KAP ***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 20:37
KAP ***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000 16.841 4.995 71.836 71.836
Transferler
4.995 -4.995 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -2.934 -2.934 -2.934
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 21.836 -2.934 68.902 68.902
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000 21.836 94.878 166.714 166.714
Transferler
4.745 90.133 -94.878 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 85.437 85.437 85.437
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 4.745 111.969 85.437 252.151 252.151


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
93.196 -30.785
Dönem Karı (Zararı)
85.437 -2.934
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
28.479 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
5 82.208.815 44.208.752
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5 -82.208.815 -44.208.752
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28.479 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.069 -19.756
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
881.493.002 -962.691.081
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
881.493.002 -962.691.081
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.720 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.720 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-881.540.897 961.210.068
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
47.546 1.461.257
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
47.546 1.461.257
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
108.847 -22.690
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
12 309.362.313 140.422.551
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
13 -309.362.313 -140.422.551
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
9 -15.651 -8.095
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
93.196 -30.785
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
93.196 -30.785
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 231.378 103.634
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 324.574 72.849


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 324.574 231.378
Ticari Alacaklar
5 3.132.256.695 4.013.749.697
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 3.132.256.695 4.013.749.697
Diğer Dönen Varlıklar
6 4.720 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4.720 0
ARA TOPLAM
3.132.585.989 4.013.981.075
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.132.585.989 4.013.981.075
DURAN VARLIKLAR

TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
3.132.585.989 4.013.981.075
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 3.132.208.815 4.013.749.712
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.132.208.815 4.013.749.712
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
3.132.208.815 4.013.749.712
Diğer Borçlar
8 47.880 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
47.880 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 28.479 15.651
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 48.664 48.998
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 41.497 41.497
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.167 7.501
ARA TOPLAM
3.132.333.838 4.013.814.361
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.132.333.838 4.013.814.361
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.132.333.838 4.013.814.361
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
252.151 166.714
Ödenmiş Sermaye
11 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.745 0
Yasal Yedekler
4.745 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 111.969 21.836
Net Dönem Karı veya Zararı
85.437 94.878
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
252.151 166.714
TOPLAM KAYNAKLAR
3.132.585.989 4.013.981.075


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 309.362.313 159.355.915 140.422.551 72.658.212
Satışların Maliyeti
13 -309.362.313 -159.355.915 -140.422.551 -72.658.212
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
14 -6.086.153 -2.873.553 -6.866.307 -4.233.056
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 6.200.069 3.025.599 6.863.373 4.235.233
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
113.916 152.046 -2.934 2.177
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
113.916 152.046 -2.934 2.177
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
113.916 152.046 -2.934 2.177
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-28.479 -38.012 0 -479
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -28.479 -38.012 0 -479
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
85.437 114.034 -2.934 1.698
DÖNEM KARI (ZARARI)
85.437 114.034 -2.934 1.698
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
85.437 114.034 -2.934 1.698
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
85.437 114.034 -2.934 1.698
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
85.437 114.034 -2.934 1.698http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956471


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.437 Değişim: 0,52% Hacim : 13.609 Mio.TL Son veri saati : 16:42
Düşük 1.428 20.10.2021 Yüksek 1.437
Açılış: 1.432
9,2492 Değişim: -0,49%
Düşük 9,2333 20.10.2021 Yüksek 9,3551
Açılış: 9,2943
10,7801 Değişim: -0,42%
Düşük 10,7365 20.10.2021 Yüksek 10,8959
Açılış: 10,8261
529,53 Değişim: 0,17%
Düşük 528,14 20.10.2021 Yüksek 534,68
Açılış: 528,63
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.