KAP ***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

08.06.2021 - 19:05
KAP ***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.300.000.000 0 0 869.288 -18.031 -105.789 4.403.076 379.083.646 127.013.121 1.811.245.311 1.811.245.311
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 127.013.121 -127.013.121 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 14.573.705 14.573.705 14.573.705
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 14.573.705 14.573.705 14.573.705
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0 545.000.000 0 0 0 0 0 0 0 545.000.000 545.000.000
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.300.000.000 545.000.000 869.288 -18.031 -105.789 4.403.076 506.096.767 14.573.705 2.370.819.016 2.370.819.016
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.520.215.000 0 658.135.984 0 3.012 23.070.823 5.585.646 505.783.485 377.763.665 5.090.557.615 5.090.557.615
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 377.763.665 -377.763.665 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 15.883 14.093.890 0 0 6.349.424 6.349.424 6.349.424
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 6.349.424 6.349.424 6.349.424
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 15.883 14.093.890 0 0 0 14.109.773 14.109.773
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.520.215.000 0 658.135.984 0 18.895 37.164.713 5.585.646 883.547.150 6.349.424 5.111.016.812 5.111.016.812


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.119.828 -162.708.702
Dönem Karı (Zararı)
6.349.424 14.573.705
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.602.771 4.179.430
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
177.631 36.719
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
925.445 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
63.470 0
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
861.975 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16 3.128.098 1.205.530
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -350.540 -886.620
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 3.478.638 2.092.150
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
394.738 2.937.181
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
394.738 2.937.181
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-16.732 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.409 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-6.409 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-25.549.103 -182.360.409
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
517.948 -268.353
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-62.261 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
580.209 -268.353
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.359 -9.830
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-394.568 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
391.209 -9.830
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11.066.106 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-271.879 -6.973.563
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.032.684 -283.212
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
167.658 33.728
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
865.026 -316.940
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
432.653 138.446
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
432.653 138.446
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-5.951.432 -5.264.004
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.371.824 -169.699.893
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-18.017.249 -15.597.809
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-14.354.575 -154.102.084
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-14.596.908 -163.607.274
Alınan Faiz
477.080 898.572
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-130.063.066 -127.171.676
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -6.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.232 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-46.918 -3.897
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-130.036.380 -121.167.779
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
124.801.263 292.985.962
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 545.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 143.188.643 103.690
Kredilerden Nakit Girişleri
143.000.000 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
188.643 103.690
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -16.607.026 -250.025.578
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.000.000 -250.000.000
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-607.026 -25.578
Ödenen Faiz
-1.780.354 -2.092.150
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.381.631 3.105.584
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
94.892 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.286.739 3.105.584
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30.370.957 128.250.159
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.084.218 131.355.743


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3,4 11.084.218 30.497.497
Ticari Alacaklar
5 1.838.952 2.356.900
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,5 62.261 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.776.691 2.356.900
Diğer Alacaklar
191.383 582.592
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
191.383 582.592
Stoklar
10 80.273.087 91.339.193
Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.895.226 1.908.667
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.895.226 1.908.667
Diğer Dönen Varlıklar
10.316.712 11.729.256
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10.316.712 11.729.256
ARA TOPLAM
106.599.578 138.414.105
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
106.599.578 138.414.105
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3 2.626.831 2.232.263
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 2.626.831 2.232.263
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 114.976.364 115.371.102
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 4.783.137.660 4.681.482.102
Maddi Duran Varlıklar
681.328 669.750
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 4.354.474 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
40.857 46.817
Peşin Ödenmiş Giderler
11 389.862.592 385.548.733
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 389.862.592 385.548.733
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.797.587 1.772.627
Diğer Duran Varlıklar
11 129.853.562 110.365.854
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
11 129.853.562 110.365.854
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.427.331.255 5.297.489.248
TOPLAM VARLIKLAR
5.533.930.833 5.435.903.353
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 339.225.999 201.480.849
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3,9 339.225.999 201.480.849
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 1.297.682 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 1.297.682 0
Ticari Borçlar
5 16.031.873 61.483.358
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,5 237.237 69.579
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 15.794.636 61.413.779
Diğer Borçlar
3 446.337 13.684
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 446.337 13.684
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
27.775.255 29.651.955
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 23.386.018 24.809.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.389.237 4.842.914
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
251.828 171.201
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.044.626 10.233.590
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
48.763 99.702
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 10.995.863 10.133.888
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 21.775.573 36.140.111
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 21.775.573 36.140.111
ARA TOPLAM
417.849.173 339.174.748
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
417.849.173 339.174.748
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.940.728 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.940.728 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 2.023.263 6.097.995
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 2.023.263 6.097.995
Uzun Vadeli Karşılıklar
100.857 72.995
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
100.857 72.995
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.064.848 6.170.990
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
422.914.021 345.345.738
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.111.016.812 5.090.557.615
Ödenmiş Sermaye
13 3.520.215.000 3.520.215.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
658.135.984 658.135.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18.895 3.012
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18.895 3.012
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18.895 3.012
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
37.164.713 23.070.823
Yabancı Para Çevrim Farkları
37.164.713 23.070.823
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.585.646 5.585.646
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
883.547.150 505.783.485
Net Dönem Karı veya Zararı
6.349.424 377.763.665
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.111.016.812 5.090.557.615
TOPLAM KAYNAKLAR
5.533.930.833 5.435.903.353


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 33.914.288 11.849.930
Satışların Maliyeti
14 -14.532.228 -324.060
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.382.060 11.525.870
BRÜT KAR (ZARAR)
19.382.060 11.525.870
Genel Yönetim Giderleri
15 -8.053.509 -2.957.974
Pazarlama Giderleri
15 -1.800.371 -3.600
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.115.215 27.872
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.127.498 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.515.897 8.592.168
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-394.738 -2.937.181
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.121.159 5.654.987
Finansman Gelirleri
16 782.841 11.350.790
Finansman Giderleri
16 -3.571.308 -2.432.072
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.332.692 14.573.705
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
16.732 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16.732 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.349.424 14.573.705
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.349.424 14.573.705
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.349.424 14.573.705
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00180000 0,01120000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15.883 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.883 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
14.093.890 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
14.093.890 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.109.773 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.459.197 14.573.705
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.459.197 14.573.705http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941236


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8851 Değişim: -0,04%
Düşük 28,8627 04.12.2023 Yüksek 28,9268
Açılış: 28,896
31,4428 Değişim: -0,06%
Düşük 31,4002 04.12.2023 Yüksek 31,4865
Açılış: 31,4606
1.922,57 Değişim: -0,08%
Düşük 1.922,44 04.12.2023 Yüksek 1.926,31
Açılış: 1.924,11
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.