KAP ***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2021 - 10:41
KAP ***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 1.174.392 -416.718 45.402 27.415.602 14.942.451 90.194.294 193.355.423 193.355.423
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-7.650.042 -7.650.042 -7.650.042
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
60.000.000 1.174.392 -7.650.042 -416.718 45.402 27.415.602 14.942.451 90.194.294 185.705.381 185.705.381
Transferler
7.650.042 6.989.444 75.554.808 -90.194.294 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.289.666 -71.890 -4.803 208.460.310 209.673.283 209.673.283
Dönem Karı (Zararı)
208.460.310 208.460.310 208.460.310
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.289.666 -71.890 -4.803 1.212.973 1.212.973
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-72.894.443 -72.894.443 -72.894.443
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 1.174.392 -7.650.042 1.289.666 -488.608 40.599 34.405.046 17.602.816 208.460.310 322.484.221 322.484.221
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 1.174.392 1.289.666 -429.732 36.276 34.405.046 17.602.816 319.836.996 433.915.460 433.915.460
Transferler
9.700.000 310.136.996 -319.836.996
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-112.900 -38.084 258.094.543 257.943.559 257.943.559
Dönem Karı (Zararı)
258.094.543 258.094.543 258.094.543
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-112.900 -38.084 -150.984 -150.984
Kar Payları
-100.000.000 -100.000.000 -100.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 1.174.392 1.289.666 -542.632 -1.808 44.105.046 227.739.812 258.094.543 591.859.019 591.859.019


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.208.195 97.885.333
Dönem Karı (Zararı)
258.094.543 208.460.310
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.621.349 21.120.252
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 1.685.097 1.273.949
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
267.593 315.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
455.651 381.381
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-133.494 -53.022
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-54.564 -12.649
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-72.609.478 -24.006.440
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-72.815.311 -24.764.762
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
205.833 758.322
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.792.253 -7.471.510
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.792.253 -7.471.510
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-12.469.872 -4.315.189
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-12.469.872 -4.315.189
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 81.297.564 55.323.732
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-115.708.266 -24.911.336
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-17.194.991 -10.030.817
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
42.492.535 -55.309.087
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
381.147 336.807
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
42.111.388 -55.645.894
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.834.972 -80.380.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-57.834.972 -80.380.278
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.222.748 -114.637
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-76.774.391 114.773.587
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-68.795 -3.606.683
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-76.705.596 118.380.270
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.173.699 6.149.896
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.173.699 6.149.896
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
138.764.928 204.669.226
Ödenen Temettüler
-100.000.000 -72.894.443
Alınan Faiz
10.507.067 3.811.032
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-668.018 -105.486
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-93.812.172 -37.594.996
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
60.468.530 18.184.131
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.310 Değişim: -0,37% Hacim : 52.442 Mio.TL Son veri saati : 12:11
Düşük 9.309 21.02.2024 Yüksek 9.397
Açılış: 9.393
30,9632 Değişim: 0,17%
Düşük 30,8591 21.02.2024 Yüksek 30,9649
Açılış: 30,9102
33,4491 Değişim: 0,00%
Düşük 33,3775 21.02.2024 Yüksek 33,5513
Açılış: 33,4481
2.017,46 Değişim: 0,27%
Düşük 2.008,08 21.02.2024 Yüksek 2.021,40
Açılış: 2.012,03
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.