KAP ***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2019 - 18:08
KAP ***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 8.050.071 3.515.039 2.681.174 1.241.048
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.050.071 3.515.039 2.681.174 1.241.048
BRÜT KAR (ZARAR)
8.050.071 3.515.039 2.681.174 1.241.048
Genel Yönetim Giderleri
16 -3.562.596 -2.080.910 -1.280.061 -715.456
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 46.329 31.881 14.780 14.016
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -2.524.947 -20.521 -802.761 -8.988
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.008.857 1.445.489 613.132 530.620
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 1.337.051 749.130 380.905 712.879
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.345.908 2.194.619 994.037 1.243.499
Finansman Gelirleri
20 0 454.757 0 143.404
Finansman Giderleri
20 -25.562 -65.871 13.872 -39.981
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.320.346 2.583.505 1.007.909 1.346.922
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-752.414 -572.908 -226.396 -298.365
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -1.287.502 -582.822 -393.184 -306.045
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 535.088 9.914 166.788 7.680
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.567.932 2.010.597 781.513 1.048.557
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.567.932 2.010.597 781.513 1.048.557
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.567.932 2.010.597 781.513 1.048.557
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.665.522 7.540.207
Dönem Karı (Zararı)
2.567.932 2.010.597
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.429.457 745.927
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 180.201 102.532
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.521.298 4.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 34.072 4.616
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 2.487.226 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25.562 65.871
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 25.562 65.871
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 752.414 572.908
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-50.018 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -50.018 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-404.209 6.182.494
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.345.126 -413.900
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.250.025 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
95.101 -413.900
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
324 -125.193
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
324 -125.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.379 6.808.380
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-127.324 -37.631
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.657
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-124.667 -37.631
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-123.498 -23.724
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.232 15.057
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.232 15.057
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.487.226 -40.495
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.487.226 -40.495
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.593.180 8.939.018
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -927.658 -1.398.811
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.206.266 -6.077.718
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-3.765.118 -5.551.441
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
459.907 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
459.907 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-901.055 -526.277
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -893.234 -526.277
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.821 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-333.980 -1.021.577
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
268.792 220.794
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
268.792 220.794
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12.790 0
Ödenen Temettüler
14 -590.000 -1.176.500
Ödenen Faiz
-25.562 -65.871
Alınan Faiz
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
125.276 440.912
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
125.276 440.912
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
425.809 34.003
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
551.085 474.915


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 551.085 425.809
Finansal Yatırımlar
5 10.657.732 6.892.614
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 10.657.732 6.892.614
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
5 10.657.732 6.892.614
Ticari Alacaklar
17.256.372 19.609.683
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 16.945.758 19.195.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 310.614 413.900
Diğer Alacaklar
3 0 324
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
324
Peşin Ödenmiş Giderler
9 71.829 69.450
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 71.829 69.450
ARA TOPLAM
28.537.018 26.997.880
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
28.537.018 26.997.880
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 1.194.065 881.123
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.3 125.815 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 19.372 21.349
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.339.252 902.472
TOPLAM VARLIKLAR
29.876.270 27.900.352
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
30.549 11.470
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
30.549 11.470
Banka Kredileri
8 9.299 11.470
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.3 21.250
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
284.023 153.367
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
284.023 153.367
Banka Kredileri
8 284.023 153.367
Ticari Borçlar
35.586 162.910
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 0 2.657
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 35.586 160.253
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 91.304 214.802
Diğer Borçlar
45.199 54.431
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 45.199 54.431
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 393.184 33.340
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
879.845 630.320
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
879.845 630.320
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
331.611 71.640
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
331.611 71.640
Banka Kredileri
8 211.947 71.640
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.3 119.664 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
42.632 27.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 42.632 27.004
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 3.680.614 4.214.322
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.054.857 4.312.966
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.934.702 4.943.286
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
24.941.568 22.957.066
Ödenmiş Sermaye
14 3.000.000 3.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.883 -2.872
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.883 -2.872
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.883 -2.872
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
465.894 318.198
Yasal Yedekler
465.894 318.198
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18.895.859 2.577.100
Net Dönem Karı veya Zararı
2.567.932 17.064.640
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
24.941.568 22.957.066
TOPLAM KAYNAKLAR
29.876.270 27.900.352


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 -621 0 -513.326 4.825.124 7.311.177 7.311.177
Transferler
318.198 4.506.926 -4.825.124 0 0
Dönem Karı (Zararı)
2.010.597 2.010.597 2.010.597
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.107 -1.107 -1.107
Kar Payları
-1.176.500 -1.176.500 -1.176.500
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 -1.728 318.198 2.817.100 2.010.597 8.144.167 8.144.167
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 -2.872 318.198 2.577.100 17.064.640 22.957.066 22.957.066
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-8.185 -8.185 -8.185
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
3.000.000 -2.872 318.198 2.568.915 17.064.640 22.948.881 22.948.881
Transferler
147.696 16.916.944 -17.064.640 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.755 14.755 14.755
Dönem Karı (Zararı)
2.567.932 2.567.932 2.567.932
Kar Payları
-590.000 -590.000 -590.000
Dönem Sonu Bakiyeler
14 3.000.000 11.883 465.894 18.895.859 2.567.932 24.941.568 24.941.568


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.567.932 2.010.597 781.513 1.048.557
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14.755 -1.107 -1.491 -890
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 18.444 -1.419 -1.863 -1.141
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.689 312 372 251
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -3.689 312 372 251
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.755 -1.107 -1.491 -890
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.582.687 2.009.490 780.022 1.047.667
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.582.687 2.009.490 780.022 1.047.667http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794873


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.