KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

15.05.2018 - 21:10
KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 12.500.000 -116.165 1.674.856 4.089.007 8.581.804 26.729.502 26.729.502
Transferler
8.581.804 -8.581.804
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
163.584 3.518.129 3.681.713 3.681.713
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 12.500.000 47.419 1.674.856 12.670.811 3.518.129 30.411.215 30.411.215
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 12.500.000 120.302 2.333.741 9.011.926 15.851.451 39.817.420 39.817.420
Transferler
15.851.451 -15.851.451
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.272 4.503.534 4.498.262 4.498.262
Dönem Sonu Bakiyeler
12 12.500.000 115.030 2.333.741 24.863.377 4.503.534 44.315.682 44.315.682


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.353.002 3.906.814
Dönem Karı (Zararı)
4.503.534 3.518.129
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-202.935 230.415
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 115.722 105.767
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
33.878 40.827
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 -1.803.022 -784.058
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 1.313.872 847.452
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
136.615 20.427
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-388.723 -168.436
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-145.168 -33.729
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
974.776 32.960
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.092.300 35.910
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-117.524 -2.950
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.075 16.693
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 12.648
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.075 4.045
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.281 8.807
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-177.338 -18.598
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.333 -75.823
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-183.671 57.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.065 486
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.044.852 -175.055
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.911.876 3.580.108
Alınan Faiz
1.609.817 397.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -14.362 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -154.329 -71.004
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.743 -1.802.719
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
4.528 103.418
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-1.748.253
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.271 -157.884
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -20.271 -157.884
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.337.259 2.104.095
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.337.259 2.104.095
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 36.970.892 24.410.632
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 42.308.151 26.514.727


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 42.578.288 37.047.824
Finansal Yatırımlar
4 170.514 166.489
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
170.514 166.489
Ticari Alacaklar
5 2.935.445 3.910.221
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 2.803.477 3.895.777
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
131.968 14.444
Diğer Alacaklar
6 5.336 11.403
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 2.655 2.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.681 8.748
Peşin Ödenmiş Giderler
293.727 291.446
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 293.727 291.446
ARA TOPLAM
45.983.310 41.427.383
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
45.983.310 41.427.383
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
5.090 5.090
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 5.090 5.090
Maddi Duran Varlıklar
7 518.240 539.670
Tesis, Makine ve Cihazlar
395.457 404.205
Mobilya ve Demirbaşlar
60.239 66.119
Özel Maliyetler
62.544 69.346
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 283.151 357.172
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
283.151 357.172
Peşin Ödenmiş Giderler
992 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
992 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 203.056 174.748
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.010.529 1.076.680
TOPLAM VARLIKLAR
46.993.839 42.504.063
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 174.532 351.870
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 13.606 7.273
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
160.926 344.597
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 270.120 269.055
Diğer Borçlar
6 198.366 220.497
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
198.366 220.497
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 1.186.533 1.016.131
Kısa Vadeli Karşılıklar
192.166 117.766
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 192.166 117.766
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 416.812 484.011
ARA TOPLAM
2.438.529 2.459.330
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.438.529 2.459.330
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
10 239.628 227.313
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
239.628 227.313
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
239.628 227.313
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.678.157 2.686.643
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
44.315.682 39.817.420
Ödenmiş Sermaye
12 12.500.000 12.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 115.030 120.302
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
12 115.030 120.302
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 2.333.741 2.333.741
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 24.863.377 9.011.926
Net Dönem Karı veya Zararı
4.503.534 15.851.451
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
44.315.682 39.817.420
TOPLAM KAYNAKLAR
46.993.839 42.504.063


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 7.611.428
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.611.428 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
7.611.428 0
Genel Yönetim Giderleri
16 -3.543.985
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 497.404
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -475.463
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.089.384 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.089.384 0
Finansman Gelirleri
15 1.803.022
Finansman Giderleri
15 -75.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.817.406 0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.313.872 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -1.340.862
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 26.990
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.503.534 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.503.534 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
4.503.534
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.272 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -6.590
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.318 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.318
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.272 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.498.262 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
4.498.262http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683932


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.