KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

13.05.2022 - 16:46
KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 12.500.000 84.682 84.682 4.168.674 54.975.113 66.147.289 137.875.758 137.875.758
Transferler
66.147.289 -66.147.289 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-58.273 -58.273 14.471.402 14.413.129 14.413.129
Dönem Karı (Zararı)
14.471.402 14.471.402 14.471.402
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-58.273 -58.273 -58.273 -58.273
Dönem Sonu Bakiyeler
14 12.500.000 26.409 26.409 4.168.674 121.122.402 14.471.402 152.288.887 152.288.887
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 12.500.000 -2.425 -2.425 5.106.174 110.184.902 76.137.561 203.926.212 203.926.212
Transferler
76.137.561 -76.137.561 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-353.410 -353.410 34.913.051 34.559.641 34.559.641
Dönem Karı (Zararı)
34.913.051 34.913.051 34.913.051
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-353.410 -353.410 -353.410 -353.410
Dönem Sonu Bakiyeler
14 12.500.000 -355.835 -355.835 5.106.174 186.322.463 34.913.051 238.485.853 238.485.853


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-60.620.732 17.585.236
Dönem Karı (Zararı)
34.913.051 14.471.402
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.156.671 -237.999
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 513.831 1.422.283
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
275.868 294.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
275.868 294.740
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.676.816 -5.917.396
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -5.754.628 -6.061.392
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 77.812 143.996
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 730.446 3.962.374
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-97.815.324 -13.128
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-98.916.626 -6.784
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
500.457 322.759
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
352.691 233.517
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
147.766 89.242
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
150.793 275.170
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
263.514
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
150.793 11.656
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-342.903 114.664
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
78.494 -637.828
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
195.837 -201.182
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-117.343 -436.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
564.740 132.313
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.258 525.553
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.477
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
46.258 535.030
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
103.463 -738.975
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-67.058.944 14.220.275
Alınan Faiz
6.438.212 6.306.205
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -13.834
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-2.927.410
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.063.033 -1.383.991
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.063.033 -1.383.991
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-94.082 -1.164.961
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -968.951 -219.030
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-399.772 -143.996
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -399.772 -143.996
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-62.083.537 16.057.249
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-62.083.537 16.057.249
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 188.884.977 132.319.992
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 126.801.440 148.377.241


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 127.011.275 189.778.396
Finansal Yatırımlar
4 108.624.694 9.708.068
Ticari Alacaklar
5 10.461.524 10.961.981
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 7.674.761 8.027.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.786.763 2.934.529
Diğer Alacaklar
37.078 187.871
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 10.629 153.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 26.449 34.770
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.073.578
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.073.578
ARA TOPLAM
247.208.149 210.636.316
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
247.208.149 210.636.316
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 1.573 1.573
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.573 1.573
Maddi Duran Varlıklar
7 3.874.890 3.045.846
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 1.462.340 1.729.188
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 209.518 222.512
Peşin Ödenmiş Giderler
730.674
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
730.674
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 716.926 725.780
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.265.247 6.455.573
TOPLAM VARLIKLAR
253.473.396 217.091.889
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 737.572 886.224
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 520.459 544.162
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
520.459 544.162
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
217.113 342.062
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
217.113 342.062
Ticari Borçlar
889.681 811.187
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 581.213 385.376
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 308.468 425.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 1.276.880 712.140
Diğer Borçlar
6 665.342 619.084
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8.408 8.408
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
656.934 610.676
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 7.011.256 6.378.016
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.839.086 1.482.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.839.086 1.482.013
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 293.072 189.609
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
293.072 189.609
ARA TOPLAM
12.712.889 11.078.273
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.712.889 11.078.273
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 1.132.080 1.305.389
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 1.043.106 1.190.031
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.043.106 1.190.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
88.974 115.358
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
88.974 115.358
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.142.574 782.015
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.142.574 782.015
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.274.654 2.087.404
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.987.543 13.165.677
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
238.485.853 203.926.212
Ödenmiş Sermaye
14 12.500.000 12.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-355.835 -2.425
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-355.835 -2.425
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -355.835 -2.425
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 5.106.174 5.106.174
Yasal Yedekler
5.106.174 5.106.174
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 186.322.463 110.184.902
Net Dönem Karı veya Zararı
34.913.051 76.137.561
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
238.485.853 203.926.212
TOPLAM KAYNAKLAR
253.473.396 217.091.889


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 35.638.827 21.683.746
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
35.638.827 21.683.746
BRÜT KAR (ZARAR)
35.638.827 21.683.746
Genel Yönetim Giderleri
18 -11.885.654 -9.689.422
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 15.367.447 361.266
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -2.956.574 -8.335
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.164.046 12.347.255
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
36.164.046 12.347.255
Finansman Gelirleri
17 6.704.903 6.230.517
Finansman Giderleri
17 -77.812 -143.996
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
42.791.137 18.433.776
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 -7.878.086 -3.962.374
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -7.780.880 -4.042.055
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -97.206 79.681
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
34.913.051 14.471.402
DÖNEM KARI (ZARARI)
34.913.051 14.471.402
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
34.913.051 14.471.402
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,02793000 0,01158000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-353.410 -58.273
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -441.763 -72.841
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
88.353 14.568
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
14 88.353 14.568
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-353.410 -58.273
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.559.641 14.413.129
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
34.559.641 14.413.129http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030277


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8064 Değişim: -0,05%
Düşük 32,7082 24.06.2024 Yüksek 32,8438
Açılış: 32,8221
35,0886 Değişim: -0,15%
Düşük 35,0241 24.06.2024 Yüksek 35,1829
Açılış: 35,1421
2.449,07 Değişim: -0,07%
Düşük 2.438,69 24.06.2024 Yüksek 2.452,30
Açılış: 2.450,67
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.