KAP ***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

06.05.2022 - 18:18
KAP ***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 102.575 916 -391.175 4.900.479 -11.534 590.369 -3.858.376 7.931 -969.887 73.851 2.445.149 -147.929 2.297.220
Transferler
0 0 0 0 -35.470 -418 0 -20.346 0 130.085 -73.851 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -1.673 163.705 -612.513 0 0 -21.422 -471.903 -13.013 -484.916
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.422 -21.422 -13.013 -34.435
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -1.673 163.705 -612.513 0 0 0 -450.481 0 -450.481
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.750 36.750
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 102.575 916 -391.175 4.865.009 -13.625 754.074 -4.491.235 7.931 -839.802 -21.422 1.973.246 -124.192 1.849.054
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 102.575 1.448 -391.175 10.994.165 -17.923 1.374.130 -7.550.224 7.931 -624.021 -86.447 6.310.459 -128.566 6.181.893
Transferler
0 0 0 0 -174.779 0 0 0 0 88.332 86.447 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -11.149 218.544 -622.437 0 0 86.390 -328.652 -13.214 -341.866
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.390 86.390 -13.214 73.176
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -11.149 218.544 -622.437 0 0 0 -415.042 0 -415.042
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 102.575 1.448 -391.175 10.819.386 -29.072 1.592.674 -8.172.661 7.931 -535.689 86.390 5.981.807 -141.780 5.840.027


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-285.120 369.858
Dönem Karı (Zararı)
73.176 -34.435
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
73.176 -34.435
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.191.082 635.929
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16, 17 313.687 169.423
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.363 699
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.472 1.957
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4.891 -1.258
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
638.014 320.568
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17, 18 -172.343 -102.030
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17, 18 810.357 422.598
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
835.225 252.024
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-158.107 -31.460
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13, 18 -158.107 -31.460
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-27.297 -22.430
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-27.297 -22.430
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
127.443 -6.605
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -976
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -976
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4 -546.246 -45.314
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.523.269 -186.449
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-939.706 -134.171
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-163.343 -31.999
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-776.363 -102.172
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.711.502 70.046
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.702.419 77.516
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.083 -7.470
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-19.254 1.008
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-19.254 1.008
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
182.172 87.877
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-113.737 -42.909
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.100.399 -179.603
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.667 10.858
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.095.732 -190.461
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.387 17.236
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
46.387 17.236
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-68.028 -5.933
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-65.801 -33.170
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.227 27.237
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-259.011 415.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.431 -573
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-24.678 -44.614
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-82.511 -49.361
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.267
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.267
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-82.511 -52.628
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-82.243 -47.668
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-268 -4.960
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
317.170 -538.761
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.142.379 537.302
Kredilerden Nakit Girişleri
6 2.802.866 166.125
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
6 339.513 371.177
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.817.406 -702.713
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.565.806 -440.173
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -251.600 -262.540
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
1.372 40.501
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -14.132 -8.510
Ödenen Faiz
6 -811.712 -341.697
Alınan Faiz
68.495 35.087
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -251.826 -98.731
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-50.461 -218.264
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-50.034 -38.062
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-100.495 -256.326
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.161.644 709.909
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.061.149 453.583


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.153.939 1.171.070
Finansal Yatırımlar
9 333.104 298.976
Ticari Alacaklar
3.810.508 2.846.527
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 346.553 182.302
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.463.955 2.664.225
Diğer Alacaklar
2.493.300 944.050
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,19 2.450.828 911.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 42.472 32.621
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5 776.193 694.125
Türev Araçlar
13 71.819 57.115
Stoklar
352.767 239.030
Peşin Ödenmiş Giderler
75.304 46.319
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
75.304 46.319
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 9.767 9.532
Diğer Dönen Varlıklar
202.216 164.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 202.216 164.562
ARA TOPLAM
9.278.917 6.471.306
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.278.917 6.471.306
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9 246 246
Diğer Finansal Yatırımlar
246 246
Ticari Alacaklar
58.467 51.481
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
58.467 51.481
Diğer Alacaklar
4.225.924 3.227.990
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,19 4.052.670 3.074.954
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 173.254 153.036
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
38.631 19.377
Diğer Sözleşme Varlıkları
38.631 19.377
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5 3.985.815 3.331.766
Türev Araçlar
13 19.998 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
1.343.253 1.181.148
Maddi Duran Varlıklar
10 18.752.644 18.787.818
Kullanım Hakkı Varlıkları
154.350 162.309
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.481.244 1.501.186
Peşin Ödenmiş Giderler
8.691 8.975
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.691 8.975
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 737.855 671.747
Diğer Duran Varlıklar
10.515 11.069
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
8 10.515 11.069
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.817.633 28.955.112
TOPLAM VARLIKLAR
40.096.550 35.426.418
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.532.892 1.270.673
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.157 35.551
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6,19 14.157 35.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.518.735 1.235.122
Banka Kredileri
6 2.027.537 905.107
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 304.688 164.037
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 186.510 165.978
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.494.253 4.334.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.494.253 4.334.885
Banka Kredileri
6 4.197.404 3.277.643
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 51.665 50.888
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 1.245.184 1.006.354
Ticari Borçlar
3.346.455 2.189.914
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 85.788 80.775
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.260.667 2.109.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
40.213 18.272
Diğer Borçlar
1.623.654 1.235.798
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,19 9.028 7.769
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.614.626 1.228.029
Türev Araçlar
13 0 109.531
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
115.767 144.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
115.767 144.220
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 22.802 5.758
Kısa Vadeli Karşılıklar
20.431 15.540
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20.431 15.540
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
181.455 177.170
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 181.455 177.170
ARA TOPLAM
13.377.922 9.501.761
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.377.922 9.501.761
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.458.425 18.174.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.458.425 18.174.197
Banka Kredileri
6 15.311.833 14.337.735
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 147.073 155.841
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 3.999.519 3.680.621
Diğer Borçlar
7.076 6.365
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,19 7.076 6.365
Türev Araçlar
13 0 162.574
Uzun Vadeli Karşılıklar
88.100 68.296
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
88.100 68.296
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 1.325.000 1.331.332
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.878.601 19.742.764
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
34.256.523 29.244.525
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.981.807 6.310.459
Ödenmiş Sermaye
14 2.500.000 2.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 102.575 102.575
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.448 1.448
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-391.175 -391.175
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.790.314 10.976.242
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.790.314 10.976.242
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10 10.819.386 10.994.165
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-29.072 -17.923
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.579.987 -6.176.094
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.592.674 1.374.130
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-8.172.661 -7.550.224
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-8.172.661 -7.550.224
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.931 7.931
Yasal Yedekler
14 7.931 7.931
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-535.689 -624.021
Net Dönem Karı veya Zararı
86.390 -86.447
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-141.780 -128.566
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.840.027 6.181.893
TOPLAM KAYNAKLAR
40.096.550 35.426.418


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 5.961.590 2.407.147
Satışların Maliyeti
16 -5.028.072 -2.028.323
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
933.518 378.824
BRÜT KAR (ZARAR)
933.518 378.824
Genel Yönetim Giderleri
16 -124.481 -79.559
Pazarlama Giderleri
16 -18.416 -9.883
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 1.132.238 254.140
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -479.099 -112.837
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.443.760 430.685
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 976
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
27.297 22.430
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.471.057 454.091
Finansman Gelirleri
18 1.164.523 472.992
Finansman Giderleri
18 -2.434.961 -968.123
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
200.619 -41.040
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-127.443 6.605
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -41.487 -13.996
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -85.956 20.601
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
73.176 -34.435
DÖNEM KARI (ZARARI)
73.176 -34.435
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-13.214 -13.013
Ana Ortaklık Payları
86.390 -21.422
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına / Kazanç /(Kayıp) 0,03500000 -0,01100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.149 -1.673
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.936 -2.091
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.787 418
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
2.787 418
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-403.893 -448.808
Yabancı Para Çevrim Farkları
218.544 163.705
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
218.544 163.705
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-778.046 -765.641
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-778.046 -765.641
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
155.609 153.128
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
155.609 153.128
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-415.042 -450.481
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-341.866 -484.916
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-13.214 -13.013
Ana Ortaklık Payları
-328.652 -471.903http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027344


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.444 Değişim: 1,60% Hacim : 28.296 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.400 01.07.2022 Yüksek 2.453
Açılış: 2.409
16,7545 Değişim: 0,34%
Düşük 16,6705 01.07.2022 Yüksek 16,7867
Açılış: 16,6984
17,4789 Değişim: -0,28%
Düşük 17,3765 01.07.2022 Yüksek 17,5449
Açılış: 17,5274
974,66 Değişim: 0,49%
Düşük 961,09 01.07.2022 Yüksek 976,27
Açılış: 969,93
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.