KAP ***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

19.03.2019 - 18:18
KAP ***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 1.174.392 -588.709 -13.734 13.023.510 1.214.999 24.934.592 99.745.050 99.745.050
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.716.037 22.218.555 -24.934.592 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
431.936 58.880 43.770.647 44.261.463 44.261.463
Dönem Karı (Zararı)
43.770.647 43.770.647 43.770.647
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
431.936 58.880 490.816 490.816
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-19.201.564 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 60.000.000 1.174.392 -156.773 45.146 15.739.547 4.231.990 43.770.647 124.804.949 124.804.949
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 1.174.392 -156.773 45.146 15.739.547 4.231.990 43.770.647 124.804.949 124.804.949
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.036.984 41.733.663 -43.770.647 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-101.341 6.792 73.200.030 73.105.481 73.105.481
Dönem Karı (Zararı)
0 73.200.030 73.200.030 73.200.030
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-101.341 6.792 -94.549 -94.549
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-3.000.000 -3.000.000 -3.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 60.000.000 1.174.392 -258.114 51.938 17.776.531 42.965.653 73.200.030 194.910.430 194.910.430


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.584.716 49.049.356
Dönem Karı (Zararı)
73.200.030 43.770.647
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-18.107.204 -4.624.653
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 256.036 290.241
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-564.408 1.235.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
233.834 144.230
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-798.242 1.091.721
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-29.192.366 -12.637.358
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-29.192.366 -12.637.358
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
919.189 336.950
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
919.189 336.950
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 -5.152.026 -3.226.892
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
9 -5.152.026 -3.226.892
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 19.173.703 9.620.320
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-3.547.332 -243.865
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.226.310 17.518.093
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.111.566 375.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.111.566 375.424
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.914.972 -2.345.762
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.970.149 20.499.987
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.970.149 20.499.987
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.393.053 -1.011.556
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.393.053 -1.011.556
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
52.866.516 56.664.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -96.195 -238.854
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -14.185.605 -7.375.877
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-34.063.119 -21.527.503
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
166.407.569 115.802.940
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-200.504.000 -137.792.940
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-143.631 -309.503
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 -223.660
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -143.631 -85.843
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
9-18 176.943 772.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.681.596 -6.558.282
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
0 0
Alınan Faiz
28.681.596 12.643.282
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-3.000.000 -19.201.564
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.203.193 20.963.571
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.547.332 243.865
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.750.525 21.207.436
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 96.398.317 75.190.881
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 130.148.842 96.398.317


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 130.767.926 96.524.631
Finansal Yatırımlar
77.670.964 44.493.722
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 77.670.964 44.493.722
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
4 77.670.964 44.493.722
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
5 14.517.524 16.806.033
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 104.165 21.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 14.413.359 16.784.754
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
6.500 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 6.500
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
413.577 345.583
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 413.577 345.583
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
223.376.491 158.169.969
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
223.376.491 158.169.969
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 189.509 189.509
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Finansal Yatırımlar
4 189.509 189.509
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
6.638.608 2.823.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 6.638.608 2.823.465
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 15.073.356 9.914.538
Maddi Duran Varlıklar
10 290.835 471.604
Taşıtlar
10 0
Mobilya ve Demirbaşlar
10 266.852 412.896
Diğer Maddi Duran Varlıklar
10 23.983 58.708
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
232.710 164.346
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 232.710 164.346
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 973.424 1.081.709
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.398.442 14.645.171
TOPLAM VARLIKLAR
246.774.933 172.815.140
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
5 40.507.938 38.537.789
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 1.833.453 1.152.852
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 38.674.485 37.384.937
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
6 1.939.166 1.410.963
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.939.166 1.410.963
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 4.854.478 2.939.256
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 881.654 703.651
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 881.654 703.651
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 2.365.992 3.342.237
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 2.365.992 3.342.237
ARA TOPLAM
50.549.228 46.933.896
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.549.228 46.933.896
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.315.275 1.076.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.315.275 1.076.295
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.315.275 1.076.295
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
51.864.503 48.010.191
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
194.910.430 124.804.949
Ödenmiş Sermaye
15 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 1.174.392 1.174.392
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -206.176 -111.627
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-258.114 -156.773
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-258.114 -156.773
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
51.938 45.146
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.776.531 15.739.547
Yasal Yedekler
15 17.776.531 15.739.547
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 42.965.653 4.231.990
Net Dönem Karı veya Zararı
73.200.030 43.770.647
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
194.910.430 124.804.949
TOPLAM KAYNAKLAR
246.774.933 172.815.140


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 1.108.264.780 853.522.623
Satışların Maliyeti
16 -1.025.168.839 -792.175.949
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
83.095.941 61.346.674
BRÜT KAR (ZARAR)
83.095.941 61.346.674
Genel Yönetim Giderleri
17 -21.908.916 -19.027.498
Pazarlama Giderleri
17 -8.517.678 -5.379.322
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 6.504.874 882.115
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -1.113.797 -1.048.176
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
58.060.424 36.773.793
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 5.152.026 3.973.892
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
63.212.450 40.747.685
Finansman Gelirleri
19 29.192.366 12.679.102
Finansman Giderleri
19 -31.083 -35.820
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
92.373.733 53.390.967
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-19.173.703 -9.620.320
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -19.040.083 -10.315.133
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -133.620 694.813
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
73.200.030 43.770.647
DÖNEM KARI (ZARARI)
73.200.030 43.770.647
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
73.200.030 43.770.647
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 21 0,12200000 0,07300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-94.549 490.816
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-126.676 539.920
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
6.792 58.880
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.792 58.880
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25.335 -107.984
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25.335 -107.984
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-94.549 490.816
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
73.105.481 44.261.463
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
73.105.481 44.261.463http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748617


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,26% Hacim : 25.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.546
Açılış: 1.534
7,5320 Değişim: 0,28%
Düşük 7,4723 06.03.2021 Yüksek 7,5795
Açılış: 7,5113
8,9800 Değişim: -0,40%
Düşük 8,9239 06.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
411,42 Değişim: 0,25%
Düşük 407,16 05.03.2021 Yüksek 413,89
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.