KAP ***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.10.2020 - 16:21
KAP ***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 9.477.764 8.050.071 3.184.430 2.681.174
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.477.764 8.050.071 3.184.430 2.681.174
BRÜT KAR (ZARAR)
9.477.764 8.050.071 3.184.430 2.681.174
Genel Yönetim Giderleri
19 -5.249.869 -3.562.596 -1.946.415 -1.280.061
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 56.677 46.329 20.277 14.780
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -3.063.764 -2.524.947 -164.033 -802.761
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.220.808 2.008.857 1.094.259 613.132
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 2.578.632 1.337.051 1.486.993 380.905
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -1.478.237 0 -1.150.065 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.321.203 3.345.908 1.431.187 994.037
Finansman Giderleri
22 -62.423 -25.562 -18.819 13.872
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.258.780 3.320.346 1.412.368 1.007.909
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-91.627 -752.414 -327.304 -226.396
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -1.175.013 -1.287.502 -348.833 -393.184
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 1.083.386 535.088 21.529 166.788
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.167.153 2.567.932 1.085.064 781.513
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.167.153 2.567.932 1.085.064 781.513
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.167.153 2.567.932 1.085.064 781.513
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 24 0,72240000 0,85600000 0,36170000 0,26050000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.555.344 900.404
Dönem Karı (Zararı)
2.167.153 2.567.932
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.562.376 3.429.457
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 345.071 180.201
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
21 3.058.068 2.487.226
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14 5.187 34.072
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22 62.423 25.562
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 91.627 752.414
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 0 -50.018
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.027.278 -4.169.327
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 3.183.387 -3.765.118
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -920.484 -142.100
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.478 324
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -133.118 -2.379
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 27.639 -127.324
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -1.140.054 -123.498
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 8.430 -9.232
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.756.807 1.828.062
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -1.201.463 -927.658
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-598.462 -441.148
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-10-11 0 459.907
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10-11 -598.462 -901.055
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.476.314 -333.980
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
500.000 268.792
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -237.771 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -117.930 12.790
Ödenen Temettüler
16 -1.572.193 -590.000
Ödenen Faiz
12 -48.420 -25.562
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.480.568 125.276
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.480.568 125.276
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 79.664 425.809
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.560.232 551.085


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.560.232 79.664
Finansal Yatırımlar
5 9.050.351 12.233.738
Ticari Alacaklar
21.273.428 23.411.012
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-6 21.053.340 23.165.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 220.088 245.088
Diğer Alacaklar
7 0 1.478
Peşin Ödenmiş Giderler
8 209.763 76.645
ARA TOPLAM
34.093.774 35.802.537
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
34.093.774 35.802.537
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 1.503.962 1.159.983
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 18.271 104.718
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 13.167 17.308
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.535.400 1.282.009
TOPLAM VARLIKLAR
35.629.174 37.084.546
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
39.985 142.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
39.985 142.684
Banka Kredileri
12 11.564 10.336
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 28.421 132.348
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
517.501 289.109
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 517.501 289.109
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Ticari Borçlar
94.713 67.074
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 94.713 67.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 156.968 1.297.022
Diğer Borçlar
61.615 53.185
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 61.615 53.185
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 348.833 375.283
Kısa Vadeli Karşılıklar
42.915 54.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 42.915 54.824
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
1.262.530 2.279.181
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.262.530 2.279.181
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 192.107 159.498
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
192.107 159.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 82.595 59.634
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 3.944.390 5.028.949
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.219.092 5.248.081
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.481.622 7.527.262
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.147.552 29.557.284
Ödenmiş Sermaye
16 3.000.000 3.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.848 1.844
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.848 1.844
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -2.848 1.844
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 771.512 629.292
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24.211.735 17.262.793
Net Dönem Karı veya Zararı
2.167.153 8.663.355
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
30.147.552 29.557.284
TOPLAM KAYNAKLAR
35.629.174 37.084.546


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 -2.872 318.198 2.568.915 17.064.640 22.948.881 22.948.881
Transferler
147.696 16.916.944 -17.064.640 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.755 2.567.932 2.582.687 2.582.687
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
-590.000 -590.000 -590.000
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 11.883 465.894 18.895.859 2.567.932 24.941.568 24.941.568
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 1.844 629.292 17.262.793 8.663.355 29.557.284 29.557.284
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 142.220 8.521.135 -8.663.355 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.692 2.167.153 2.162.461 2.162.461
Dönem Karı (Zararı)
0
Kar Payları
-1.572.193 -1.572.193 -1.572.193
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 -2.848 771.512 24.211.735 2.167.153 30.147.552 30.147.552


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.167.153 2.567.932 1.085.064 781.513
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.692 14.755 -7.418 -1.491
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -5.865 18.444 -9.273 -1.863
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23 1.173 -3.689 1.855 372
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.692 14.755 -7.418 -1.491
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.162.461 2.582.687 1.077.646 780.022
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.162.461 2.582.687 1.077.646 780.022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884714


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.