KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2020 - 19:02
KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 12.500.000 147.580 3.125.874 24.071.244 20.808.634 60.653.332 60.653.332
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2,1,8 -30.723.063 -30.723.063 -30.723.063
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
12.500.000 -30.723.063 147.580 3.125.874 24.071.244 20.808.634 29.930.269 29.930.269
Transferler
1.042.800 19.765.834 -20.808.634 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.202 15.310.086 15.297.884 15.297.884
Dönem Sonu Bakiyeler
12.500.000 -30.723.063 135.378 4.168.674 43.837.078 15.310.086 45.228.153 45.228.153
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 12.500.000 121.330 4.168.674 43.837.078 41.861.098 102.488.180 102.488.180
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2,1,8 -30.723.063 -30.723.063 -30.723.063
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
12.500.000 -30.723.063 121.330 4.168.674 43.837.078 41.861.098 71.765.117 71.765.117
Transferler
41.861.098 -41.861.098 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.612 30.988.867 30.999.479 30.999.479
Dönem Sonu Bakiyeler
12.500.000 -30.723.063 131.942 4.168.674 85.698.176 30.988.867 102.764.596 102.764.596


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.299.036 14.187.783
Dönem Karı (Zararı)
30.988.867 15.310.086
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30.988.867 15.310.086
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.254.231 -886.452
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 546.031 454.337
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.282.494 774.753
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 -3.975.183 -5.932.595
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-448.010 32.028
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 8.848.899 3.785.025
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-455.242 -3.979.065
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
1.425.039 -3.775.685
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.352.515 260.544
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.590.546 687.348
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
238.031 -426.804
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-362.157 -1.143.912
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-372.782 -93.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.625 -1.050.867
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
275.560 -287.372
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-530.160 -640.850
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-86.157 -727.059
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-444.003 86.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
241.649 168.032
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-152.658 1.440.178
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
36.787.856 10.444.569
Alınan Faiz
3.805.244 6.041.979
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -8.294.064 -2.298.765
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-320.366 -30.569.022
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
60.705.975 40.907.718
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-60.971.003 -37.765.981
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 0 20.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 0 20.000
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -55.338 -447.841
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -55.338 -447.841
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3 0 -33.282.918
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.978.670 -16.381.239
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.978.670 -16.381.239
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 67.023.314 59.402.941
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 99.001.984 43.021.702


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 99.421.058 67.276.807
Finansal Yatırımlar
5 317.648 1.029.648
Ticari Alacaklar
6 9.316.441 7.966.036
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 8.340.752 6.752.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 975.689 1.213.349
Diğer Alacaklar
7 538.045 175.888
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 524.605 151.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 13.440 24.065
Peşin Ödenmiş Giderler
10 302.164 577.724
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 78.933 247.416
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
223.231 330.308
ARA TOPLAM
109.895.356 77.026.103
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
109.895.356 77.026.103
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 4.742 4.742
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.742 4.742
Maddi Duran Varlıklar
8 3.578.556 4.049.662
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 4.583 24.170
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 481.726 278.089
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.069.607 4.356.663
TOPLAM VARLIKLAR
113.964.963 81.382.766
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 866.036 627.029
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 866.036 627.029
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 866.036 627.029
Ticari Borçlar
6 387.817 917.977
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 194.401 280.558
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 193.416 637.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 797.159 555.509
Diğer Borçlar
7 506.633 450.859
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 9.361 9.367
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 497.272 441.492
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 4.341.951 3.580.825
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.906.744 704.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 813.329 415.749
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.093.415 288.912
ARA TOPLAM
8.806.340 6.836.860
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.806.340 6.836.860
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 1.940.002 2.387.441
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.940.002 2.387.441
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 1.940.002 2.387.441
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 454.025 393.348
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 454.025 393.348
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.394.027 2.780.789
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.200.367 9.617.649
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
102.764.596 71.765.117
Ödenmiş Sermaye
14 12.500.000 12.500.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
14 -30.723.063 -30.723.063
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 131.942 121.330
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 4.168.674 4.168.674
Yasal Yedekler
14 4.168.674 4.168.674
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 85.698.176 43.837.078
Net Dönem Karı veya Zararı
30.988.867 41.861.098
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
102.764.596 71.765.117
TOPLAM KAYNAKLAR
113.964.963 81.382.766


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 50.634.434 23.992.421 26.385.093 12.788.356
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
50.634.434 23.992.421 26.385.093 12.788.356
BRÜT KAR (ZARAR)
50.634.434 23.992.421 26.385.093 12.788.356
Genel Yönetim Giderleri
18 -15.288.498 -10.630.934 -8.200.100 -5.575.624
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 512.101 744.713 362.388 386.095
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -12.741 -943.684 6.627 -296.285
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.845.296 13.162.516 18.554.008 7.302.542
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35.845.296 13.162.516 18.554.008 7.302.542
Finansman Gelirleri
17 4.260.388 5.932.595 2.169.788 2.261.582
Finansman Giderleri
17 -267.918 0 -142.223 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21 39.837.766 19.095.111 20.581.573 9.564.124
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.848.899 -3.785.025 -4.505.977 -1.678.589
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -9.055.189 -3.989.436 -4.632.709 -1.742.925
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 206.290 204.411 126.732 64.336
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30.988.867 15.310.086 16.075.596 7.885.535
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.988.867 15.310.086 16.075.596 7.885.535
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
30.988.867 15.310.086 16.075.596 7.885.535
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
10.612 -12.202 53.503 -1.952
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 13.265 -15.252 66.879 -2.439
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.653 3.050 -13.376 487
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-2.653 3.050 -13.376 487
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.612 -12.202 53.503 -1.952
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.999.479 15.297.884 16.129.099 7.883.583
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
30.999.479 15.297.884 16.129.099 7.883.583http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866866


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.432 Değişim: 1,27% Hacim : 16.803 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.408 05.08.2021 Yüksek 1.432
Açılış: 1.409
8,5371 Değişim: 0,74%
Düşük 8,4628 05.08.2021 Yüksek 8,5731
Açılış: 8,4746
10,1255 Değişim: 0,85%
Düşük 10,0325 05.08.2021 Yüksek 10,1691
Açılış: 10,0403
495,26 Değişim: 0,26%
Düşük 492,73 05.08.2021 Yüksek 498,89
Açılış: 493,98
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.