KAP ***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 19:28
KAP ***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -217.381.052 1.960.274 308.330.664 2.255.609 310.586.273
Transferler
27 1.960.274 -1.960.274
Dönem Karı (Zararı)
27 -1.324.587 -1.324.587 -61.263 -1.385.850
Dönem Sonu Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -215.420.778 -1.324.587 307.006.077 2.194.346 309.200.423
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.631.775 -208.089.634 27.021.450 342.743.772 1.604.340 344.348.112
Transferler
27 27.021.450 -27.021.450
Dönem Karı (Zararı)
27 18.449.629 18.449.629 0 18.449.629
Dönem Sonu Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.631.775 -181.068.184 18.449.629 361.193.401 1.604.340 362.797.741


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.880.804 17.112.895
Dönem Karı (Zararı)
18.449.629 -1.385.913
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.252.846 3.287.475
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 -187.399 108.121
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10,11 7.823.086 -54.626
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
232.710 573.949
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 232.710 52.021
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 0 521.928
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.048.179 3.004.217
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
17 318.292 400.214
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 8.938.779 1.264.380
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -1.920.801 -2.008.780
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-38.054.381 18.242.467
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -43.121.437 1.490.418
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.275.094 13.337
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
519.293 0
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
26 519.293 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 10.484.070
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -97.396.898 -2.399.763
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 33.420.095 32.423.186
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20,21 -2.868.730 -9.344.523
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 61.913.486 119.812
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 10.754.904 -13.864.269
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-679.801
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.648.094 20.144.029
Ödenen Faiz
0 -3.031.134
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 232.710 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -14.882.519
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 0 -14.882.519
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.892.120 -2.096.522
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 3.775.724 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -5.667.844 -2.096.522
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.316 133.854
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.316 133.854
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.378.115 2.949.830
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.366.799 3.083.684


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.366.799 3.378.115
Finansal Yatırımlar
7 5.483.967 5.216.001
Ticari Alacaklar
39.102.790 27.099
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 36.035.743 27.099
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 3.067.047 0
Diğer Alacaklar
16.070.895 16.120.019
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 10.395.327 9.746.533
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.675.568 6.373.486
Stoklar
13 75.733.501 75.733.501
Peşin Ödenmiş Giderler
15 96.637.141 29.883.168
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 29.290 21.947
Diğer Dönen Varlıklar
26 4.479.280 4.435.137
ARA TOPLAM
240.903.663 134.814.987
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
240.903.663 134.814.987
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
4.045.746 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.045.746 0
Diğer Alacaklar
11 2.066.099 741.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.066.099 741.881
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 314.160.042 305.170.459
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
136.778.750 136.778.750
Maddi Duran Varlıklar
18 9.457.254 9.641.470
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 181.332 184.515
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
181.332 184.515
Peşin Ödenmiş Giderler
15 759.757 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 16.806.177 16.806.177
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
484.255.157 469.323.252
TOPLAM VARLIKLAR
725.158.820 604.138.239
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 16.228.403 12.452.679
Ticari Borçlar
137.273.432 103.853.337
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 111.584.663 72.643.480
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 25.688.769 31.209.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.251.162 4.280.530
Diğer Borçlar
154.861.221 95.786.218
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 108.637.689 83.075.836
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 46.223.532 12.710.382
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.754.904 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.754.904 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
28.436.698 28.366.126
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 274.999 202.927
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
28.161.699 28.163.199
ARA TOPLAM
348.805.820 244.738.890
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
348.805.820 244.738.890
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 5.667.844
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
0 748.055
Diğer Borçlar
11 4.077.711 1.239.228
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.077.711 1.239.228
Uzun Vadeli Karşılıklar
610.332 449.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
610.332 449.694
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 8.867.216 6.946.416
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.555.259 15.051.237
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
362.361.079 259.790.127
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
361.193.401 342.743.772
Ödenmiş Sermaye
27 232.707.815 232.707.815
Geri Alınmış Paylar (-)
8 -50.804 -50.804
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
441.516 441.516
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
81.654 81.654
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 81.654 81.654
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 81.654 81.654
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
290.631.775 290.631.775
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-181.068.184 -208.089.634
Net Dönem Karı veya Zararı
27 18.449.629 27.021.450
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.604.340 1.604.340
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
362.797.741 344.348.112
TOPLAM KAYNAKLAR
725.158.820 604.138.239


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 469.325 21.521.779
Satışların Maliyeti
28 -1.074.485 -16.810.317
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-605.160 4.711.462
BRÜT KAR (ZARAR)
-605.160 4.711.462
Genel Yönetim Giderleri
30 -1.294.769 -728.427
Pazarlama Giderleri
30 0 -5.060
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 18.316.002 1.489.993
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -3.495.596 -2.078.617
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.920.477 3.389.351
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 318.292 -4.251.455
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8.938.779 -1.264.380
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.177.548 -2.126.484
Finansman Gelirleri
33 0 2.547.674
Finansman Giderleri
33 -1.807.118 -3.935.621
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.370.430 -3.514.431
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.920.801 2.128.518
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -24.502
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.920.801 2.153.020
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.449.629 -1.385.913
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.449.629 -1.385.913
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -61.326
Ana Ortaklık Payları
18.449.629 -1.324.587
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,07930000 0,00570000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.449.629 -1.385.913
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -61.326
Ana Ortaklık Payları
18.449.629 -1.324.587http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028823


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.166 Değişim: 1,14% Hacim : 89.367 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 10.041 12.06.2024 Yüksek 10.232
Açılış: 10.063
32,3243 Değişim: 0,04%
Düşük 32,1926 12.06.2024 Yüksek 32,3984
Açılış: 32,3118
35,1122 Değişim: 0,95%
Düşük 34,6989 12.06.2024 Yüksek 35,1200
Açılış: 34,7829
2.417,27 Değişim: 0,43%
Düşük 2.397,77 12.06.2024 Yüksek 2.431,86
Açılış: 2.407,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.