" />

KAP ***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2020 - 21:12
KAP ***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.587.774 2.306.673
Dönem Karı (Zararı)
-157.926 5.015
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-157.926 5.015
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.880.743 1.561.934
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25, 26 517.639 459.099
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 2.000
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 2.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.726 -18.447
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.783 4.430
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-5.057 -22.877
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.381.944 1.085.903
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26, 28 -245.037 -206.698
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26, 28 1.626.981 1.292.601
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
60.990 278.626
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-88.408 -136.421
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 -156.939 -223.213
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19, 28 34.437 -16.001
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
8 34.094 102.793
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-64.302 -44.923
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
14 -64.302 -44.923
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 92.800 -95.271
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-397 -238
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 -397 -238
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-23.249 31.606
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
625.371 594.631
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-261.959 -169.880
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.308 49.228
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-272.267 -219.108
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
189.467 532.257
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
216.475 538.671
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-27.008 -6.414
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.886 7.074
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
564.869 207.178
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-53.966 -52.647
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
618.835 259.825
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
76.041 10.489
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
76.041 10.489
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
59.839 7.513
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
87.830 -2.205
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-27.991 9.718
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.348.188 2.161.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 -3.165 -3.681
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 -5.258
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -49.803 -16.814
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 292.554 170.846
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.027.045 -950.325
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
29.546 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 -92.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.028 3.547
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.726 3.153
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
302 394
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-151.285 -656.639
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-145.850 -640.562
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.435 -16.077
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -912.334 -205.233
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.176.831 -1.080.503
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.467.422 3.080.582
Kredilerden Nakit Girişleri
6 1.690.158 2.814.209
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
6 777.264 259.588
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
6 0 6.785
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.142.273 -2.322.568
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.555.561 -1.847.218
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -586.712 -475.350
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
6 -23.933 -758.652
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -25.821 0
Ödenen Faiz
-1.397.627 -998.660
Alınan Faiz
38.273 38.187
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -92.872 -119.392
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
383.898 275.845
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-143.557 -45.618
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
240.341 230.227
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 582.683 352.456
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 823.024 582.683


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 102.575 916 96.000 965.671 -3.917 192.213 -595.039 7.897 -1.676.864 35.087 1.124.539 -63.541 1.060.998
Transferler
0 0 0 0 -130.625 0 0 0 0 165.712 -35.087 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 2.897.799 -1.305 89.175 -1.389.690 0 0 34.548 1.630.527 -29.533 1.600.994
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.548 34.548 -29.533 5.015
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 2.897.799 -1.305 89.175 -1.389.690 0 0 0 1.595.979 0 1.595.979
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 -292.875 0 0 0 0 0 0 0 -292.875 -292.875
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 102.575 916 -196.875 3.732.845 -5.222 281.388 -1.984.729 7.897 -1.511.152 34.548 2.462.191 -93.074 2.369.117
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 102.575 916 -196.875 3.732.845 -5.222 281.388 -1.984.729 7.897 -1.511.152 34.548 2.462.191 -93.074 2.369.117
Transferler
0 0 0 0 -196.342 0 0 0 0 230.890 -34.548 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -7.749 -3.947 90.910 -650.866 0 0 -138.715 -710.367 -19.211 -729.578
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -138.715 -138.715 -19.211 -157.926
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -7.749 -3.947 90.910 -650.866 0 0 0 -571.652 0 -571.652
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 102.575 916 -196.875 3.528.754 -9.169 372.298 -2.635.595 7.897 -1.280.262 -138.715 1.751.824 -112.285 1.639.539


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 832.715 598.576
Finansal Yatırımlar
13 10.008 0
Ticari Alacaklar
903.943 632.448
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,29 12.877 23.185
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 891.066 609.263
Diğer Alacaklar
1.307.725 1.019.582
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,29 1.248.988 986.313
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 58.737 33.269
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5 258.074 158.453
Türev Araçlar
19 0 5.148
Stoklar
9 62.975 43.021
Peşin Ödenmiş Giderler
26.640 19.242
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 26.640 19.242
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9.123 6.303
Diğer Dönen Varlıklar
221.346 361.042
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 221.346 361.042
ARA TOPLAM
3.632.549 2.843.815
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
12 625.282 604.317
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.257.831 3.448.132
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
246 246
Diğer Finansal Yatırımlar
13 246 246
Diğer Alacaklar
1.164.796 1.184.359
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,29 1.164.669 1.184.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 127 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5 2.050.771 1.167.479
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 532.402 378.523
Maddi Duran Varlıklar
16 8.555.733 8.950.940
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 48.534 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 1.577.844 1.655.715
Peşin Ödenmiş Giderler
1.336 454
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.336 454
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 369.751 309.401
Diğer Duran Varlıklar
116.526 68.611
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
10 116.526 68.611
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.417.939 13.715.728
TOPLAM VARLIKLAR
18.675.770 17.163.860
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.648.743 897.238
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
69.971 68.524
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6,29 69.971 68.524
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.578.772 828.714
Banka Kredileri
6 1.109.637 723.841
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 29.739 7.538
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 439.396 97.335
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.119.439 2.494.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.119.439 2.494.014
Banka Kredileri
6 2.776.792 2.076.080
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 31.969 253.751
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 310.678 164.183
Ticari Borçlar
2.122.545 1.514.021
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,29 72.942 127.224
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.049.603 1.386.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15.321 12.001
Diğer Borçlar
822.921 709.738
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 822.921 709.738
Türev Araçlar
19 33.170 8.522
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
65.222 32.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 65.222 32.195
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 31.006 2.897
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.141 16.198
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 11.141 16.198
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
107.866 114.706
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 107.866 114.706
ARA TOPLAM
7.977.374 5.801.530
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
12 404.963 406.682
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.382.337 6.208.212
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.014.776 7.888.475
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.014.776 7.888.475
Banka Kredileri
6 7.925.219 7.606.374
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 50.035 26.983
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 39.522 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 255.118
Diğer Borçlar
17.012 20.014
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 17.012 20.014
Türev Araçlar
19 111.849 33.076
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
868 57.314
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 868 57.314
Uzun Vadeli Karşılıklar
32.584 23.281
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 32.584 23.281
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 476.805 564.371
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.653.894 8.586.531
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.036.231 14.794.743
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.751.824 2.462.191
Ödenmiş Sermaye
22 2.000.000 2.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22 102.575 102.575
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 916 916
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-196.875 -196.875
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.519.585 3.727.623
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.519.585 3.727.623
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.528.754 3.732.845
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.169 -5.222
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.263.297 -1.703.341
Yabancı Para Çevrim Farkları
372.298 281.388
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.635.595 -1.984.729
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.635.595 -1.984.729
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.897 7.897
Yasal Yedekler
22 7.897 7.897
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.280.262 -1.511.152
Net Dönem Karı veya Zararı
-138.715 34.548
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-112.285 -93.074
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.639.539 2.369.117
TOPLAM KAYNAKLAR
18.675.770 17.163.860


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 8.361.136 5.970.314
Satışların Maliyeti
25 -6.800.007 -4.484.257
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.561.129 1.486.057
BRÜT KAR (ZARAR)
1.561.129 1.486.057
Genel Yönetim Giderleri
25 -202.562 -164.557
Pazarlama Giderleri
25 -56.420 -50.283
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 322.573 276.692
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -203.898 -298.055
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.420.822 1.249.854
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 29.943 238
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
14 64.302 44.923
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.515.067 1.295.015
Finansman Gelirleri
28 654.428 1.110.951
Finansman Giderleri
28 -2.234.621 -2.496.222
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-65.126 -90.256
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-92.800 95.271
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -71.686 -13.408
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -21.114 108.679
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-157.926 5.015
DÖNEM KARI (ZARARI)
-157.926 5.015
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-19.211 -29.533
Ana Ortaklık Payları
30 -138.715 34.548
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/ (Kayıp) 30 -0,06900000 0,01700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.696 2.896.494
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-9.687 3.642.457
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.060 -1.673
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.051 -744.290
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
1.938 -744.658
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.113 368
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-559.956 -1.300.515
Yabancı Para Çevrim Farkları
90.910 89.175
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
90.910 89.175
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-813.582 -1.737.113
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.196.707 -1.861.243
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
383.125 124.130
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
162.716 347.423
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
162.716 347.423
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-571.652 1.595.979
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-729.578 1.600.994
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-19.211 -29.533
Ana Ortaklık Payları
-710.367 1.630.527http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825859


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.082 Değişim: -0,07% Hacim : 2.033 Mio.TL Son veri saati : 10:00
Düşük 11.082 24.07.2024 Yüksek 11.093
Açılış: 11.093
32,8729 Değişim: 0,07%
Düşük 32,7864 24.07.2024 Yüksek 32,8769
Açılış: 32,8492
35,6886 Değişim: 0,01%
Düşük 35,5878 24.07.2024 Yüksek 35,7217
Açılış: 35,6848
2.555,12 Değişim: 0,39%
Düşük 2.538,05 24.07.2024 Yüksek 2.556,84
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.