KAP ***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

20.02.2020 - 20:11
KAP ***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
516.735 325.233
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
93.683 -23.123
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
43 -1.937
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 -2.363
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9 426
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
93.640 -21.186
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
120.051 -27.162
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-26.411 5.976
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
610.418 302.110


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 0 0 0 0 -471 0 0 0 -15.383 0 0 9.691 158.902 0 1.402.739 0 1.402.739
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.660 0 25.660 0 25.660
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.660 0 25.660 0 25.660
Yeni Bakiye
1.250.000 0 0 0 0 -471 0 0 0 -15.383 0 0 9.691 184.562 0 1.428.399 0 1.428.399
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -1.937 0 0 0 -21.186 0 0 0 0 325.233 302.110 0 302.110
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0 500.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 74.388 0 0 324.388 0 324.388
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.902 -158.902 0 -10.000 0 -10.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 -10.000 0 -10.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.902 -148.902 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.750.000 0 0 250.000 0 -2.408 0 0 0 -36.569 0 0 232.981 25.660 325.233 2.544.897 0 2.544.897
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.750.000 0 0 250.000 0 -2.408 0 0 0 -36.569 0 0 232.981 350.893 0 2.544.897 0 2.544.897
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.750.000 0 0 250.000 0 -2.408 0 0 0 -36.569 0 0 232.981 350.893 0 2.544.897 0 2.544.897
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 43 0 0 0 93.640 0 0 0 0 516.735 610.418 0 610.418
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 11.513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.513 0 11.513
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322.665 -322.665 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322.665 -322.665 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.750.000 0 0 261.513 0 -2.365 0 0 0 57.071 0 0 555.646 28.228 516.735 3.166.828 0 3.166.828


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(1) 3.594.457 2.328.382
Kredilerden Alınan Kar Payları
2.894.603 1.853.991
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
39.137 37.081
Bankalardan Alınan Gelirler
574 7.039
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
245.733 136.942
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
16.716 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
229.017 136.942
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
380.566 273.277
Diğer Kar Payı Gelirleri
33.844 20.052
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
(2) -2.225.532 -1.462.961
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-1.528.842 -1.099.243
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-272.658 -164.787
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-12.323 -24.801
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-391.078 -174.122
Kiralama Kar Payı Giderleri
-20.545 -7
Diğer Kar Payı Giderleri
-86 -1
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
1.368.925 865.421
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
94.452 77.679
Alınan Ücret ve Komisyonlar
143.325 102.817
Gayri Nakdi Kredilerden
114.436 66.607
Diğer
28.889 36.210
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-48.873 -25.138
Gayri Nakdi Kredilere
-35 -196
Diğer
-48.838 -24.942
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 17.762 923
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 69.478 53.498
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.566 -2.396
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
44.062 66.390
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
23.850 -10.496
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 159.008 119.821
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.709.625 1.117.342
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -492.171 -346.619
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-87.244 -50.036
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-183.767 -137.857
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -241.143 -167.383
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
705.300 415.447
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 705.300 415.447
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -188.565 -90.214
Cari Vergi Karşılığı
-202.224 -117.048
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-4.150 -10.093
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
17.809 36.927
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 516.735 325.233
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 516.735 325.233
Grubun Karı (Zararı)
516.735 325.233
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,29530000 0,18580000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.190.417 4.024.699 6.215.116 1.522.500 2.600.622 4.123.122
Nakit ve Nakit Benzerleri
105.170 3.705.513 3.810.683 339.129 2.470.056 2.809.185
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 100.139 2.794.300 2.894.439 333.810 1.673.503 2.007.313
Bankalar
(2) 5.205 911.213 916.418 6.153 796.553 802.706
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
(4) -174 0 -174 -834 0 -834
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(3) 2.085.220 301.717 2.386.937 1.183.358 121.017 1.304.375
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.672 0 7.672 4.910 0 4.910
Diğer Finansal Varlıklar
2.077.548 301.717 2.379.265 1.178.448 121.017 1.299.465
Türev Finansal Varlıklar
(5) 27 17.469 17.496 13 9.549 9.562
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
27 17.469 17.496 13 9.549 9.562
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
18.004.119 11.534.815 29.538.934 13.535.130 7.346.099 20.881.229
Krediler
(6) 17.045.982 8.862.682 25.908.664 12.274.161 4.969.829 17.243.990
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
1.531.983 2.124.383 3.656.366 1.772.369 2.376.270 4.148.639
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(7) 0 547.750 547.750 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 547.750 547.750 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-573.846 0 -573.846 -511.400 0 -511.400
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(8) 104.069 0 104.069 5.222 0 5.222
Satış Amaçlı
104.069 0 104.069 5.222 0 5.222
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(9) 0 0 0 46.778 0 46.778
İştirakler (Net)
0 0 0 46.778 0 46.778
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 46.778 0 46.778
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(10) 157.597 0 157.597 52.659 0 52.659
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(11) 120.641 0 120.641 81.172 0 81.172
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
120.641 0 120.641 81.172 0 81.172
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(12) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(13) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(14) 42.153 42.153 54.954 0 54.954
DİĞER AKTİFLER
(15) 148.037 65.527 213.564 215.275 16.845 232.120
VARLIKLAR TOPLAMI
20.767.033 15.625.041 36.392.074 15.513.690 9.963.566 25.477.256
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(1) 13.032.105 12.425.040 25.457.145 8.248.433 6.902.550 15.150.983
ALINAN KREDİLER
(2) 374.535 3.121.136 3.495.671 416.773 4.219.555 4.636.328
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(3) 19.135 0 19.135 864.414 0 864.414
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(4) 2.482.999 0 2.482.999 1.554.992 0 1.554.992
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5) 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 19 12.460 12.479 0 6.145 6.145
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
19 12.460 12.479 0 6.145 6.145
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 97.792 12.267 110.059 0 415 415
KARŞILIKLAR
(8) 189.634 45.645 235.279 119.617 14.016 133.633
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
35.712 35.712 23.254 0 23.254
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
153.922 45.645 199.567 96.363 14.016 110.379
CARİ VERGİ BORCU
(9) 122.428 0 122.428 43.785 0 43.785
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 312.351 537.338 849.689 0 0 0
Krediler
312.351 537.338 849.689 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(13) 363.557 76.805 440.362 462.878 78.786 541.664
ÖZKAYNAKLAR
(14) 3.166.186 642 3.166.828 2.544.592 305 2.544.897
Ödenmiş Sermaye
1.750.000 0 1.750.000 1.750.000 0 1.750.000
Sermaye Yedekleri
261.513 0 261.513 250.000 0 250.000
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
261.513 0 261.513 250.000 0 250.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-2.365 0 -2.365 -2.408 0 -2.408
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
56.429 642 57.071 -36.874 305 -36.569
Kar Yedekleri
555.646 0 555.646 232.981 0 232.981
Yasal Yedekler
35.234 0 35.234 17.930 0 17.930
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
488.002 0 488.002 204.675 0 204.675
Diğer Kar Yedekleri
32.410 0 32.410 10.376 0 10.376
Kar veya Zarar
544.963 0 544.963 350.893 0 350.893
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
28.228 0 28.228 25.660 0 25.660
Dönem Net Kâr veya Zararı
516.735 0 516.735 325.233 0 325.233
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
20.160.741 16.231.333 36.392.074 14.255.484 11.221.772 25.477.256


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
(1) 5.266.395 9.101.213 14.367.608 4.369.125 8.904.033 13.273.158
GARANTİ VE KEFALETLER
4.926.966 6.401.171 11.328.137 4.070.241 6.213.201 10.283.442
Teminat Mektupları
4.892.685 4.488.870 9.381.555 4.058.895 4.581.471 8.640.366
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
119.125 1.304.053 1.423.178 263.507 1.436.775 1.700.282
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
4.559.726 0 4.559.726 3.622.754 0 3.622.754
Diğer Teminat Mektupları
213.834 3.184.817 3.398.651 172.634 3.144.696 3.317.330
Banka Kredileri
0 18.753 18.753 0 3.591 3.591
İthalat Kabul Kredileri
0 18.753 18.753 0 3.591 3.591
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
29.071 954.074 983.145 5.584 611.224 616.808
Belgeli Akreditifler
29.071 954.074 983.145 5.584 611.224 616.808
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 939.474 939.474 0 1.010.273 1.010.273
Diğer Kefaletlerimizden
5.210 0 5.210 5.762 6.642 12.404
TAAHHÜTLER
(1) 334.484 65.749 400.233 298.884 59.931 358.815
Cayılamaz Taahhütler
334.484 65.749 400.233 298.884 59.931 358.815
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
42.995 65.749 108.744 28.133 59.931 88.064
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
157.323 0 157.323 102.994 0 102.994
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
11.509 0 11.509 6.925 0 6.925
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
122.657 0 122.657 160.832 0 160.832
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 4.945 2.634.293 2.639.238 0 2.630.901 2.630.901
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
4.945 2.634.293 2.639.238 0 2.630.901 2.630.901
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
4.945 2.634.293 2.639.238 0 2.630.901 2.630.901
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.945 1.317.991 1.322.936 0 1.321.437 1.321.437
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 1.316.302 1.316.302 0 1.309.464 1.309.464
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
30.357.632 4.147.848 34.505.480 19.380.896 2.390.013 21.770.909
EMANET KIYMETLER
4.972.403 1.315.878 6.288.281 1.322.027 752.222 2.074.249
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.448.877 0 4.448.877 919.760 0 919.760
Tahsile Alınan Çekler
438.873 95.040 533.913 361.417 61.070 422.487
Tahsile Alınan Ticari Senetler
55.181 13.204 68.385 39.613 2.604 42.217
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
29.472 347.982 377.454 1.237 297.828 299.065
Emanet Kıymet Alanlar
0 859.652 859.652 0 390.720 390.720
REHİNLİ KIYMETLER
25.385.229 2.831.970 28.217.199 18.058.869 1.637.791 19.696.660
Menkul Kıymetler
907.668 150.109 1.057.777 919.767 442.154 1.361.921
Teminat Senetleri
1.138.470 177.775 1.316.245 1.204.313 156.295 1.360.608
Emtia
1.493.748 544.166 2.037.914 1.286.488 367.493 1.653.981
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
17.783.352 1.032.354 18.815.706 12.115.418 105.561 12.220.979
Diğer Rehinli Kıymetler
4.061.991 927.566 4.989.557 2.532.883 566.288 3.099.171
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
35.624.027 13.249.061 48.873.088 23.750.021 11.294.046 35.044.067


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
293.549 252.142
Alınan Kar Payları
3.309.050 1.917.410
Ödenen Kar Payları
-2.110.916 -1.035.526
Alınan Temettüler
17.762 923
Alınan Ücret ve Komisyonlar
94.452 102.817
Elde Edilen Diğer Kazançlar
11.871 53.179
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
104.655 19.317
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-197.083 -11.058
Ödenen Vergiler
-187.674 33.590
Diğer
-748.568 -828.510
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
796.115 228.352
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-15.541 -9.941
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-766.835 -322.368
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-4.890.063 -4.849.429
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
812.165 -206.075
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
10.306 9.805
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
10.309.851 5.044.294
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-3.828.707 -3.302.184
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-835.061 3.864.250
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.089.664 480.494
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.876.710 -879.275
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -46.778
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
46.778 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-64.867 -73.675
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.314.864 -758.822
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-542.494 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-1.263 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.495.332 654.155
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
8.825.414 3.454.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-7.322.598 -2.777.402
İhraç Edilen Sermaye Araçları
13.921 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-43.744 -28.279
Diğer
22.339 5.836
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
195.076 303.391
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-96.638 558.765
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.160.567 601.802
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.063.929 1.160.567http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820612


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.