" />

KAP ***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2021 - 19:16
KAP ***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 8.402.590 6.293.334 4.524.913 2.844.908
Satışların Maliyeti
16 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.402.590 6.293.334 4.524.913 2.844.908
BRÜT KAR (ZARAR)
8.402.590 6.293.334 4.524.913 2.844.908
Genel Yönetim Giderleri
18 -4.612.762 -3.303.454 -2.372.326 -1.562.737
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 60.580 36.400 28.967 18.204
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -6.340.641 -2.899.731 -3.234.335 -1.575.792
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.490.233 126.549 -1.052.781 -275.417
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 1.391.949 1.091.639 818.715 582.588
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -505.938 -328.172 -235.535 -165.605
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.604.222 890.016 -469.601 141.566
Finansman Giderleri
21 -33.486 -43.604 -14.830 -26.453
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.637.708 846.412 -484.431 115.113
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
153.227 235.677 -57.094 -32.936
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -1.130.463 -826.180 -703.518 -355.510
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 1.283.690 1.061.857 646.424 322.574
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.484.481 1.082.089 -541.525 82.177
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.484.481 1.082.089 -541.525 82.177
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.484.481 1.082.089 -541.525 82.177
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.621.985 1.847.340
Dönem Karı (Zararı)
-1.484.481 1.082.089
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.523.873 2.942.396
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 242.887 230.589
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.337.014 2.894.571
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
63.713 9.309
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 63.713 9.309
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33.486 43.604
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 33.486 43.604
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -153.227 -235.677
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-970.153 -1.331.192
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -761.755 126.574
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 708.683 -243.454
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -4.366 106
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -41.898 -125.912
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 92.221 63.032
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -1.008.498 -1.150.613
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 45.460 -925
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.069.239 2.693.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -15.926 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -431.328 -845.953
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-223.966 -212.557
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10,11 16.752 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10,11 -240.718 -212.557
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.773.036 -1.701.631
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 150.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -251.315 -158.286
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 0 -88.530
Ödenen Temettüler
15 -1.488.235 -1.572.193
Ödenen Faiz
-33.486 -32.622
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.624.983 -66.848
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.624.983 -66.848
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.012.576 79.664
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.637.559 12.816


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.637.559 4.012.576
Finansal Yatırımlar
9.959.636 9.197.881
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.959.636 9.197.881
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
5 9.959.636 9.197.881
Ticari Alacaklar
38.941.418 45.987.115
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 6 38.941.418 45.987.115
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
Diğer Alacaklar
4.366 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.366 0
Peşin Ödenmiş Giderler
232.829 190.931
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 232.829 190.931
ARA TOPLAM
54.775.808 59.388.503
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
54.775.808 59.388.503
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 1.512.943 1.591.886
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 76.083 16.061
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.589.026 1.607.947
TOPLAM VARLIKLAR
56.364.834 60.996.450
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.596 14.336
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.596 14.336
Banka Kredileri
12 6.596 14.336
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 297.222 447.614
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
297.222 447.614
Banka Kredileri
12 297.222 447.614
Ticari Borçlar
188.625 96.404
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 188.625 96.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 228.326 1.236.824
Diğer Borçlar
102.401 56.941
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 102.401 56.941
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 760.787 61.652
Kısa Vadeli Karşılıklar
161.064 134.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 161.064 134.259
ARA TOPLAM
1.745.021 2.048.030
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.745.021 2.048.030
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
42.833 136.016
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
42.833 136.016
Banka Kredileri
12 42.833 136.016
Uzun Vadeli Karşılıklar
109.305 96.844
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 109.305 96.844
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 7.541.932 8.823.918
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.694.070 9.056.778
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.439.091 11.104.808
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
46.925.743 49.891.642
Ödenmiş Sermaye
15 3.000.000 3.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.620 -13.437
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.620 -13.437
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -6.620 -13.437
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
895.400 771.512
Yasal Yedekler
15 895.400 771.512
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
44.521.444 24.211.735
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.484.481 21.921.832
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
46.925.743 49.891.642
TOPLAM KAYNAKLAR
56.364.834 60.996.450


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 1.844 629.292 17.262.793 8.663.355 29.557.284 29.557.284
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
142.220 8.521.135 -8.663.355 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.726 1.082.089 1.084.815 1.084.815
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-1.572.193 -1.572.193 -1.572.193
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 4.570 771.512 24.211.735 1.082.089 29.069.906 29.069.906
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 -13.437 771.512 24.211.735 21.921.832 49.891.642 49.891.642
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
123.888 21.797.944 -21.921.832 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.817 -1.484.481 -1.477.664 -1.477.664
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
-1.488.235 -1.488.235 -1.488.235
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 -6.620 895.400 44.521.444 -1.484.481 46.925.743 46.925.743


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.484.481 1.082.089 -541.525 82.177
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.817 2.726 6.349 -718
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 8.521 3.408 7.936 -897
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.704 -682 -1.587 179
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -1.704 -682 -1.587 179
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.817 2.726 6.349 -718
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.477.664 1.084.815 -535.176 81.459
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.477.664 1.084.815 -535.176 81.459http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958115


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.