KAP ***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

20.02.2020 - 18:13
KAP ***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
15 29.658.964 38.509 26.933.919 16.488.438 73.119.830
Yeni Bakiye
15 29.658.964 38.509 26.933.919 16.488.438 73.119.830
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.614 30.730.217 30.676.603
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
20.000.000 20.000.000
Kar Dağıtımı
16.488.438 -16.488.438 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
16.488.438 -16.488.438 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 49.658.964 -15.105 43.422.357 30.730.217 123.796.433
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
15 49.658.964 -15.105 43.422.357 30.730.217 123.796.433
Yeni Bakiye
15 49.658.964 -15.105 43.422.357 30.730.217 123.796.433
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
135.490 12.479.075 12.614.565
Kar Dağıtımı
30.730.217 -30.730.217 0
Diğer
30.730.217 -30.730.217
Dönem Sonu Bakiyeler
15 49.658.964 120.385 74.152.572 12.479.075 136.410.996


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17 80.492.893 119.282.902
FAKTORİNG GELİRLERİ
80.492.893 119.282.902
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
80.492.884 118.491.839
İskontolu
579.725 13.540.212
Diğer
79.913.159 104.951.627
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
9 791.063
İskontolu
9 688.524
Diğer
0 102.539
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
18 -56.379.608 -72.018.454
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-14.573.001 -27.503.333
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-596.439 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-41.198.457 -44.515.121
Diğer Faiz Giderleri
-11.711 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
24.113.285 47.264.448
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -9.295.450 -10.208.249
Personel Giderleri
-3.971.151 -5.088.262
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-34.484 -58.847
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-2.688.115 -2.745.545
Diğer
-2.601.700 -2.315.595
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
14.817.835 37.056.199
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 6.499.079 3.939.877
Bankalardan Alınan Faizler
3.651.729 2.236.863
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
5.185 1.433.591
Diğer
2.842.165 269.423
KARŞILIK GİDERLERİ
21 -5.898.650 -181.470
Özel Karşılıklar
-105.294 -181.470
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0
Genel Karşılıklar
-5.793.356 0
Diğer
0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.828 -1.387.761
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
0 -1.386.103
Diğer
-5.828 -1.658
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
15.412.436 39.426.845
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9 15.412.436 39.426.845
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-2.933.361 -8.696.628
Cari Vergi Karşılığı
9 -3.588.443 -7.546.246
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
9 655.082 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
9 0 -1.150.382
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
12.479.075 30.730.217
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
12.479.075 30.730.217
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.479.075 30.730.217
Ana Ortaklık Payları
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
19.365.921 34.955.148
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
17.2 84.144.613 120.728.702
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
18 -56.379.608 -72.018.454
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
17 9 791.063
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 269.423
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
769.145 153.732
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
19 -4.048.990 -5.088.262
Ödenen Vergiler
9 -2.933.361 -4.641.962
Diğer
19.2 -2.185.887 -5.239.094
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
4.692.690 -50.939.460
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
5 3.985.036 52.388.963
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
10 818.239 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
7 -2.203.675 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
6 220.614 -729.026
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
5 1.042.738 -59.858
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
5.7 2.366.874 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
10 377.516 -100.537.163
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
9,13,14 -1.914.652 -2.002.376
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
24.058.611 -15.984.312
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7 -95.352 -556.818
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.487
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-95.352 -555.331
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
11 291.707.365 144.880.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
11 -338.418.000 -130.770.697
Diğer
15 20.000.000
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-46.710.635 34.109.303
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
4 -22.747.376 17.569.660
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 27.441.148 9.871.488
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.693.772 27.441.148


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
22 12.479.075 30.730.217
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
135.489 -53.614
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
135.489 -53.614
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 169.361 -68.736
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15 -33.872 15.122
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.614.564 30.676.603


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 4.681.902 11.870 4.693.772 27.440.143 1.005 27.441.148
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 334.030.915 334.030.915 343.914.601 343.914.601
Faktoring Alacakları
334.030.915 334.030.915 342.685.385 342.685.385
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
2.914.007 2.914.007 6.313.299 6.313.299
Diğer Faktoring Alacakları
331.116.908 331.116.908 336.372.086 336.372.086
Finansman Kredileri
0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
5 0 0 14.618.748 14.618.748
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
0 0 -13.389.532 -13.389.532
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 2.455.969 2.455.969 371.578 371.578
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 130.519 130.519 81.911 81.911
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
9 200.225 200.225 11.265 11.265
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
9 1.358.182 1.358.182 3.052.567 3.052.567
DİĞER AKTİFLER
6 1.129.626 1.129.626 909.012 909.012
ARA TOPLAM
343.987.338 11.870 343.999.208 375.781.077 1.005 375.782.082
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
343.987.338 11.870 343.999.208 375.781.077 1.005 375.782.082
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
10 51.081.071 51.081.071 50.262.832 50.262.832
FAKTORİNG BORÇLARI
5 1.104.807 1.104.807 62.069 62.069
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
12 2.366.874 2.366.874
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
11 146.832.059 146.832.059 193.542.695 193.542.695
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KARŞILIKLAR
14 5.964.589 5.964.589 2.456.893 2.456.893
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
187.139 187.139 308.582 308.582
Genel Karşılıklar
5.750.000 5.750.000 2.000.000 2.000.000
Diğer Karşılıklar
27.450 27.450 148.311 148.311
CARİ VERGİ BORCU
9 0 0 2.813.107 2.813.107
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
9 0 0 2.315.595 2.315.595
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
13 238.812 238.812 532.458 532.458
ARA TOPLAM
207.588.212 207.588.212 251.985.649 251.985.649
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
136.410.996 136.410.996 123.796.433 123.796.433
Ödenmiş Sermaye
15 49.658.964 49.658.964 49.658.964 49.658.964
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
15 120.385 120.385 -15.105 -15.105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0
Kar Yedekleri
15 74.152.572 74.152.572 43.422.357 43.422.357
Yasal Yedekler
15 3.853.077 3.853.077 2.316.566 2.316.566
Statü Yedekleri
0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
15 70.299.495 70.299.495 41.105.791 41.105.791
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0
Kar veya Zarar
22 12.479.075 12.479.075 30.730.217 30.730.217
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
12.479.075 12.479.075 30.730.217 30.730.217
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
343.999.208 343.999.208 375.782.082 375.782.082


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
20.006.129 0 20.006.129 17.224.020 0 17.224.020
ALINAN TEMİNATLAR
16 4.105.957.839 68.312.300 4.174.270.139 2.077.382.245 26.304.500 2.103.686.745
VERİLEN TEMİNATLAR
16 868.453 0 868.453 1.101.855 0 1.101.855
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
5 87.373.184 644.512 88.017.696 88.262.243 2.149.088 90.411.331
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
4.214.205.605 68.956.812 4.283.162.417 2.183.970.363 28.453.588 2.212.423.951http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820543


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.740 Değişim: 2,57% Hacim : 92.375 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.569 20.06.2024 Yüksek 10.740
Açılış: 10.588
32,8455 Değişim: 1,05%
Düşük 32,4618 20.06.2024 Yüksek 32,8763
Açılış: 32,5026
35,2985 Değişim: 0,92%
Düşük 34,9168 20.06.2024 Yüksek 35,3903
Açılış: 34,9769
2.489,40 Değişim: 2,34%
Düşük 2.431,08 20.06.2024 Yüksek 2.498,04
Açılış: 2.432,59
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.