KAP ***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

05.08.2021 - 18:50
KAP ***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.300.000.000 0 0 869.288 -18.031 -105.789 4.403.076 379.083.646 126.638.387 1.810.870.577 1.810.870.577
Transferler
0 0 0 0 1.163.834 125.474.553 -126.638.387 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 21.043 30.278 0 0 33.245.674 33.296.995 33.296.995
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 33.245.674 33.245.674 33.245.674
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21.043 30.278 51.321 51.321
Sermaye Avansı
0 1.000.000.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
1.300.000.000 1.000.000.000 869.288 3.012 -75.511 5.566.910 504.558.199 33.245.674 2.844.167.572 2.844.167.572
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.520.215.000 0 658.135.984 0 3.012 -154.845 5.566.910 505.427.487 378.990.742 5.068.184.290 5.068.184.290
Transferler
0 0 0 0 0 0 884.418.229 -505.427.487 -378.990.742 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 4.940 154.845 0 0 71.547.362 71.707.147 71.707.147
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 71.547.362 71.547.362 71.547.362
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 4.940 154.845 0 0 0 159.785 159.785
Sermaye Arttırımı
1.173.405.000
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
677.696.366 1.173.405.000 1.173.405.000
Dönem Sonu Bakiyeler
4.693.620.000 0 1.335.832.350 0 7.952 0 889.985.139 0 71.547.362 6.990.992.803 6.990.992.803


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği mayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.426.410 -174.196.453
Dönem Karı (Zararı)
71.547.362 33.245.674
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-42.171.954 15.280.390
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
424.866 73.403
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-5.722.290 59.675
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23.516 59.675
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-5.745.806 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16 -36.201.855 12.211.706
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -40.175.151 -1.628.640
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 3.973.296 13.840.346
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.583.385 2.935.606
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.583.385 2.935.606
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
910.710 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-21.982.233 -224.121.793
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-460.447 -51.039
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.160 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-446.287 -51.039
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-766.363 -1.977.815
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-810.536 -1.977.815
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
44.173 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
30.537.820 -63.063.573
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-23.004.020 52.741.062
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
48.991.503 -15.882.106
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.974 70.146
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
48.996.477 -15.952.252
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -42.240
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
332.036 8.331
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
332.036 8.331
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-11.148.700 -9.435.909
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-66.464.062 -186.418.504
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-55.307.411 -29.659.850
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-11.156.651 -156.758.654
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.393.175 -175.595.729
Alınan Faiz
32.033.235 1.399.276
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-396.360.439 -352.862.335
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-2.750.000 -151.351.050
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-63.732 -5.509
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-393.546.707 -201.505.776
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.629.361.024 449.400.555
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.851.101.366 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 1.000.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
205.940.147 6.682
Kredilerden Nakit Girişleri
9 201.250.000 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
4.690.147 6.682
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-406.673.835 -548.076.602
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -401.250.000 -548.076.602
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-5.423.835 0
Ödenen Faiz
-21.006.654 -2.529.525
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.272.426.995 -77.658.233
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 30.278
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.272.426.995 -77.627.955
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.174.877 126.531.097
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.300.601.872 48.903.142


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3,4 1.308.870.328 28.301.417
Ticari Alacaklar
5 460.447 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,5 14.160 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 446.287 0
Diğer Alacaklar
101.165 145.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
101.165 145.338
Stoklar
10 60.801.373 91.339.193
Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.136.236 1.864.638
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.136.236 1.864.638
Diğer Dönen Varlıklar
11 29.873.160 11.057.443
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 29.873.160 11.057.443
ARA TOPLAM
1.403.242.709 132.708.029
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.403.242.709 132.708.029
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
142.422.534 139.672.534
Diğer Alacaklar
3 3.042.799 2.232.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3 3.042.799 2.232.263
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 116.954.487 115.371.102
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 4.871.982.104 4.519.766.925
Maddi Duran Varlıklar
6.242.898 612.922
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 4.129.243 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13.936 22.109
Peşin Ödenmiş Giderler
11 412.269.355 385.548.733
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 412.269.355 385.548.733
Ertelenmiş Vergi Varlığı
695.511 1.606.221
Diğer Duran Varlıklar
11 146.889.040 110.365.852
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
11 146.889.040 110.365.852
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.704.641.907 5.275.198.661
TOPLAM VARLIKLAR
7.107.884.616 5.407.906.690
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 13.138 201.477.442
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3,9 13.138 201.477.442
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 1.000.523 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 1.000.523 0
Ticari Borçlar
5 62.012.993 59.505.659
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,5 64.605 69.579
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 61.948.388 59.436.080
Diğer Borçlar
3 345.720 13.684
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 345.720 13.684
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 21.271.783 28.345.753
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 16.380.771 24.809.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.891.012 3.536.712
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.432.137 10.233.590
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 44.055 99.702
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 4.388.082 10.133.888
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 22.894.005 33.975.284
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 22.894.005 33.975.284
ARA TOPLAM
111.970.299 333.551.412
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
111.970.299 333.551.412
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.826.405 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.826.405 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 2.023.263 6.097.993
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 2.023.263 6.097.993
Uzun Vadeli Karşılıklar
8 71.846 72.995
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 71.846 72.995
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.921.514 6.170.988
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
116.891.813 339.722.400
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.990.992.803 5.068.184.290
Ödenmiş Sermaye
13 4.693.620.000 3.520.215.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.335.832.350 658.135.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.952 3.012
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.952 3.012
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.952 3.012
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 -154.845
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 -154.845
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
889.985.139 5.566.910
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
0 505.427.487
Net Dönem Karı veya Zararı
71.547.362 378.990.742
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.990.992.803 5.068.184.290
TOPLAM KAYNAKLAR
7.107.884.616 5.407.906.690


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 74.702.070 23.164.264
Satışların Maliyeti
14 -32.812.915 -574.722
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
41.889.155 22.589.542
BRÜT KAR (ZARAR)
41.889.155 22.589.542
Genel Yönetim Giderleri
15 -13.089.907 -5.206.929
Pazarlama Giderleri
15 -1.976.314 -36.863
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.180.199 5.841
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.003.133 17.351.591
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
1.583.385 -2.935.606
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35.586.518 14.415.985
Finansman Gelirleri
16 40.941.953 21.735.030
Finansman Giderleri
16 -4.070.399 -2.905.341
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
72.458.072 33.245.674
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-910.710 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-910.710 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
71.547.362 33.245.674
DÖNEM KARI (ZARARI)
71.547.362 33.245.674
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
71.547.362 33.245.674
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 17 0,02550000 0,02560000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.940 30.278
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.940 30.278
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
154.845 21.043
Yabancı Para Çevrim Farkları
154.845 21.043
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
159.785 51.321
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
71.707.147 33.296.995
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
71.707.147 33.296.995http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955129


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: 0,51% Hacim : 12.551 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.381 27.09.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,8182 Değişim: -0,54%
Düşük 8,8073 27.09.2021 Yüksek 8,8933
Açılış: 8,866
10,3332 Değişim: -0,96%
Düşük 10,3104 27.09.2021 Yüksek 10,4434
Açılış: 10,4335
496,78 Değişim: -0,46%
Düşük 495,28 27.09.2021 Yüksek 503,18
Açılış: 499,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.