0 -39.807 0 0 158.593 25.660 322.665 2.218.584 0 2.218.584
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.750.000 0 0 0 0 1.473 0 0 0 -39.807 0 0 158.593 25.660 322.665 2.218.584 0 2.218.584
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.759 0 0 0 0 197.911 200.670 0 200.670
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 261.513 0 191 -16 0 0 0 0 0 76.956 0 0 338.644 0 338.644
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322.665 -322.665 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322.665 -322.665 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.750.000 0 0 261.513 0 1.664 -16 0 0 -37.048 0 0 235.549 348.325 197.911 2.757.898 0 2.757.898
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.750.000 0 0 261.513 0 -2.365 0 0 0 57.071 0 0 555.646 544.963 0 3.166.828 0 3.166.828
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.750.000 0 0 261.513 0 -2.365 0 0 0 57.071 0 0 555.646 544.963 0 3.166.828 0 3.166.828
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.252 0 0 0 0 138.382 147.634 0 147.634
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.750.000 0 0 261.513 0 -2.365 0 0 0 66.323 0 0 555.646 544.963 138.382 3.314.462 0 3.314.462


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(1) 1.945.200 1.688.305 1.043.304 895.992
Kredilerden Alınan Kar Payları
1.467.629 1.371.295 753.708 727.563
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
6.927 25.577 2.927 12.097
Bankalardan Alınan Gelirler
0 423 0 135
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
280.470 98.384 194.271 56.932
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
36.917 4.356 26.342 4.356
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
243.553 94.028 167.929 52.576
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
182.515 182.731 88.259 95.541
Diğer Kar Payı Gelirleri
7.659 9.895 4.139 3.724
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
(2) -881.820 -1.123.305 -457.725 -587.224
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-609.078 -776.998 -320.306 -406.381
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-106.811 -136.649 -46.465 -76.522
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-13.865 -8.209 -12.398 -3.948
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-140.423 -191.840 -72.659 -95.464
Kiralama Kar Payı Giderleri
-11.635 -9.591 -5.889 -4.909
Diğer Kar Payı Giderleri
-8 -18 -8 0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
1.063.380 565.000 585.579 308.768
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
25.451 47.254 8.515 23.503
Alınan Ücret ve Komisyonlar
73.483 67.122 37.251 35.997
Gayri Nakdi Kredilerden
53.704 56.412 26.347 30.108
Diğer
19.779 10.710 10.904 5.889
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-48.032 -19.868 -28.736 -12.494
Gayri Nakdi Kredilere
0 -35 0 0
Diğer
-48.032 -19.833 -28.736 -12.494
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 104 2.857 104 95
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 36.135 36.025 6.909 22.536
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
75.882 -400 36.814 -521
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
6.308 17.936 -18.550 -10.122
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-46.055 18.489 -11.355 33.179
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 115.104 111.530 43.580 13.239
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.240.174 762.666 644.687 368.141
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -641.840 -301.037 -330.092 -152.579
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-101.718 -13.093 -85.702 -5.777
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-117.188 -92.000 -63.212 -47.314
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -147.090 -116.256 -79.382 -56.427
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
232.338 240.280 86.299 106.044
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 9.741 0 4.552
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 232.338 250.021 86.299 110.596
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -93.956 -52.110 -61.484 -22.135
Cari Vergi Karşılığı
-86.297 -58.886 -54.017 -32.725
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-26.162 -9.449 -20.424 -3.152
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
18.503 16.225 12.957 13.742
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 138.382 197.911 24.815 88.461
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 138.382 197.911 24.815 88.461
Grubun Karı (Zararı)
138.382 197.911 24.815 88.461
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,07910000 0,15830000 0,01420000 0,07080000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.640.717 4.478.259 8.118.976 2.190.417 4.024.699 6.215.116
Nakit ve Nakit Benzerleri
135.867 3.548.612 3.684.479 105.170 3.705.513 3.810.683
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 132.346 2.515.711 2.648.057 100.139 2.794.300 2.894.439
Bankalar
(2) 3.777 1.032.901 1.036.678 5.205 911.213 916.418
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
(4) -256 0 -256 -174 0 -174
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
656.329 0 656.329 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
656.329 0 656.329 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(3) 2.846.091 923.327 3.769.418 2.085.220 301.717 2.386.937
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
10.414 0 10.414 7.672 0 7.672
Diğer Finansal Varlıklar
2.835.677 923.327 3.759.004 2.077.548 301.717 2.379.265
Türev Finansal Varlıklar
(5) 2.430 6.320 8.750 27 17.469 17.496
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.430 6.320 8.750 27 17.469 17.496
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
24.789.549 12.348.409 37.137.958 18.004.119 11.534.815 29.538.934
Krediler
(6) 23.890.392 9.587.739 33.478.131 17.045.982 8.862.682 25.908.664
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
1.931.067 2.114.524 4.045.591 1.531.983 2.124.383 3.656.366
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(7) 0 646.146 646.146 0 547.750 547.750
Devlet Borçlanma Senetleri
0 646.146 646.146 0 547.750 547.750
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.031.910 0 -1.031.910 -573.846 0 -573.846
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(8) 118.614 0 118.614 104.069 0 104.069
Satış Amaçlı
118.614 0 118.614 104.069 0 104.069
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(9) 0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(10) 160.706 0 160.706 157.597 0 157.597
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(11) 134.378 0 134.378 120.641 0 120.641
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
134.378 0 134.378 120.641 0 120.641
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(12) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(13) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(14) 31.915 0 31.915 42.153 42.153
DİĞER AKTİFLER
(15) 336.104 72.895 408.999 148.037 65.527 213.564
VARLIKLAR TOPLAMI
29.211.983 16.899.563 46.111.546 20.767.033 15.625.041 36.392.074
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(1) 17.303.580 15.693.211 32.996.791 13.032.105 12.425.040 25.457.145
ALINAN KREDİLER
(2) 335.421 1.463.955 1.799.376 374.535 3.121.136 3.495.671
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(3) 2.266.087 0 2.266.087 19.135 0 19.135
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(4) 3.444.209 0 3.444.209 2.482.999 0 2.482.999
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5) 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 107 13.187 13.294 19 12.460 12.479
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
107 13.187 13.294 19 12.460 12.479
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 106.094 12.806 118.900 97.792 12.267 110.059
KARŞILIKLAR
(8) 234.128 87.062 321.190 189.634 45.645 235.279
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
33.720 0 33.720 35.712 35.712
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
200.408 87.062 287.470 153.922 45.645 199.567
CARİ VERGİ BORCU
(9) 94.385 0 94.385 122.428 0 122.428
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 312.348 635.270 947.618 312.351 537.338 849.689
Krediler
312.348 635.270 947.618 312.351 537.338 849.689
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(13) 702.794 92.440 795.234 363.557 76.805 440.362
ÖZKAYNAKLAR
(14) 3.314.494 -32 3.314.462 3.166.186 642 3.166.828
Ödenmiş Sermaye
1.750.000 0 1.750.000 1.750.000 0 1.750.000
Sermaye Yedekleri
261.513 0 261.513 261.513 0 261.513
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
261.513 0 261.513 261.513 0 261.513
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-2.365 0 -2.365 -2.365 0 -2.365
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
66.355 -32 66.323 56.429 642 57.071
Kar Yedekleri
555.646 0 555.646 555.646 0 555.646
Yasal Yedekler
35.234 0 35.234 35.234 0 35.234
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
488.002 0 488.002 488.002 0 488.002
Diğer Kar Yedekleri
32.410 0 32.410 32.410 0 32.410
Kar veya Zarar
683.345 0 683.345 544.963 0 544.963
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
544.963 0 544.963 28.228 0 28.228
Dönem Net Kâr veya Zararı
138.382 0 138.382 516.735 0 516.735
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
28.113.647 17.997.899 46.111.546 20.160.741 16.231.333 36.392.074


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
(1) 6.323.784 10.950.333 17.274.117 5.266.395 9.101.213 14.367.608
GARANTİ VE KEFALETLER
5.860.221 8.487.195 14.347.416 4.926.966 6.401.171 11.328.137
Teminat Mektupları
5.749.879 5.281.346 11.031.225 4.892.685 4.488.870 9.381.555
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
156.469 1.656.614 1.813.083 119.125 1.304.053 1.423.178
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
5.343.226 0 5.343.226 4.559.726 0 4.559.726
Diğer Teminat Mektupları
250.184 3.624.732 3.874.916 213.834 3.184.817 3.398.651
Banka Kredileri
0 8.858 8.858 0 18.753 18.753
İthalat Kabul Kredileri
0 8.858 8.858 0 18.753 18.753
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
30.077 1.227.419 1.257.496 29.071 954.074 983.145
Belgeli Akreditifler
30.077 1.227.419 1.257.496 29.071 954.074 983.145
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
70.000 1.969.572 2.039.572 0 939.474 939.474
Diğer Kefaletlerimizden
10.265 0 10.265 5.210 0 5.210
TAAHHÜTLER
(1) 400.870 103.812 504.682 334.484 65.749 400.233
Cayılamaz Taahhütler
400.870 103.812 504.682 334.484 65.749 400.233
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
54.304 103.812 158.116 42.995 65.749 108.744
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
207.100 0 207.100 157.323 0 157.323
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
14.464 0 14.464 11.509 0 11.509
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
428 0 428 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
124.574 0 124.574 122.657 0 122.657
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
62.693 2.359.326 2.422.019 4.945 2.634.293 2.639.238
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
62.693 2.359.326 2.422.019 4.945 2.634.293 2.639.238
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
62.693 2.359.326 2.422.019 4.945 2.634.293 2.639.238
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
26.868 1.181.828 1.208.696 4.945 1.317.991 1.322.936
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
35.825 1.177.498 1.213.323 0 1.316.302 1.316.302
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
38.932.446 5.376.683 44.309.129 30.357.632 4.147.848 34.505.480
EMANET KIYMETLER
5.253.335 2.387.504 7.640.839 4.972.403 1.315.878 6.288.281
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.678.863 0 4.678.863 4.448.877 0 4.448.877
Tahsile Alınan Çekler
495.310 86.559 581.869 438.873 95.040 533.913
Tahsile Alınan Ticari Senetler
59.292 19.843 79.135 55.181 13.204 68.385
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
19.870 527.509 547.379 29.472 347.982 377.454
Emanet Kıymet Alanlar
0 1.753.593 1.753.593 0 859.652 859.652
REHİNLİ KIYMETLER
33.679.111 2.989.179 36.668.290 25.385.229 2.831.970 28.217.199
Menkul Kıymetler
4.722.476 86.819 4.809.295 907.668 150.109 1.057.777
Teminat Senetleri
1.239.216 180.333 1.419.549 1.138.470 177.775 1.316.245
Emtia
1.714.237 670.282 2.384.519 1.493.748 544.166 2.037.914
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
21.374.742 1.039.898 22.414.640 17.783.352 1.032.354 18.815.706
Diğer Rehinli Kıymetler
4.628.440 1.011.847 5.640.287 4.061.991 927.566 4.989.557
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
45.256.230 16.327.016 61.583.246 35.624.027 13.249.061 48.873.088


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
653.285 -64.201
Alınan Kar Payları
2.673.015 1.573.667
Ödenen Kar Payları
-1.059.232 -988.213
Alınan Temettüler
104 2.857
Alınan Ücret ve Komisyonlar
21.757 47.254
Elde Edilen Diğer Kazançlar
151.238 9.876
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
39.038 30.782
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-117.188 -96.258
Ödenen Vergiler
-39.098 -25.427
Diğer
-1.016.349 -618.739
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
739.868 56.668
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-806.709 -3.694
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
482.720 -609.192
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-7.569.467 -2.096.202
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
230.581 817.749
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
2.249.169 1.343
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
5.290.477 3.209.417
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
815 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.629.283 -401.742
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.491.565 -861.011
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.393.153 -7.533
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.096.862 -1.676.013
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-40.842 -18.303
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.951.168 -1.133.169
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-98.396 -523.278
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-6.456 -1.263
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.341.429 1.115.655
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.059.139 4.018.709
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 -2.899.715
İhraç Edilen Sermaye Araçları
303.912 11.513
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-21.622 -15.158
Diğer
0 306
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-29.347 121.648
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
608.373 -446.243
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.063.929 1.145.532
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.672.302 699.289http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867640


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.