KAP ***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2022 - 18:13
KAP ***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.520.215.000 658.135.984 3.012 23.070.823 5.585.646 505.783.485 377.763.665 5.090.557.615 5.090.557.615
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhas 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.520.215.000 658.135.984 18.895 37.164.713 5.585.646 883.547.150 6.349.424 5.111.016.812 5.111.016.812
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.693.620.000 1.335.832.350 556.850 12.623 133.214.235 890.359.872 -1.227.076 1.320.242.261 8.372.611.115 8.372.611.115
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Ha 0
Transferler
1.320.242.261 -1.320.242.261 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25.375.901 0 120.712.241 146.088.142 146.088.142
Dönem Karı (Zararı)
0 120.712.241 120.712.241 120.712.241
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
25.375.901 0 0 25.375.901 25.375.901
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
11 394.395.224 399.496.207
Diğer Duran Varlıklar
11 313.594.879 279.388.582
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
11 313.594.879 279.388.582
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.468.851.232 7.954.550.503
TOPLAM VARLIKLAR
8.845.304.671 8.643.897.092
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 63.819 40.314
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3,9 63.819 40.314
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 1.132.234 930.970
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 1.132.234 930.970
Ticari Borçlar
5 269.038.212 213.644.012
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,5 299.406 104.801
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 268.738.806 213.539.211
Diğer Borçlar
5 2.704.271 1.249.755
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3,5 1.915.135 66.051
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 789.136 1.183.704
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 2.102.488 8.218.638
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3,5 427.508 4.501.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 1.674.980 3.717.409
Kısa Vadeli Karşılıklar
8 49.141 49.141
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 49.141 49.141
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 45.474.217 41.637.157
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 45.474.217 41.637.157
ARA TOPLAM
320.564.382 265.769.987
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
320.564.382 265.769.987
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.986.613 2.590.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.986.613 2.590.400
Diğer Borçlar
5 1.183.704 1.183.704
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 1.183.704 1.183.704
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 1.750.120 1.621.291
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 1.750.120 1.621.291
Uzun Vadeli Karşılıklar
8 120.595 120.595
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 120.595 120.595
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.041.032 5.515.990
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
326.605.414 271.285.977
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.518.699.257 8.372.611.115
Ödenmiş Sermaye
4.693.620.000 4.693.620.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.335.832.350 1.335.832.350
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
569.473 569.473
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
569.473 569.473
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
556.850 556.850
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.623 12.623
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
158.590.136 133.214.235
Yabancı Para Çevrim Farkları
158.590.136 133.214.235
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
890.359.872 890.359.872
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.319.015.185 -1.227.076
Net Dönem Karı veya Zararı
120.712.241 1.320.242.261
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.518.699.257 8.372.611.115
TOPLAM KAYNAKLAR
8.845.304.671 8.643.897.092


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 192.053.632 33.914.288
Satışların Maliyeti
14 -95.272.339 -15.027.653
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
96.781.293 18.886.635
BRÜT KAR (ZARAR)
96.781.293 18.886.635
Genel Yönetim Giderleri
15 -12.962.172 -7.558.084
Pazarlama Giderleri
15 -11.108 -1.800.371
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 1.613.804 1.115.215
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -1.987.009 -1.127.498
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
83.434.808 9.515.897
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 -394.738
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
83.434.808 9.121.159
Finansman Gelirleri
17 37.484.184 782.841
Finansman Giderleri
17 -206.751 -3.571.308
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
120.712.241 6.332.692
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 16.732
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 16.732
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
120.712.241 6.349.424
DÖNEM KARI (ZARARI)
120.712.241 6.349.424
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
120.712.241 6.349.424
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 18 0,02570000 0,00180000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 15.883
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 15.883
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
25.375.901 14.093.890
Yabancı Para Çevrim Farkları
25.375.901 14.093.890
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.375.901 14.109.773
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
146.088.142 20.459.197
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
146.088.142 20.459.197http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027894


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,5781 Değişim: -0,66%
Düşük 32,5694 18.06.2024 Yüksek 32,8644
Açılış: 32,793
34,9760 Değişim: -0,76%
Düşük 34,9188 18.06.2024 Yüksek 35,4163
Açılış: 35,2435
2.437,84 Değişim: -0,30%
Düşük 2.421,05 18.06.2024 Yüksek 2.454,39
Açılış: 2.445,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.