KAP ***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

15.05.2018 - 21:05
KAP ***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 1.174.392 -588.709 -13.734 13.023.510 1.214.999 24.934.592 99.745.050 99.745.050
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
24.934.592 -24.934.592 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
398.339 40.732 10.672.923 11.111.994 11.111.994
Dönem Karı (Zararı)
0 10.672.923 10.672.923 10.672.923
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
398.339 40.732 439.071 439.071
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 1.174.392 -190.370 26.998 13.023.510 26.149.591 10.672.923 110.857.044 110.857.044
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 1.174.392 -156.773 45.146 15.739.547 4.231.990 43.770.647 124.804.949 124.804.949
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
43.770.647 -43.770.647 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.190 -1.313 17.921.488 17.666.985 17.666.985
Dönem Karı (Zararı)
0 0 17.921.488 17.921.488 17.921.488
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.190 -1.313 -34.503 -34.503
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 1.174.392 -189.963 43.833 15.739.547 48.002.637 17.921.488 142.691.934 142.691.934


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-304.872.933 2.890.264
Dönem Karı (Zararı)
17.921.488 10.672.923
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-312.400.560 -15.477.269
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 72.190 115.263
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-626.133 -475.985
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
71.940 -13.223
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-698.073 -462.762
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.302.826 -2.638.328
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.302.826 -2.638.328
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-311.172.935 -12.773.510
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-311.172.935 -12.773.510
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.121.380 -1.544.226
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-1.121.380 -1.544.226
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 4.750.524 1.839.517
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.157.010 8.024.413
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.738.899 -1.221.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.738.899 -1.221.637
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-261.030 36.706
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-261.030 36.706
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.839.653 10.549.671
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.839.653 10.549.671
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.317.428 -1.340.327
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.317.428 -1.340.327
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-304.636.082 3.220.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 0 -161.198
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -236.851 -168.605
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
308.090.000 16.087.053
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
318.410.000 19.902.703
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-10.320.000 -3.753.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -62.650
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 -53.451
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 0 -9.199
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.023.465 2.495.091
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
0 0
Alınan Faiz
4.023.465 2.495.091
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.240.532 21.472.408
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.240.532 21.472.408
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 96.398.317 75.190.881
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 103.638.849 96.663.289


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 104.044.524 98.224.905
Finansal Yatırımlar
47.576.657 44.493.722
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
47.576.657 44.493.722
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
4 47.576.657 44.493.722
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
5 22.544.932 16.806.033
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 45.154 21.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 22.499.778 16.784.754
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
952 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 952
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
517.702 345.583
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 517.702 345.583
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
174.684.767 159.870.243
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
174.684.767 159.870.243
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 189.509 189.509
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Finansal Yatırımlar
4 189.509 189.509
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
2.903.127 2.823.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.903.127 2.823.465
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 11.034.605 9.914.538
Maddi Duran Varlıklar
424.014 471.604
Taşıtlar
10 0 0
Mobilya ve Demirbaşlar
10 374.056 412.896
Diğer Maddi Duran Varlıklar
10 49.958 58.708
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
139.746 164.346
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 139.746 164.346
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 1.066.687 1.081.709
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.757.688 14.645.171
TOPLAM VARLIKLAR
190.442.455 174.515.414
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
5 36.698.136 40.238.063
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 1.132.400 2.853.126
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 35.565.736 37.384.937
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
2.032.791 1.410.963
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 2.032.791 1.410.963
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 4.490.354 2.939.256
Kısa Vadeli Karşılıklar
835.201 703.651
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 835.201 703.651
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.512.614 3.342.237
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 2.512.614 3.342.237
ARA TOPLAM
46.569.096 48.634.170
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.569.096 48.634.170
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.181.425 1.076.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.181.425 1.076.295
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.181.425 1.076.295
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
47.750.521 49.710.465
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
142.691.934 124.804.949
Ödenmiş Sermaye
15 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 1.174.392 1.174.392
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -146.130 -111.627
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-189.963 -156.773
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-189.963 -156.773
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
43.833 45.146
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.739.547 15.739.547
Yasal Yedekler
15 15.739.547 15.739.547
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 48.002.637 4.231.990
Net Dönem Karı veya Zararı
17.921.488 43.770.647
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
142.691.934 124.804.949
TOPLAM KAYNAKLAR
190.442.455 174.515.414


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 241.629.365 244.629.075
Satışların Maliyeti
16 -221.562.251 -231.043.260
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.067.114 13.585.815
BRÜT KAR (ZARAR)
20.067.114 13.585.815
Genel Yönetim Giderleri
17 -4.518.814 -4.867.410
Pazarlama Giderleri
17 -1.943.906 -1.084.845
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 4.692.893 1.063.817
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -770.120 -224.254
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.527.167 8.473.123
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 1.121.380 1.544.226
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.648.547 10.017.349
Finansman Gelirleri
19 4.588.465 2.532.825
Finansman Giderleri
19 -565.000 -37.734
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.672.012 12.512.440
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.750.524 -1.839.517
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -4.727.205 -1.990.221
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -23.319 150.704
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.921.488 10.672.923
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.921.488 10.672.923
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
17.921.488 10.672.923
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 21 0,02987000 0,01779000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-34.503 439.071
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -41.487 497.924
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.313 40.732
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -1.313 40.732
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.297 -99.585
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 8.297 -99.585
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-34.503 439.071
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.886.985 11.111.994
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
17.886.985 11.111.994http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683930


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.916 Değişim: 0,32% Hacim : 18.993 Mio.TL Son veri saati : 14:33
Düşük 1.899 06.12.2021 Yüksek 1.925
Açılış: 1.917
13,7761 Değişim: 0,42%
Düşük 13,6673 06.12.2021 Yüksek 13,8712
Açılış: 13,7186
15,5673 Değişim: 0,20%
Düşük 15,4431 06.12.2021 Yüksek 15,6685
Açılış: 15,5362
789,08 Değişim: 0,32%
Düşük 783,18 06.12.2021 Yüksek 795,99
Açılış: 786,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.