" />

KAP ***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

04.02.2022 - 18:42
KAP ***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
884.774.226 -507.010.561 -377.763.665 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
556.850 9.611 110.143.412 1.320.242.261 1.430.952.134 1.430.952.134
Dönem Karı (Zararı)
0 0 1.320.242.261 1.320.242.261 1.320.242.261
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
556.850 9.611 110.143.412 110.709.873 110.709.873
Sermaye Arttırımı
13 1.173.405.000 1.173.405.000 1.173.405.000
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
677.696.366 677.696.366 677.696.366
Dönem Sonu Bakiyeler
4.693.620.000 1.335.832.350 556.850 12.623 133.214.235 890.359.872 1.320.242.261 8.372.611.115 8.372.611.115


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
180.854.726 101.635.332
Dönem Karı (Zararı)
1.320.242.261 377.763.665
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.320.242.261 377.763.665
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.262.399.129 -310.284.931
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
930.862 168.862
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-774.975 3.729.975
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -774.975 3.729.975
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-10.076.677 2.585.500
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
57.211 33.296
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-10.133.888 2.552.204
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-128.468.225 -2.045.365
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -132.703.944 -4.686.779
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 4.235.719 2.641.414
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-78.211.130 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6,16 -1.047.160.654 -312.823.076
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6,16 -1.047.160.654 -312.823.076
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-410.957 -310.120
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-410.957 -310.120
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 1.772.627 293.995
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.884.702
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.884.702
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.479.752 29.676.593
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.381.755 -2.356.900
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-439.227 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.942.528 -2.356.900
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
471.545 -2.669.029
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -2.232.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
471.545 -436.766
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
65.270.135 8.616.331
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-13.796.039 47.628.286
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
152.160.654 45.469.121
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
35.222 49.216
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
152.125.432 45.419.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 49.543
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.419.690 13.684
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.419.690 13.684
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-27.004.626 -18.295.373
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-179.779.976 -48.779.070
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-185.055.260 -68.678.089
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5.275.284 19.899.019
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
51.363.380 97.155.327
Alınan Faiz
129.491.346 4.574.093
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -94.088
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.237.633.973 -668.760.055
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
12 0 -6.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.546 5.706.339
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-281.318 -84.772
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 32.373.729
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.237.388.201 -700.755.351
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.628.817.767 470.227.069
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.851.101.366 832.071.484
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
201.250.000 209.587.329
Kredilerden Nakit Girişleri
9 201.250.000 208.000.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 1.587.329
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -401.282.219 -557.591.398
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-401.250.000 -556.065.000
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-32.219 -1.526.398
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -1.489.500 0
Ödenen Faiz
-20.761.880 -13.840.346
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
572.038.520 -96.897.654
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.596.729 -981.548
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
573.635.249 -97.879.202
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30.370.957 128.250.159
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 604.006.206 30.370.957


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 607.345.344 30.497.497
Ticari Alacaklar
5 4.299.428 2.356.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 4.299.428 2.356.900
Diğer Alacaklar
5 106.047 582.592
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 106.047 582.592
Stoklar
10 46.008.708 91.339.193
Peşin Ödenmiş Giderler
11 4.875.100 1.908.667
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 4.875.100 1.908.667
Diğer Dönen Varlıklar
11 26.711.962 11.729.256
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 26.711.962 11.729.256
ARA TOPLAM
689.346.589 138.414.105
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
689.346.589 138.414.105
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
5 648.227 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,5 648.227 0
Diğer Alacaklar
5 5.000 2.232.263
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3,5 0 2.232.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 5.000 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 119.621.524 115.371.102
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 7.144.690.456 4.681.482.102
Maddi Duran Varlıklar
7 6.789.320 669.750
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 3.678.780 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
232.407 46.817
Peşin Ödenmiş Giderler
11 399.496.207 385.548.733
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 399.496.207 385.548.733
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 0 1.772.627
Diğer Duran Varlıklar
11 279.388.582 110.365.854
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
11 279.388.582 110.365.854
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.954.550.503 5.297.489.248
TOPLAM VARLIKLAR
8.643.897.092 5.435.903.353
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 40.314 201.480.849
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3,9 40.314 201.480.849
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 930.970 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 930.970 0
Ticari Borçlar
5 213.644.012 61.483.358
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,5 104.801 69.579
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 213.539.211 61.413.779
Diğer Borçlar
3,5 1.249.755 13.684
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3,5 66.051 13.684
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 1.183.704 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3,5 8.218.638 29.651.955
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3,5 4.501.229 24.809.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 3.717.409 4.842.914
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 171.201
Kısa Vadeli Karşılıklar
8 49.141 10.233.590
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 49.141 99.702
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 0 10.133.888
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 41.637.157 36.140.111
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 41.637.157 36.140.111
ARA TOPLAM
265.769.987 339.174.748
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
265.769.987 339.174.748
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.590.400 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.590.400 0
Diğer Borçlar
5 1.183.704 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 1.183.704 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 1.621.291 6.097.995
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 0 6.097.995
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 1.621.291 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
8 120.595 72.995
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 120.595 72.995
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.515.990 6.170.990
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
271.285.977 345.345.738
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.372.611.115 5.090.557.615
Ödenmiş Sermaye
13 4.693.620.000 3.520.215.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 1.335.832.350 658.135.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 569.473 3.012
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 569.473 3.012
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
556.850 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.623 3.012
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
133.214.235 23.070.823
Yabancı Para Çevrim Farkları
133.214.235 23.070.823
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
890.359.872 5.585.646
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.227.076 505.783.485
Net Dönem Karı veya Zararı
1.320.242.261 377.763.665
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.372.611.115 5.090.557.615
TOPLAM KAYNAKLAR
8.643.897.092 5.435.903.353


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 186.801.145 144.637.286
Satışların Maliyeti
14 -95.440.325 -80.026.865
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
91.360.820 64.610.421
BRÜT KAR (ZARAR)
91.360.820 64.610.421
Genel Yönetim Giderleri
15 -38.160.645 -18.261.850
Pazarlama Giderleri
15 -7.017.052 -2.398.537
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 1.067.567.601 320.547.373
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -1.160.398 -10.660.560
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.112.590.326 353.836.847
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 1.884.702
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
410.957 310.120
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.113.001.283 356.031.669
Finansman Gelirleri
17 215.981.530 25.121.551
Finansman Giderleri
17 -6.967.925 -3.113.551
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.322.014.888 378.039.669
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
18 -1.772.627 -276.004
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -153.210
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -1.772.627 -122.794
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.320.242.261 377.763.665
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.320.242.261 377.763.665
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.320.242.261 377.763.665
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 19 0,30790000 0,15960000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
566.461 21.043
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 556.850 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.611 21.043
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
110.143.412 23.176.612
Yabancı Para Çevrim Farkları
110.143.412 23.176.612
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
110.709.873 23.197.655
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.430.952.134 400.961.320
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.430.952.134 400.961.320http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999611


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.