KAP ***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

28.02.2024 - 18:20
KAP ***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
130.000.000 31.019 11.424.132 6.201.954 147.657.105
Yeni Bakiye
130.000.000 31.019 11.424.132 6.201.954 147.657.105
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-473.753 17.247.166 16.773.413
Kar Dağıtımı
6.201.954 -6.201.954
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
6.201.954 -6.201.954
Dönem Sonu Bakiyeler
15 130.000.000 -442.735 17.626.087 17.247.166 164.430.518
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
15 130.000.000 -442.735 17.626.087 17.247.166 164.430.518
Yeni Bakiye
15 130.000.000 -442.735 17.626.087 17.247.166 164.430.518
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-605.006 18.590.372 18.590.372 17.985.366
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
20.000.000 3.615.192 -16.384.808
Kar Dağıtımı
862.358 -862.358
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
862.358 -862.358
Dönem Sonu Bakiyeler
15 150.000.000 -1.047.741 14.873.254 18.590.372 182.415.884


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17 110.996.336 81.730.037
FAKTORİNG GELİRLERİ
110.996.336 81.730.037
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
110.996.336 81.730.037
İskontolu
201.273
Diğer
110.996.336 81.528.764
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
18 -68.732.982 -50.537.886
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-8.411.994 -8.105.937
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-757.560 -514.526
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-55.166.138 -38.605.682
Diğer Faiz Giderleri
-133.126 -81.995
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-4.264.164 -3.229.746
BRÜT KAR (ZARAR)
42.263.354 31.192.151
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -25.068.437 -13.339.894
Personel Giderleri
-14.256.566 -8.127.357
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-248.979 -133.447
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
Genel İşletme Giderleri
-9.974.137 -4.856.486
Diğer
-588.755 -222.604
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
17.194.917 17.852.257
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 9.367.974 5.086.517
Bankalardan Alınan Faizler
9.077.826 2.886.348
Kambiyo İşlemleri Karı
3.074 24.391
Diğer
287.074 2.175.778
KARŞILIK GİDERLERİ
21 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-110.852 -73.894
Kambiyo İşlemleri Zararı
-110.852 -73.894
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
26.452.039 22.864.880
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
26.452.039 22.864.880
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-7.861.667 -5.617.714
Cari Vergi Karşılığı
-8.008.733 -5.308.128
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-309.586
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
147.066
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
18.590.372 17.247.166
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
18.590.372 17.247.166
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
18.590.372 17.247.166
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
23.046.043 20.613.904
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
17.20 120.074.163 84.616.385
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
18 -64.468.819 -47.308.139
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
14.19 -14.505.545 -8.305.800
Ödenen Vergiler
9 -7.861.667 -5.617.715
Diğer
-10.192.089 -2.770.827
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-60.791.029 -3.536.272
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
5 -51.967.206 8.252.275
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
7 1.405.517 -2.090.410
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
6 -1.031.005 -66.883
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
5 -1.168.633 -132.096
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
12 -1.598.071 2.094.879
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
10 -4.220.104 -6.727.031
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
9.13.14 -2.211.527 -4.867.006
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-37.744.986 17.077.632
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
8 -277.339
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
8 72
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-277.267
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
11 382.010.000 290.735.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
11 -335.000.000 -287.525.000
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
47.010.000 3.210.000
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
4 8.987.747 20.287.632
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 33.207.190 12.919.558
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
42.194.937 33.207.190


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
22 18.590.372 17.247.166
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-605.006 -473.753
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-605.006 -473.753
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -864.294 -631.671
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15 259.288 157.918
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.985.366 16.773.413


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 42.194.887 50 42.194.937 33.206.743 447 33.207.190
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
353.582.066 353.582.066 301.614.860 0 301.614.860
Faktoring Alacakları
5 353.582.066 353.582.066 301.614.860 0 301.614.860
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0
Diğer Faktoring Alacakları
353.582.066 353.582.066 301.614.860 301.614.860
Takipteki Alacaklar
635.001 635.001 635.001 635.001
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-635.001 -635.001 -635.001 -635.001
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 2.605.206 2.605.206 4.010.929 4.010.929
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 218.563 218.563 6.254 6.254
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
9 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
9 1.020.172 1.020.172 613.818 613.818
DİĞER AKTİFLER
6 2.039.245 2.039.245 1.008.241 1.008.241
ARA TOPLAM
401.660.139 50 401.660.189 340.460.845 447 340.461.292
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0
VARLIKLAR TOPLAMI
401.660.139 50 401.660.189 340.460.845 447 340.461.292
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
10 27.591.146 27.591.146 31.811.250 31.811.250
FAKTORİNG BORÇLARI
5 187.814 187.814 1.356.447 1.356.447
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
12 2.712.095 2.712.095 4.310.166 4.310.166
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
11 182.617.945 182.617.945 134.470.242 134.470.242
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
KARŞILIKLAR
14 3.420.212 3.420.212 2.252.964 2.252.964
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
2.419.700 2.419.700 1.255.884 1.255.884
Genel Karşılıklar
900.000 900.000 900.000 900.000
Diğer Karşılıklar
100.512 100.512 97.080 97.080
CARİ VERGİ BORCU
9 542.215 542.215 1.144.712 1.144.712
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
9 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
2.172.878 2.172.878 684.993 684.993
ARA TOPLAM
219.244.305 219.244.305 176.030.774 176.030.774
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
ÖZKAYNAKLAR
182.415.884 182.415.884 164.430.518 164.430.518
Ödenmiş Sermaye
15 150.000.000 150.000.000 130.000.000 130.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
15 -1.047.741 -1.047.741 -442.735 -442.735
Kar Yedekleri
15 14.873.253 14.873.253 17.626.087 17.626.087
Yasal Yedekler
15 5.906.163 5.906.163 5.043.805 5.043.805
Olağanüstü Yedekler
15 8.967.090 8.967.090 12.582.282 12.582.282
Kar veya Zarar
22 18.590.372 18.590.372 17.247.166 17.247.166
Dönem Net Kâr veya Zararı
18.590.372 18.590.372 17.247.166 17.247.166
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
401.660.189 401.660.189 340.461.292 340.461.292


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
28.535.117 28.535.117 21.946.311 21.946.311
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0
ALINAN TEMİNATLAR
16 4.124.919.883 338.539.300 4.463.459.183 4.124.919.883 215.030.450 4.339.950.333
VERİLEN TEMİNATLAR
0 348.140 348.140
TAAHHÜTLER
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET KIYMETLER
5 40.309.643 3.194.104 43.503.747 40.059.643 2.028.803 42.088.446
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
4.193.764.643 341.733.404 4.535.498.047 4.187.273.977 217.059.253 4.404.333.230http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252788


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.