" />

KAP ***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

04.11.2021 - 18:26
KAP ***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 102.575 916 -196.875 3.528.754 -9.169 372.298 -2.635.595 7.897 -1.280.262 -138.715 1.751.824 -112.285 1.639.539
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 4.450 20.070 28.720 0 28.720
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.000.000 102.575 916 -192.675 3.528.754 -9.169 372.298 -2.635.595 7.897 -1.275.812 -118.645 1.780.544 -112.285 1.668.259
Transferler
0 0 0 0 -180.048 0 0 0 34 41.299 118.645 -20.070 0 -20.070
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.363.377 -923 172.771 -1.710.786 0 0 98.551 -77.010 -39.622 -116.632
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.551 98.551 -39.622 58.929
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.363.377 -923 172.771 -1.710.786 0 0 0 -175.561 0 -175.561
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.531 0 -4.531 0 -4.531
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 -201.378 -5 0 7.612 0 192.019 0 -1.752 0 -1.752
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 102.575 916 -192.675 4.510.705 -10.097 545.069 -4.338.769 7.931 -1.047.025 98.551 1.677.181 -151.907 1.525.274
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 102.575 916 -391.175 4.900.479 -11.534 590.369 -3.858.376 7.931 -969.887 73.851 2.445.149 -147.929 2.297.220
Transferler
0 0 0 0 -179.237 -470 0 -20.346 0 273.904 -73.851 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -5.546 201.408 -779.809 0 0 -55.284 -639.231 -30.815 -670.046
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -55.284 -55.284 -30.815 -86.099
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -5.546 201.408 -779.809 0 0 0 -583.947 0 -583.947
Sermaye Arttırımı
500.000 0 532 0 0 0 0 0 0 0 0 500.532 0 500.532
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.750 36.750
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 102.575 1.448 -391.175 4.721.242 -17.550 791.777 -4.658.531 7.931 -695.983 -55.284 2.306.450 -141.994 2.164.456


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.043.106 1.500.131
Dönem Karı (Zararı)
-86.099 58.929
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-86.099 58.929
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.971.759 1.592.921
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15, 16 511.234 443.879
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.029 9.787
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.024 7.449
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-995 2.338
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.211.954 1.026.754
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16, 18 -252.270 -205.161
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16, 18 1.464.224 1.231.915
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
469.005 206.006
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-43.070 351
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12, 18 -43.070 351
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-25.749 -58.742
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-25.749 -58.742
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33.740 138.666
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-989 -18.926
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17 -989 -18.926
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17 0 -40.160
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4 -194.395 -114.694
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-732.760 -83.142
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-511.237 -311.612
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-34.048 -29.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-477.189 -282.579
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
236.114 836.104
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
225.523 827.052
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.591 9.052
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-140.098 -440.256
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-140.098 -440.256
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
312.006 185.874
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-33.050 -23.756
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-707.007 -463.926
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.681 -5.633
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-708.688 -458.293
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
64.685 46.882
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
64.685 46.882
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
45.827 87.548
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10.720 107.102
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
35.107 -19.554
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.152.900 1.568.708
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.594 -1.140
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-107.200 -67.437
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-188.721 242.239
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 249.157
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.830 37.818
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.374 37.806
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.456 12
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-260.331 -113.537
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-249.297 -112.811
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.034 -726
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 17.574
Alınan Temettüler
65.780 51.227
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-622.365 -1.762.422
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
194.096 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
194.096 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.018.552 2.177.375
Kredilerden Nakit Girişleri
9 499.748 1.424.165
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
9 3.518.804 753.210
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.494.324 -2.395.205
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -2.737.679 -1.790.341
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9 -756.645 -604.864
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-70.399 13.512
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -16.623 -26.609
Ödenen Faiz
9 -1.212.554 -1.240.375
Alınan Faiz
118.939 78.492
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -160.052 -369.612
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
232.020 -20.052
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-59.761 -141.765
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
172.259 -161.817
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
709.909 823.121
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 882.168 661.304


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 962.520 728.314
Finansal Yatırımlar
264.048 258.578
Ticari Alacaklar
2.023.395 1.423.992
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 93.785 59.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.929.610 1.364.255
Diğer Alacaklar
1.098.965 983.066
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 1.062.886 936.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
36.079 46.713
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5 475.275 349.605
Türev Araçlar
12 0 3.749
Stoklar
164.216 131.166
Peşin Ödenmiş Giderler
31.916 41.243
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
31.916 41.243
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
3.473 37
Diğer Dönen Varlıklar
134.520 127.844
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6 134.520 127.844
ARA TOPLAM
5.158.328 4.047.594
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.158.328 4.047.594
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
246 246
Diğer Finansal Yatırımlar
246 246
Ticari Alacaklar
28.708 43.287
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
28.708 43.287
Diğer Alacaklar
1.636.561 1.360.233
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 1.636.384 1.360.099
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
177 134
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
219.737 79.639
Diğer Sözleşme Varlıkları
8 219.737 79.639
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5 2.471.986 2.534.191
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
784.817 681.368
Maddi Duran Varlıklar
7 10.667.258 10.610.791
Kullanım Hakkı Varlıkları
88.269 36.003
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.460.995 1.506.887
Peşin Ödenmiş Giderler
2.122 204
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.122 204
Ertelenmiş Vergi Varlığı
556.403 488.843
Diğer Duran Varlıklar
0 13.283
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
6 0 13.283
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.917.102 17.354.975
TOPLAM VARLIKLAR
23.075.430 21.402.569
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
968.008 1.614.606
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
43.863 41.886
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
9,19 43.863 41.886
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
924.145 1.572.720
Banka Kredileri
9 593.163 1.020.878
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 48.317 19.922
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
9 115.708 412.147
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 166.957 119.773
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.201.897 2.875.471
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.201.897 2.875.471
Banka Kredileri
9 3.352.240 2.661.172
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
9 849.657 214.299
Ticari Borçlar
1.155.383 1.814.581
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 55.705 54.024
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.099.678 1.760.557
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
30.708 17.415
Diğer Borçlar
1.147.047 1.334.410
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10,19 3.829 367.998
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.143.218 966.412
Türev Araçlar
12 81.195 83.856
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
32.970 91.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 32.970 91.548
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
64.589 56.489
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.822 13.817
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12.822 13.817
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
205.100 125.657
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 205.100 125.657
ARA TOPLAM
7.899.719 8.027.850
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.899.719 8.027.850
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.276.331 10.053.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.276.331 10.053.106
Banka Kredileri
9 9.608.441 9.969.103
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 73.613 35.161
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
9 2.594.277 48.842
Türev Araçlar
12 147.870 243.452
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
949 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
59.362 44.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
59.362 44.000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
526.743 736.941
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.011.255 11.077.499
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.910.974 19.105.349
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.306.450 2.445.149
Ödenmiş Sermaye
14 2.500.000 2.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 102.575 102.575
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 1.448 916
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-391.175 -391.175
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.703.692 4.888.945
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.703.692 4.888.945
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 4.721.242 4.900.479
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.550 -11.534
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.866.754 -3.268.007
Yabancı Para Çevrim Farkları

-4.658.531 -3.858.376
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
12 -4.658.531 -3.858.376
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.931 7.931
Yasal Yedekler
14 7.931 7.931
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-695.983 -969.887
Net Dönem Karı veya Zararı
-55.284 73.851
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-141.994 -147.929
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.164.456 2.297.220
TOPLAM KAYNAKLAR
23.075.430 21.402.569


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
7.428.134 5.995.896 2.766.053 2.049.416
Satışların Maliyeti
15 -5.951.622 -4.797.891 -2.169.315 -1.534.303
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.476.512 1.198.005 596.738 515.113
BRÜT KAR (ZARAR)
1.476.512 1.198.005 596.738 515.113
Genel Yönetim Giderleri
15 -250.758 -192.049 -87.255 -67.451
Pazarlama Giderleri
15 -27.527 -28.990 -9.380 -9.201
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 849.329 515.406 300.473 168.721
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -342.612 -197.742 -123.660 -79.261
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.704.944 1.294.630 676.916 527.921
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 989 59.086 0 677
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
25.749 58.742 32.443 33.155
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.731.682 1.412.458 709.359 561.753
Finansman Gelirleri
18 886.697 1.049.587 162.498 421.497
Finansman Giderleri
18 -2.670.738 -2.264.450 -864.826 -835.594
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-52.359 197.595 7.031 147.656
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-33.740 -138.666 -49.305 -129.101
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-115.160 -83.016 -49.770 -36.699
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
81.420 -55.650 465 -92.402
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-86.099 58.929 -42.274 18.555
DÖNEM KARI (ZARARI)
-86.099 58.929 -42.274 18.555
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-30.815 -39.622 -10.708 -25.664
Ana Ortaklık Payları
-55.284 98.551 -31.566 44.219
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/ (Kayıp) -0,02700000 0,04900000 -0,01500000 0,02200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.546 1.362.454 174 -1.294
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 1.705.406 0 -127
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.932 -1.183 218 -1.529
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.386 -341.769 -44 362
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 -342.029 0 26
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.386 260 -44 336
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-578.401 -1.538.015 1.353 -795.091
Yabancı Para Çevrim Farkları
201.408 172.771 -18.206 75.106
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
201.408 172.771 -18.206 75.106
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-974.761 -2.138.483 24.449 -1.087.747
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
194.952 427.697 -4.890 217.550
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
194.952 427.697 -4.890 217.550
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-583.947 -175.561 1.527 -796.385
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-670.046 -116.632 -40.747 -777.830
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-30.815 -39.622 -10.708 -25.664
Ana Ortaklık Payları
-639.231 -77.010 -30.039 -752.166http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974887


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.222 Değişim: 0,59% Hacim : 72.353 Mio.TL Son veri saati : 14:41
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,9808 Değişim: -0,18%
Düşük 32,7984 22.07.2024 Yüksek 33,1040
Açılış: 33,0413
35,9363 Değişim: -0,01%
Düşük 35,7347 22.07.2024 Yüksek 36,1210
Açılış: 35,9402
2.547,62 Değişim: -0,13%
Düşük 2.533,93 22.07.2024 Yüksek 2.564,65
Açılış: 2.551,00
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.