KAP ***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.01.2021 - 00:00
KAP ***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 34.235.686 14.468.291
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
34.235.686 14.468.291
BRÜT KAR (ZARAR)
34.235.686 14.468.291
Genel Yönetim Giderleri
19 -8.423.238 -5.929.050
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 80.865 64.415
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -13.265 -39.474
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.880.048 8.564.182
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 3.157.685 2.690.975
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -1.985.690 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
27.052.043 11.255.157
Finansman Giderleri
21 -87.133 -113.520
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
26.964.910 11.141.637
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.043.078 -2.478.282
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -1.244.289 -1.662.785
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -3.798.789 -815.497
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.921.832 8.663.355
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.921.832 8.663.355
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21.921.832 8.663.355
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına KazançSürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 24 7,30730000 2,88780000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.390.415 2.028.207
Dönem Karı (Zararı)
21.921.832 8.663.355
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.706.669 2.858.622
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 10 11 478.914 251.633
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
97.544 93.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 97.544 93.349
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22 87.133 113.520
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 5.043.078 2.478.282
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 0 -78.162
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.680.166 -8.172.928
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 3.035.857 -5.341.124
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -22.576.103 -3.808.593
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.478 -1.154
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -114.286 -7.195
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 29.330 -95.836
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -60.198 1.082.220
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.756 -1.246
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.948.335 3.349.049
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -1.557.920 -1.320.842
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-804.852 -448.290
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 488.051
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 10 -804.852 -936.341
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.652.651 -1.926.062
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 500.000 222.466
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -360.977 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -147.330 25.581
Ödenen Temettüler
16 -1.572.193 -2.060.589
Ödenen Faiz
-72.151 -113.520
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.932.912 -346.145
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.932.912 -346.145
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 79.664 425.809
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.012.576 79.664


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.012.576 79.664
Finansal Yatırımlar
5 9.197.881 12.233.738
Ticari Alacaklar
45.987.115 23.411.012
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 6 45.987.115 23.165.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 245.088
Diğer Alacaklar
0 1.478
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 1.478
Peşin Ödenmiş Giderler
8 190.931 76.645
ARA TOPLAM
59.388.503 35.802.537
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
59.388.503 35.802.537
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 1.591.886 1.159.983
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 0 104.718
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 16.061 17.308
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.607.947 1.282.009
TOPLAM VARLIKLAR
60.996.450 37.084.546
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.336 142.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.336 142.684
Banka Kredileri
12 14.336 10.336
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 0 132.348
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
447.614 289.109
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
447.614 289.109
Banka Kredileri
12 447.614 289.109
Ticari Borçlar
96.404 67.074
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 96.404 67.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.236.824 1.297.022
Diğer Borçlar
56.941 53.185
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 56.941 53.185
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 61.652 375.283
Kısa Vadeli Karşılıklar
134.259 54.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 134.259 54.824
ARA TOPLAM
2.048.030 2.279.181
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.048.030 2.279.181
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
136.016 159.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
136.016 159.498
Banka Kredileri
12 136.016 159.498
Uzun Vadeli Karşılıklar
96.844 59.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 96.844 59.634
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 8.823.918 5.028.949
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.056.778 5.248.081
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.104.808 7.527.262
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
49.891.642 29.557.284
Ödenmiş Sermaye
16 3.000.000 3.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.437 1.844
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.437 1.844
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -13.437 1.844
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 771.512 629.292
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24.211.735 17.262.793
Net Dönem Karı veya Zararı
21.921.832 8.663.355
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
49.891.642 29.557.284
TOPLAM KAYNAKLAR
60.996.450 37.084.546


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 -2.872 -2.872 318.198 2.569.836 17.064.640 22.949.802 0 22.949.802
Transferler
311.094 16.753.546 -17.064.640 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.716 4.716 8.663.355 8.668.071 0 8.668.071
Kar Payları
-2.060.589 -2.060.589 0 -2.060.589
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 1.844 1.844 629.292 17.262.793 8.663.355 29.557.284 0 29.557.284
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 1.844 1.844 629.292 17.262.793 8.663.355 29.557.284 0 29.557.284
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
142.220 8.521.135 -8.663.355 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.281 -15.281 21.921.832 21.906.551 0 21.906.551
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
-1.572.193 -1.572.193 0 -1.572.193
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 -13.437 -13.437 771.512 24.211.735 21.921.832 49.891.642 0 49.891.642


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
21.921.832 8.663.355
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-15.281 4.716
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -19.101 5.895
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.820 -1.179
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 3.820 -1.179
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.281 4.716
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.906.551 8.668.071
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21.906.551 8.668.071http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906578


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.403 Değişim: 1,79% Hacim : 7.193 Mio.TL Son veri saati : 12:12
Düşük 1.381 14.04.2021 Yüksek 1.404
Açılış: 1.381
8,0541 Değişim: -0,64%
Düşük 8,0295 14.04.2021 Yüksek 8,1332
Açılış: 8,1057
9,6412 Değişim: -0,58%
Düşük 9,6125 14.04.2021 Yüksek 9,7345
Açılış: 9,6971
452,97 Değişim: -0,43%
Düşük 452,11 14.04.2021 Yüksek 456,49
Açılış: 454,91
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.