KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

16.03.2023 - 19:57
KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 12.500.000 84.682 4.168.674 54.975.113 66.147.289 137.875.758 137.875.758
Transferler
937.500 65.209.789 -66.147.289 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-87.107 76.137.561 76.050.454 76.050.454
Dönem Karı (Zararı)
76.137.561 76.137.561 76.137.561
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-87.107 -87.107 -87.107
Kar Payları
-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
14 12.500.000 -2.425 5.106.174 110.184.902 76.137.561 203.926.212 203.926.212
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 12.500.000 -2.425 5.106.174 110.184.902 76.137.561 203.926.212 203.926.212
Transferler
2.562.500 73.575.061 -76.137.561 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.338.428 188.211.606 186.873.178 186.873.178
Dönem Karı (Zararı)
188.211.606 188.211.606 188.211.606
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.338.428 -1.338.428 -1.338.428
Sermaye Arttırımı
37.500.000 -37.500.000 0 0
Kar Payları
-20.000.000 -20.000.000 -20.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
14 50.000.000 -1.340.853 7.668.674 126.259.963 188.211.606 370.799.390 370.799.390


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-150.410.763 67.695.910
Dönem Karı (Zararı)
188.211.606 76.137.561
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
53.006.053 -754.604
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 1.400.866 1.471.543
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.899.680 1.051.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.437.365 1.016.240
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 6.462.315 35.315
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-15.187.702 -28.841.523
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -14.725.755 -27.370.530
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -461.947 -1.470.993
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 58.893.209 25.563.821
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-370.568.849 -13.552.772
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-338.226.067 -9.371.596
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.325.558 -3.414.138
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.359.689 -2.425.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-26.965.869 -989.010
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-439.318 200.943
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-415.093 204.575
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.225 -3.632
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.603.845 -80.886
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.656.930 24.775
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
564.323 184.194
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.092.607 -159.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
648.977 6.141
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.756.759 55.846
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.408 -1.069
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.765.167 56.915
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
963.273 -973.857
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-129.351.190 61.830.185
Alınan Faiz
11.851.919 27.893.562
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -153.961 -91.799
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-32.757.531 -21.936.038
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.172.700 -2.601.918
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.172.700 -2.601.918
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.172.700 -2.382.888
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -219.030
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.538.053 -8.529.007
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 461.947 1.470.993
Ödenen Temettüler
-20.000.000 -10.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-175.121.516 56.564.985
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-175.121.516 56.564.985
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 188.884.977 132.319.992
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 13.763.461 188.884.977


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 13.763.445 189.778.396
Finansal Yatırımlar
4 347.934.135 9.708.068
Ticari Alacaklar
5 56.287.539 10.961.981
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 26.387.141 8.027.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 29.900.398 2.934.529
Diğer Alacaklar
627.189 187.871
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 568.194 153.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 58.995 34.770
Peşin Ödenmiş Giderler
10 790.901
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
790.901
ARA TOPLAM
419.403.209 210.636.316
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
419.403.209 210.636.316
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 1.573 1.573
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.573 1.573
Maddi Duran Varlıklar
7 7.820.083 3.045.846
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 818.360 1.729.188
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 130.937 222.512
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.543.619 730.674
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.543.619 730.674
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 5.144.205 725.780
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.458.777 6.455.573
TOPLAM VARLIKLAR
434.861.986 217.091.889
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 537.379 886.224
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 455.366 544.162
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
455.366 544.162
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
82.013 342.062
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
82.013 342.062
Ticari Borçlar
9.468.117 811.187
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 949.699 385.376
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 8.518.418 425.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 1.361.117 712.140
Diğer Borçlar
6 5.375.843 619.084
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8.408
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.375.843 610.676
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 36.485.976 6.378.016
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 2.570.284 1.482.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.570.284 1.482.013
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 4.943.783 189.609
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.943.783 189.609
ARA TOPLAM
60.742.499 11.078.273
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.742.499 11.078.273
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 558.378 1.305.389
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 548.257 1.190.031
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
548.257 1.190.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.121 115.358
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10.121 115.358
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 2.761.719 782.015
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.761.719 782.015
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.320.097 2.087.404
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
64.062.596 13.165.677
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
370.799.390 203.926.212
Ödenmiş Sermaye
14 50.000.000 12.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.340.853 -2.425
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.340.853 -2.425
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -1.340.853 -2.425
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 7.668.674 5.106.174
Yasal Yedekler
7.668.674 5.106.174
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 126.259.963 110.184.902
Net Dönem Karı veya Zararı
188.211.606 76.137.561
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
370.799.390 203.926.212
TOPLAM KAYNAKLAR
434.861.986 217.091.889


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 237.933.707 100.604.724
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
237.933.707 100.604.724
BRÜT KAR (ZARAR)
237.933.707 100.604.724
Genel Yönetim Giderleri
18 -80.936.491 -30.510.421
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 100.072.562 4.257.742
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -59.410.640 -154.019
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
197.659.138 74.198.026
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
197.659.138 74.198.026
Finansman Gelirleri
17 49.907.624 28.974.349
Finansman Giderleri
17 -461.947 -1.470.993
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
247.104.815 101.701.382
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 -58.893.209 -25.563.821
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -62.865.491 -25.701.954
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 3.972.282 138.133
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
188.211.606 76.137.561
DÖNEM KARI (ZARARI)
188.211.606 76.137.561
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
188.211.606 76.137.561
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.338.428 -87.107
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -1.784.571 -108.884
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
446.143 21.777
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
14 446.143 21.777
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.338.428 -87.107
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
186.873.178 76.050.454
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
186.873.178 76.050.454http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125704


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.