" />

KAP ***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

16.08.2023 - 18:16
KAP ***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
130.000.000 31.019 11.424.132 6.201.954 147.657.106
Yeni Bakiye
130.000.000 31.019 11.424.132 6.201.954 147.657.106
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-172.499 -172.499
Kar Dağıtımı
6.201.954 -6.201.954
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
6.201.954 -6.201.954
Dönem Sonu Bakiyeler
130.000.000 -141.480 17.626.086 5.748.411 153.233.017
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
15 130.000.000 442.735 17.626.086 17.247.166 164.430.518
Yeni Bakiye
15 130.000.000 -442.735 17.626.086 17.247.166 164.430.518
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-78.858 -78.858
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
20.000.000 -3.615.192 -16.384.808
Kar Dağıtımı
862.358 -862.358
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
862.358 -862.358
Dönem Sonu Bakiyeler
15 150.000.000 -521.593 14.873.254 12.274.448 176.626.108


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17 53.007.432 35.724.363
FAKTORİNG GELİRLERİ
53.007.432 35.724.363
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
53.007.432 35.724.363
İskontolu
83.558
Diğer
53.007.432 35.640.805
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
18 -28.781.718 -23.294.286
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-2.831.861 -4.336.563
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-278.438 -274.907
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-23.519.708 -17.304.463
Diğer Faiz Giderleri
-238.373 -52.282
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.913.338 -1.326.071
BRÜT KAR (ZARAR)
24.225.714 12.430.077
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -10.784.905 -6.193.441
Personel Giderleri
-6.481.295 -3.592.983
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-88.258 -37.373
Genel İşletme Giderleri
-3.818.960 -2.352.328
Diğer
-396.392 -210.757
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
13.440.809 6.236.636
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 2.833.241 1.331.294
Bankalardan Alınan Faizler
2.809.840 1.294.066
Kambiyo İşlemleri Karı
1.135 22.476
Diğer
22.266 14.752
KARŞILIK GİDERLERİ
0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -89.880 -60.066
Kambiyo İşlemleri Zararı
-89.880 -60.066
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
16.184.170 7.507.864
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9 16.184.170 7.507.864
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-3.909.722 -1.759.454
Cari Vergi Karşılığı
9 -4.110.898 -1.969.831
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
9 201.176 210.377
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
12.274.448 5.748.410
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
12.274.448 5.748.410
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.274.448 5.748.410
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
13.041.277 5.837.053
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
17.20 55.817.272 37.018.430
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
18 -28.781.718 -23.294.287
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
14.19 -6.673.159 -3.774.982
Ödenen Vergiler
9 -3.909.722 -1.759.454
Diğer
-3.411.396 -2.352.654
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-12.373.333 -1.766.687
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
5 -10.986.640 -45.960
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
6.9 -782.209 -677.337
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
5 370.285 -171.013
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
7.12 -983.909 -209.223
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
10 -2.978.375 -3.479.583
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
9.13.14 2.987.515 2.816.429
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
667.944 4.070.366
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7.8 -168.209
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-168.209
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
150.124.745 126.901.750
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-152.990.000 -129.780.000
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-2.865.255 -2.878.250
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
4 -2.365.520 1.192.116
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 33.207.190 12.919.558
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
30.841.670 14.111.674


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
21 12.274.448 5.748.410
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-78.858 -172.499
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-78.858 -172.499
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -112.654 -229.999
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15 33.796 57.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.195.590 5.575.911 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 30.841.522 148 30.841.670 33.206.743 447 33.207.190
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
312.601.501 312.601.501 301.614.861 301.614.861
Faktoring Alacakları
5 312.601.501 312.601.501 301.614.861 301.614.861
Diğer Faktoring Alacakları
312.601.501 312.601.501 301.614.861 301.614.861
Takipteki Alacaklar
5 635.000 635.000 635.000 635.000
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
5 -635.000 -635.000 -635.000 -635.000
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 3.189.359 3.189.359 4.010.929 4.010.929
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 150.345 150.345 6.254 6.254
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
9 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
9 848.790 848.790 613.818 613.818
DİĞER AKTİFLER
6 1.555.478 1.555.478 1.008.240 1.008.240
ARA TOPLAM
349.186.995 148 349.187.143 340.460.845 447 340.461.292
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0
VARLIKLAR TOPLAMI
349.186.995 148 349.187.143 340.460.845 447 340.461.292
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
10 28.832.875 28.832.875 31.811.250 31.811.250
FAKTORİNG BORÇLARI
5 1.726.732 1.726.732 1.356.447 1.356.447
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
12 3.326.258 3.326.258 4.310.166 4.310.166
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
11 131.604.987 131.604.987 134.470.242 134.470.242
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
KARŞILIKLAR
14 2.827.821 2.827.821 2.252.964 2.252.964
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.798.775 1.798.775 1.255.884 1.255.884
Genel Karşılıklar
900.000 900.000 900.000 900.000
Diğer Karşılıklar
129.046 129.046 97.080 97.080
CARİ VERGİ BORCU
9 2.945.049 2.945.049 1.144.712 1.144.712
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
9 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
13 1.297.313 1.297.313 684.993 684.993
ARA TOPLAM
172.561.035 172.561.035 176.030.774 176.030.774
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
ÖZKAYNAKLAR
176.626.108 0 176.626.108 164.430.518 164.430.518
Ödenmiş Sermaye
15 150.000.000 150.000.000 130.000.000 130.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
15 -521.593 -521.593 -442.735 -442.735
Kar Yedekleri
15 14.873.253 0 14.873.253 17.626.087 17.626.087
Yasal Yedekler
15 5.906.163 5.906.163 5.043.805 5.043.805
Olağanüstü Yedekler
15 8.967.090 8.967.090 12.582.282 12.582.282
Kar veya Zarar
22 12.274.448 12.274.448 17.247.166 17.247.166
Dönem Net Kâr veya Zararı
12.274.448 12.274.448 17.247.166 17.247.166
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
349.187.143 0 349.187.143 340.461.292 340.461.292


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
26.701.973 26.701.973 21.946.311 21.946.311
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0
ALINAN TEMİNATLAR
16 4.124.919.884 296.965.650 4.421.885.534 4.124.919.884 215.030.450 4.339.950.334
VERİLEN TEMİNATLAR
16 348.139 348.139 348.139 348.139
TAAHHÜTLER
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET KIYMETLER
5 40.309.643 2.801.858 43.111.501 40.059.643 2.028.803 42.088.446
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
4.192.279.639 299.767.508 4.492.047.147 4.187.273.977 217.059.253 4.404.333.230http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186097


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.