KAP ***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 15:55
KAP ***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 12.379.021 9.477.764 3.976.431 3.184.430
Satışların Maliyeti
16 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.379.021 9.477.764 3.976.431 3.184.430
BRÜT KAR (ZARAR)
12.379.021 9.477.764 3.976.431 3.184.430
Genel Yönetim Giderleri
18 -8.648.535 -5.249.869 -4.035.773 -1.946.415
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 92.384 56.677 31.804 20.277
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -9.075.865 -3.063.764 -2.735.224 -164.033
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.252.995 1.220.808 -2.762.762 1.094.259
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 1.896.016 2.578.632 504.067 1.486.993
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -527.222 -1.478.237 -21.284 -1.150.065
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.884.201 2.321.203 -2.279.979 1.431.187
Finansman Giderleri
21 -44.573 -62.423 -11.087 -18.819
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.928.774 2.258.780 -2.291.066 1.412.368
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
318.745 -91.627 165.518 -327.304
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -1.514.598 -1.175.013 -384.135 -348.833
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 1.833.343 1.083.386 549.653 21.529
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.610.029 2.167.153 -2.125.548 1.085.064
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.610.029 2.167.153 -2.125.548 1.085.064
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.610.029 2.167.153 -2.125.548 1.085.064
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.855.256 5.555.344
Dönem Karı (Zararı)
-3.610.029 2.167.153
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.231.307 3.562.376
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 373.096 345.071
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.071.892 3.058.068
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
60.491 5.187
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 60.491 5.187
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
44.573 62.423
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 44.573 62.423
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -318.745 91.627
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
457.972 1.027.278
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 786.515 3.183.387
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 213.192 -920.484
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -4.366 1.478
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -65.330 -133.118
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 86.974 27.639
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -718.875 -1.140.054
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 159.862 8.430
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.079.250 6.756.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -15.926 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -1.208.068 -1.201.463
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-253.478 -598.462
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10,11 16.752 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10,11 -270.230 -598.462
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.885.996 -1.476.314
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -353.188 -237.771
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 0 -117.930
Ödenen Temettüler
15 -2.488.235 -1.572.193
Ödenen Faiz
-44.573 -48.420
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.715.782 3.480.568
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.715.782 3.480.568
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.012.576 79.664
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.728.358 3.560.232


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.728.358 4.012.576
Finansal Yatırımlar
8.411.366 9.197.881
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
8.411.366 9.197.881
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
5 8.411.366 9.197.881
Ticari Alacaklar
36.702.031 45.987.115
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-6 36.702.031 45.987.115
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
4.366 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.366 0
Peşin Ödenmiş Giderler
256.261 190.931
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 256.261 190.931
ARA TOPLAM
51.102.382 59.388.503
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
51.102.382 59.388.503
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 1.420.239 1.591.886
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 68.090 16.061
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.488.329 1.607.947
TOPLAM VARLIKLAR
52.590.711 60.996.450
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
21.167 14.336
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
21.167 14.336
Banka Kredileri
12 21.167 14.336
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 223.611 447.614
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
223.611 447.614
Banka Kredileri
12 223.611 447.614
Ticari Borçlar
183.378 96.404
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 183.378 96.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 517.949 1.236.824
Diğer Borçlar
216.803 56.941
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 216.803 56.941
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 368.182 61.652
Kısa Vadeli Karşılıklar
167.055 134.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 167.055 134.259
ARA TOPLAM
1.698.145 2.048.030
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.698.145 2.048.030
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 136.016
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 136.016
Banka Kredileri
12 0 136.016
Uzun Vadeli Karşılıklar
126.037 96.844
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 126.037 96.844
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 6.987.090 8.823.918
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.113.127 9.056.778
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.811.272 11.104.808
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
43.779.439 49.891.642
Ödenmiş Sermaye
15 6.000.000 3.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-27.376 -13.437
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27.376 -13.437
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -27.376 -13.437
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
905.335 771.512
Yasal Yedekler
15 905.335 771.512
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
40.511.509 24.211.735
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.610.029 21.921.832
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
43.779.439 49.891.642
TOPLAM KAYNAKLAR
52.590.711 60.996.450


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 1.844 629.292 17.262.793 8.663.355 29.557.284 29.557.284
Transferler
142.220 8.521.135 -8.663.355 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.692 2.167.153 2.162.461 2.162.461
Kar Payları
-1.572.193 -1.572.193 -1.572.193
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 -2.848 771.512 24.211.735 2.167.153 30.147.552 30.147.552
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 -13.437 771.512 24.211.735 21.921.832 49.891.642 49.891.642
Transferler
133.823 21.788.009 -21.921.832 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.939 -3.610.029 -3.623.968 -3.623.968
Sermaye Arttırımı
3.000.000 -3.000.000
Kar Payları
-2.488.235 -2.488.235 -2.488.235
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 -27.376 905.335 40.511.509 -3.610.029 43.779.439 43.779.439


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.610.029 2.167.153 -2.125.548 1.085.064
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-13.939 -4.692 -20.756 -7.418
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -17.424 -5.865 -25.945 -9.273
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.485 1.173 5.189 1.855
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 3.485 1.173 5.189 1.855
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.939 -4.692 -20.756 -7.418
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.623.968 2.162.461 -2.146.304 1.077.646
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-3.623.968 2.162.461 -2.146.304 1.077.646http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973418


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.312 Değişim: 0,00% Hacim : 147.610 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.246 21.02.2024 Yüksek 9.397
Açılış: 9.393
31,0159 Değişim: 0,04%
Düşük 30,9175 22.02.2024 Yüksek 31,0398
Açılış: 31,0045
33,6844 Değişim: 0,33%
Düşük 33,5115 22.02.2024 Yüksek 33,7238
Açılış: 33,5723
2.024,51 Değişim: 0,31%
Düşük 2.014,22 22.02.2024 Yüksek 2.025,06
Açılış: 2.018,17
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.