" />

KAP ***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 - 18:29
KAP ***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.686.357 11.711.038
Dönem Karı (Zararı)
-18.511.749 8.308.487
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.166.196 -101.420.775
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,19 376.235 347.227
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-272.794 -114.628
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.057.834 -114.628
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.330.628 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22,24 6.594.280 1.548.183
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 71.030 224.405
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 6.523.250 1.323.778
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.154.570 5.359.022
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -979.226 -6.047.361
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 9.079.094 11.420.330
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 -13.947
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
54.702 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 2.362.846 -106.837.473
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -2.303.634 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
88.698 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
2.165.995 -1.723.106
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
26.065.414 105.014.258
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.690.634 -3.159.342
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
67.898.132 111.876.152
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12.509.151 1.853.512
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.720.985 -4.733.064
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.774.034 27.827.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.787.050 654.824
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.935.260 -28.738.972
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-35.498.739 -2.020
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-353.755 -564.627
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
24.719.861 11.901.970
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-33.504 -190.932
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.933.293 -6.757.442
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-14.882.519 -6.757.442
Alınan Faiz
979.226 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.367.464 -4.730.140
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 642.829
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.491.658 0
Ödenen Faiz
-7.875.806 -5.372.969
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
385.600 223.456
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
385.600 223.456
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.949.830 2.634.962
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.335.430 2.858.418


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -177.193.202 -40.187.849 306.370.391 1.952.857 308.323.248
Transferler
27 -40.187.849 40.187.849
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.276.364 8.276.364 32.123 8.308.487
Dönem Karı (Zararı)
27 8.276.364 8.276.364 32.123 8.308.487
Dönem Sonu Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -217.381.051 8.276.364 314.646.755 1.984.980 316.631.735
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -217.381.051 1.960.274 308.330.665 2.255.609 310.586.274
Transferler
27 60.514 1.899.760 -1.960.274
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.881.839 -17.881.839 -629.910 -18.511.749
Dönem Karı (Zararı)
27 -17.881.839 -17.881.839 -629.910 -18.511.749
Dönem Sonu Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.631.775 -215.481.291 -17.881.839 290.448.826 1.625.699 292.074.525


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.335.430 2.949.830
Finansal Yatırımlar
7 7.088.412 9.254.407
Ticari Alacaklar
10,37 46.179.972 21.351.561
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 39.546.344 16.456.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 6.633.628 4.895.561
Diğer Alacaklar
11 20.896.292 88.842.424
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11.366.264 75.083.698
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.530.028 13.758.726
Stoklar
13 13.007.217 24.185.740
Peşin Ödenmiş Giderler
15 32.105.718 27.975.344
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 74.892 68.831
Diğer Dönen Varlıklar
26 2.387.014 2.033.259
ARA TOPLAM
125.074.947 176.661.396
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
125.074.947 176.661.396
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
9.598.934 20.203.934
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9.598.934 20.203.934
Diğer Alacaklar
11 741.881 693.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
741.881 693.881
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 262.834.874 265.197.720
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 89.928.125 75.045.606
Maddi Duran Varlıklar
18 9.538.283 9.917.191
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 186.859 242.884
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 186.859 242.884
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 14.976.104 14.976.103
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
387.805.060 386.277.319
TOPLAM VARLIKLAR
512.880.007 562.938.715
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 11.483.712 22.252.686
Ticari Borçlar
37 31.197.757 25.181.638
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 58.720.689 59.962.774
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 3.763.986 14.347.748
Diğer Borçlar
11 67.278.879 59.398.231
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
37 51.371.368 48.961.714
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 15.907.511 10.436.517
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 16.074.450 51.573.189
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16.073.610 51.573.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
840 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 18.255.824 11.668.360
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 205.991 141.777
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 18.049.833 11.526.583
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 0 3.541
ARA TOPLAM
206.775.297 244.388.167
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
206.775.297 244.388.167
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 8.277.316 0
Ticari Borçlar
10 2.006.109 1.951.407
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
2.006.109 1.951.407
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 378.174 340.648
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 378.174 340.648
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 3.368.586 5.672.220
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.030.185 7.964.275
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
220.805.482 252.352.442
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
290.448.826 308.330.664
Ödenmiş Sermaye
27 232.707.815 232.707.815
Geri Alınmış Paylar (-)
-50.804 -50.804
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
441.516 441.516
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 81.654 81.654
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
81.654 81.654
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
81.654 81.654
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 290.631.775 290.571.261
Yasal Yedekler
2.644.957 2.584.443
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
287.986.818 287.986.818
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -215.481.291 -217.381.052
Net Dönem Karı veya Zararı
-17.881.839 1.960.274
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 1.625.699 2.255.609
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
292.074.525 310.586.273
TOPLAM KAYNAKLAR
512.880.007 562.938.715


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 13.393.450 2.266.934 1.491.941 2.110.878
Satışların Maliyeti
28 -12.218.684 -2.003.188 -1.100.188 -1.904.290
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.174.766 263.746 391.753 206.588
BRÜT KAR (ZARAR)
1.174.766 263.746 391.753 206.588
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -2.245.474 -1.469.990 -714.075 -470.703
Pazarlama Giderleri
29,30 -9.723 -32.960 -2.087 -9.372
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 5.133.509 23.663.143 266.718 288.118
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -12.231.599 -2.511.698 -305.256 -397.104
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.178.521 19.912.241 -362.947 -382.473
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 1.723.106 0 51.310
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -2.165.995 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 -2.362.846 -13.852.317 0 -4.586.553
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-12.707.362 7.783.030 -362.947 -4.917.716
Finansman Gelirleri
33 979.226 10.784.010 140.753 7.355.484
Finansman Giderleri
33 -9.087.247 -11.425.145 -614.809 -630.363
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-20.815.383 7.141.895 -837.003 1.807.405
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.303.634 1.166.592 -174.749 1.310.128
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 2.303.634 1.166.592 -174.749 1.310.128
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-18.511.749 8.308.487 -1.011.752 3.117.533
DÖNEM KARI (ZARARI)
-18.511.749 8.308.487 -1.011.752 3.117.533
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-629.910 32.123 653.164 59.695
Ana Ortaklık Payları
-17.881.839 8.276.364 -1.664.916 3.057.838
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,07680000 0,03560000 -0,00720000 0,01310000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-18.511.749 8.308.487 -1.011.752 3.117.533
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-629.910 32.123 653.164 59.695
Ana Ortaklık Payları
-17.881.839 8.276.364 -1.664.916 3.057.838http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976423


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.